Yêu cầu và quy trình xem xét ứng dụng trên Google Workspace Marketplace

Để phát hành công khai một ứng dụng lên Google Workspace Marketplace, Google sẽ xem xét ứng dụng và trang thông tin của ứng dụng đó để đảm bảo ứng dụng đáp ứng các nguyên tắc của Google về thiết kế, nội dung và kiểu cách.

Sau khi Google xem xét ứng dụng của bạn, bạn sẽ nhận được email cho biết ứng dụng có cần cải thiện thêm không hay đã được phê duyệt.

 • Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu chỉnh sửa thêm – Bạn sẽ nhận được tài liệu xem xét kèm thông tin cụ thể về những điểm cần cải thiện. Hãy giải quyết các vấn đề này rồi gửi lại ứng dụng của bạn để chúng tôi xem xét.
 • Nếu nhóm xem xét phê duyệt ứng dụng của bạn: Ứng dụng đó sẽ được phát hành tự động và bạn sẽ nhận được email thông báo.

Trước khi gửi ứng dụng đi xem xét, hãy đảm bảo rằng ứng dụng của bạn đã sẵn sàng phát hành. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Chuẩn bị cho quy trình xuất bản.

Thời lượng xem xét

Quá trình xem xét ứng dụng thường mất vài ngày. Thời gian cần thiết phụ thuộc vào:

 • Số lượng ứng dụng được gửi gần đây
 • Lượng hoạt động bổ sung mà ứng dụng của bạn cần

Những lý do thường gặp khiến ứng dụng không vượt qua được quy trình xem xét

Xác minh OAuth:

 • Thiết lập màn hình xin phép bằng OAuth chưa chính xác. Ví dụ: loại người dùng được đặt thành Nội bộ hoặc trạng thái xuất bản được đặt thành Kiểm thử.
 • Ứng dụng này chưa hoàn tất quy trình xác minh OAuth.

Vấn đề về trang thông tin ứng dụng:

 • Sử dụng nhãn hiệu của Google theo cách không phù hợp trong tên ứng dụng, biểu trưng hoặc nội dung mô tả ứng dụng. Để được hướng dẫn, hãy truy cập vào Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của Google Workspace Marketplace.
 • Đường liên kết không hoạt động hoặc trỏ đến thông tin không chính xác. Ví dụ: đường liên kết của chính sách quyền riêng tư trỏ đến trang hỗ trợ nhà phát triển.
 • Ảnh chụp màn hình và hình ảnh có chất lượng thấp hoặc không thể hiện chính xác chức năng của ứng dụng.

Trạng thái sẵn sàng của ứng dụng:

 • Ứng dụng này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và chưa thể phát hành công khai.
 • Ứng dụng có lỗi hoặc không có đầy đủ chức năng.

Tiêu chí xem xét

Trước khi bạn gửi ứng dụng đi xem xét, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn đáp ứng mọi yêu cầu và tuân thủ chính sách chương trình của Google Workspace Marketplace.

Yêu cầu đối với mọi ứng dụng

Bạn có thể sử dụng các hộp đánh dấu để theo dõi kết quả xem xét sơ bộ của mình.

Danh mục Tiêu chí
Tên ứng dụng
 • Không có trang thông tin ứng dụng nào khác có cùng tên.
 • Tên không chứa số phiên bản.
 • Tên khớp với tên trên màn hình xin phép bằng OAuth.
 • Tên không mơ hồ hoặc quá chung chung.
 • Tên không được vượt quá 50 ký tự.
 • (Nên dùng) Tên này sử dụng viết hoa chữ cái đầu.
 • (Nên dùng) Tên không có dấu câu, đặc biệt là dấu ngoặc đơn.
Thông tin về nhà phát triển
 • Tên nhà phát triển và trang web của nhà phát triển thể hiện chính xác và chuyển hướng đến thông tin liên quan về nhà phát triển.
 • Theo luật bảo vệ người tiêu dùng, người tiêu dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) phải được thông báo về việc người bán trên Google Workspace Marketplace là người bán hay người không phải là người bán:
  • Thương mại – Người bán là người hoạt động vì các mục đích liên quan đến thương mại, kinh doanh, nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp; hoặc nhân danh hoặc thay mặt cho người bán.
  • Người phi thương mại – Người phi thương mại (người tiêu dùng) là những người hoạt động vì các mục đích không chuyên nghiệp.

  Nếu chưa chỉ định, thì trạng thái "Chưa xác định trạng thái giao dịch" sẽ xuất hiện trên trang trang thông tin trên Cửa hàng Play của ứng dụng.

