Bạn có 5 phút? Hãy giúp chúng tôi cải thiện tài liệu từ Google Workspace Marketplace bằng cách tham gia một cuộc khảo sát trực tuyến nhanh.

Tổng quan: Phát hành ứng dụng

Để phát hành trang thông tin ứng dụng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Hãy thiết lập một dự án Google Cloud nếu bạn chưa thực hiện việc này.
 2. Trong dự án Google Cloud, hãy điền vào màn hình xin phép bằng OAuth, tạo thông tin xác thực OAuth 2.0 rồi gửi ứng dụng để xác minh OAuth.
  1. Tất cả ứng dụng công khai truy cập vào API của Google đều phải xác minh rằng ứng dụng đó trình bày chính xác danh tính và ý định của người dùng theo quy định trong Chính sách dữ liệu người dùng dịch vụ API của Google. Tuỳ thuộc vào phạm vi mà ứng dụng sử dụng, bạn có thể cần trải qua một quy trình xác minh OAuth khó khăn hơn. Tìm hiểu thêm về cách xác minh API OAuth.
  2. Nếu thay đổi bất kỳ thông tin chi tiết nào xuất hiện trên màn hình xin phép bằng OAuth sau khi ứng dụng được phê duyệt, bạn cần xác minh lại ứng dụng để các bản cập nhật được phát hành lên màn hình xin phép bằng OAuth.
 3. Bật và định cấu hình SDK Google Workspace Marketplace.
 4. Tạo trang thông tin trên Cửa hàng Play.

  Nếu bạn muốn ứng dụng của mình được cung cấp công khai, hãy gửi ứng dụng để được xem xét.

  Ngược lại, nếu bạn chỉ muốn cung cấp ứng dụng cho tổ chức của mình, bạn không cần phải xem xét ứng dụng đó.

Sau khi ứng dụng của bạn vượt qua quy trình xác minh OAuth và quy trình xem xét ứng dụng, trang thông tin ứng dụng sẽ xuất hiện trong Google Workspace Marketplace, hoặc trong các ứng dụng nhắn tin trong Google Chat.