Nội dung mô tả về ứng dụng
 • Tất cả các đường liên kết được cung cấp đều hoạt động và dẫn đến thông tin chính xác. Ví dụ: đường liên kết của chính sách quyền riêng tư trỏ đến một trang mô tả chính sách quyền riêng tư.
 • Nếu ứng dụng tương tác với một dịch vụ của bên thứ ba, thì nội dung mô tả sẽ mô tả chức năng của dịch vụ bên thứ ba đó, cách ứng dụng tương tác với dịch vụ đó và liên kết đến trang web liên quan (không bắt buộc).
 • Nội dung mô tả ngắn gọn và chi tiết dễ hiểu.
 • Phần mô tả ngắn gọn và chi tiết không giống nhau.
 • (Nên dùng) Thông tin về giá đầy đủ và chính xác.
 • (Nên dùng) Tập hợp đầy đủ thuộc tính cho mỗi ngôn ngữ (tên, nội dung mô tả ngắn và nội dung mô tả chi tiết) được xác định chính xác mà không có ngôn ngữ không khớp.
Chức năng
 • Không có lỗi rõ ràng nào và mọi thao tác, kể cả trường hợp đặc biệt, đều có đầy đủ chức năng. Bạn có thể quản lý thời gian tải bằng các chỉ báo đang tải.
 • Ứng dụng thể hiện các hành động tương tác rõ ràng với các API của Google.
 • Ứng dụng này cung cấp một chức năng mới hoặc mở rộng không tương đương với tính năng đã có trong các sản phẩm của Google.
 • Ứng dụng này không nhằm mục đích quảng cáo hay đăng nội dung rác.
 • Ứng dụng này có đầy đủ chức năng và không dành cho mục đích thử nghiệm. Ứng dụng chưa đang trong quá trình phát triển.
 • Nếu ứng dụng tương tác với các tính năng dành cho người dùng hoặc người dùng trả phí, thì tài khoản thử nghiệm trên hệ thống của nhà phát triển sẽ được cung cấp cho nhóm đánh giá của Google.
Trải nghiệm người dùng
 • Ứng dụng (bao gồm cả tên của ứng dụng) không sử dụng tài sản thương hiệu, nhãn hiệu hoặc nội dung lồng ghép thương hiệu của Google. Hãy xem Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của Google Workspace Marketplace.
 • Bạn chỉ cần cấp quyền và đăng nhập một lần. Ứng dụng sử dụng SSO bằng một lần nhấp hoặc lý tưởng nhất là SSO không cần nhấp chuột.
 • Sau khi quản trị viên cấp quyền đối với phạm vi OAuth 2.0 cho miền, người dùng cá nhân sẽ không được nhắc cấp lại quyền trong phạm vi.
 • Người dùng không phải nhập thông tin đăng nhập sau khi đăng nhập vào Tài khoản Google của mình. Nhiều nhất họ phải nhấp vào nút "Đăng nhập bằng Google" để có quyền truy cập.
 • Có những thuật ngữ nhất quán, rõ ràng và dễ hiểu đối với nhãn nút, mục trong trình đơn, tiêu đề và các thành phần khác trong ứng dụng. Ví dụ: thay vì Có hoặc Không, nhãn sẽ tham chiếu đến các tên hành động như Xoá và Huỷ.
 • Nếu người dùng bắt buộc phải đăng nhập thì chức năng đăng xuất sẽ hoạt động bình thường. Mã thông báo sẽ bị thu hồi và hoạt động đăng nhập có thể bắt đầu từ đầu.
 • Phản hồi sẽ luôn xuất hiện, chẳng hạn như xác nhận hoặc thông báo lỗi, đối với các hành động.
 • Không có hình ảnh nào bị hỏng hoặc hình ảnh không rõ ràng.
Đồ hoạ
 • Các biểu tượng có kích thước chính xác, hình vuông và có nền trong suốt. Xem Thành phần đồ hoạ.
 • Biểu tượng thể hiện đúng tên hoặc chức năng của ứng dụng.
 • Biểu tượng có màu (không có tỷ lệ màu xám).
 • Biểu tượng không sử dụng nhãn hiệu của Google.
 • Ảnh chụp màn hình và hình ảnh không bị mờ, khó đọc hoặc không phù hợp. Chúng thể hiện chính xác ứng dụng.
 • (Nên dùng) Ảnh chụp màn hình cho thấy rõ cách sử dụng và chức năng của ứng dụng.
OAuth
 • Ứng dụng này đã vượt qua quy trình xác minh bằng OAuth, sử dụng phạm vi OAuth hẹp nhất có thể và tất cả phạm vi đều tích hợp chính xác với API Dịch vụ của Google.

Yêu cầu bổ sung đối với công cụ tích hợp ứng dụng cụ thể

Chọn các tính năng tích hợp ứng dụng có trong trang thông tin ứng dụng của bạn để xem các tiêu chí đánh giá liên quan. Bạn có thể nhấp vào tên cột để sắp xếp các tiêu chí, chẳng hạn như theo danh mục.

Bạn có thể sử dụng các hộp đánh dấu để theo dõi kết quả xem xét sơ bộ của mình.

Tích hợp ứng dụng Danh mục Tiêu chí
Ứng dụng Google Chat Tên
 • Các nút để giao tiếp với ứng dụng có trong phần mô tả.
 • Tên ứng dụng bắt đầu bằng A—Z (chữ hoa) hoặc 0–9. Mật khẩu không được bắt đầu bằng một ký hiệu.
Ứng dụng Google Chat Trải nghiệm người dùng
 • Ứng dụng sẽ gửi một tin nhắn chào mừng không có lời nhắc mỗi khi người dùng bắt đầu một tin nhắn trực tiếp hoặc khi được thêm vào một không gian. Thông báo chào mừng khác với lệnh "Trợ giúp". Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Gửi thông báo trên thẻ màn hình chính của ứng dụng.
 • Ứng dụng này hỗ trợ lệnh "Trợ giúp" và giúp người dùng bắt đầu dùng ứng dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Phản hồi lệnh có dấu gạch chéo.
 • Ứng dụng luôn phản hồi khi được nói trong một không gian hoặc cuộc trò chuyện trực tiếp.
 • Thư sử dụng đúng chính tả, cách viết hoa, dấu câu và ngữ pháp. Thư không được chứa nội dung độc hại, xúc phạm hoặc lạm dụng.
 • Tin nhắn sử dụng định dạng rõ ràng, súc tích và nhất quán cho văn bản hoặc thẻ theo các yêu cầu của Google.
 • Nếu phản hồi mất hơn 2 giây, thì ứng dụng sẽ gửi một thông báo giải thích về độ trễ.
 • Ứng dụng gửi thông báo cho phép người dùng tắt thông báo.
 • Người dùng có thể thêm ứng dụng vào một không gian bằng cách dùng tính năng đề cập bằng @.
 • Người dùng có thể xoá ứng dụng khỏi một không gian bằng trình đơn Xem thành viên.
 • Ứng dụng cho người dùng biết mọi thứ cần thiết để tương tác với ứng dụng.
 • Định dạng thẻ mà ứng dụng sử dụng đáp ứng các yêu cầu của Google. Xem phần Tạo thẻ tương tác.
 • Ứng dụng có sẵn từ tuỳ chọn Tìm ứng dụng trong trình đơn Chat.
 • Các URL bên ngoài mà ứng dụng tương tác không thuộc môi trường thử nghiệm hoặc phát triển.
 • Mọi tin nhắn gửi đến ứng dụng trong không gian đều phải đề cập đến @. Đó là cách duy nhất mà ứng dụng biết rằng cần phải phản hồi.
 • Nếu ứng dụng Chat xem trước đường liên kết từ một miền của bên thứ ba:
  • Bản xem trước đường liên kết cung cấp thông tin bổ sung và liên quan đến tin nhắn của người dùng. Ví dụ: việc xem trước một đường liên kết đến một giao dịch bán hàng sẽ thêm các thông tin như tài khoản, số tiền và giai đoạn.
  • Nhà phát triển có liên kết với miền được xem trước.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xem trước đường liên kết.

 • (Nên dùng) Để cho phép quản trị viên Workspace thay mặt người dùng trong tổ chức cài đặt ứng dụng của bạn, ứng dụng của bạn phải có khả năng nhận và gửi tin nhắn trực tiếp.
Ứng dụng Google Chat Đồ hoạ
 • Ứng dụng này có hình đại diện rõ ràng và dễ nhận ra.
Ứng dụng Google Drive Chức năng
 • Ứng dụng này không sử dụng các tiện ích của trình duyệt Chrome để cung cấp chức năng bằng cách trực tiếp chỉnh sửa HTML của Drive.
 • Nếu sử dụng phạm vi nhạy cảm hoặc phạm vi bị hạn chế, ứng dụng của bạn phải trải qua quy trình xác minh bằng OAuth. Hãy xem Cách gửi để xác minh.
 • Nếu sử dụng phạm vi bị hạn chế, ứng dụng của bạn cũng phải trải qua quy trình đánh giá bảo mật. Hãy xem bài viết Tại sao cần đánh giá bảo mật?.
Ứng dụng Google Drive Trải nghiệm người dùng
 • Nếu lưu trữ tệp trong Drive, thì ứng dụng đó sẽ cho phép người dùng chọn một thư mục hoặc tạo và sử dụng lại một thư mục dành riêng cho ứng dụng. Dữ liệu cấu hình có thể được lưu trữ trong thư mục Dữ liệu ứng dụng. Ứng dụng sẽ không kết xuất tệp vào thư mục Drive của tôi của người dùng.
 • Ứng dụng này chỉ lưu trữ các tệp trong Drive liên kết với chức năng được ghi nhận trong tài liệu của ứng dụng.
Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa Chức năng
 • Các hành động dự kiến và bắt buộc được đưa vào tiện ích bổ sung, đồng thời cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để hoàn thành quy trình công việc. Ví dụ:
  • Nếu tiện ích bổ sung áp dụng kiểu cho toàn bộ tài liệu, thì tiện ích bổ sung đó sẽ cung cấp tuỳ chọn chỉ áp dụng kiểu cho văn bản đã chọn.
  • Nếu tiện ích bổ sung tải dữ liệu bảng tính lên nguồn cấp dữ liệu dịch vụ web, thì tiện ích bổ sung đó sẽ có đường liên kết đến nguồn cấp dữ liệu đó để dễ dàng thao tác.
  • Nếu tiện ích bổ sung yêu cầu người dùng phải có tài khoản, thì tiện ích bổ sung sẽ cung cấp đường liên kết hoặc thông tin để dễ dàng tạo tài khoản nếu người dùng chưa có tài khoản.
 • Tiện ích bổ sung có các mục trong trình đơn trong thẻ tiện ích bổ sung.
 • Ngay cả khi tiện ích bổ sung chỉ là các hàm tuỳ chỉnh, tiện ích bổ sung vẫn chứa tài liệu thích hợp.
 • Tiện ích bổ sung sử dụng đúng cách onInstall()onOpen() để điền sẵn trình đơn của tiện ích. Các mục trong trình đơn sẽ được điền sẵn khi tiện ích bổ sung được cài đặt lần đầu tiên và khi một tệp khác được mở. Xem bài viết Uỷ quyền Tiện ích bổ sung chỉnh sửa.
 • Chế độ uỷ quyền được thiết lập đúng cách. Xem Chế độ uỷ quyền.
Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa Trải nghiệm người dùng
 • Tiện ích bổ sung cung cấp tất cả thông tin cần thiết để người dùng hiểu rõ về sản phẩm và cách sử dụng sản phẩm.
 • Mã tiện ích bổ sung không sử dụng thư viện quá mức vì thư viện có thể khiến tiện ích bổ sung đó giảm hiệu suất.
 • Nếu có thể sẽ tránh lỗi và quản lý lỗi đúng cách. Nếu không đúng cách:
  • Thông báo lỗi hiển thị trong một cửa sổ hộp thoại, chứ không phải trong cảnh báo JavaScript hay trên thanh màu đỏ mặc định. Chúng truyền đạt vấn đề và mô tả việc người dùng cần làm để khắc phục vấn đề đó bằng ngôn ngữ đơn giản.
  • Khi có thể, nếu người dùng làm sai, một nút sẽ xuất hiện để khắc phục vấn đề cho họ.
  • Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn quy tắc cho tiện ích bổ sung.
 • Đường liên kết đến các trang bên ngoài sẽ mở trong cửa sổ mới và đều chính xác.
 • Tiện ích bổ sung này trực quan và được thiết kế hợp lý. Điều này có nghĩa là:
  • Luôn luôn có thông báo rõ ràng về việc cần làm và cách thực hiện.
  • Tiện ích bổ sung này dễ truy cập và dễ hiểu. Tránh sử dụng các thuật ngữ và thuật ngữ kỹ thuật.
  • Quy trình công việc rõ ràng và được hỗ trợ nhiều nhất có thể.
  • Người dùng và nội dung của họ được an toàn nhất có thể.
 • Tiện ích bổ sung này tuân theo hướng dẫn về kiểu giao diện người dùng cho các tiện ích bổ sung của trình chỉnh sửa và sử dụng gói CSS cho các tiện ích bổ sung của trình chỉnh sửa.
 • Tiện ích bổ sung chỉ sử dụng một hành động chính màu xanh dương trên mỗi màn hình.
 • Tiện ích bổ sung này sẽ hiện một hộp thoại tại một thời điểm. Biểu ngữ này không chồng chéo lên nhau hoặc có nhiều hộp thoại mở cùng một lúc.
 • Giao diện người dùng của tiện ích bổ sung nằm gọn trong các không gian được phân bổ:
  • Văn bản và nhãn không bị cắt bỏ bằng "..."
  • Người dùng không cần phải cuộn theo chiều dọc nhiều.
  • Chiều rộng nội dung không được vượt quá 300p để không có thanh cuộn ngang.
 • Tiện ích bổ sung yêu cầu xác nhận hoặc hiển thị cảnh báo về tất cả các hành động nhạy cảm. Ví dụ: nếu tiện ích bổ sung sắp ghi đè tất cả nội dung trong bảng tính, thì người dùng sẽ nhận được cảnh báo và xác nhận thao tác trước khi thực hiện.

  Bạn có thể tránh yêu cầu này thông qua các thay đổi về thiết kế. Ví dụ: một tiện ích bổ sung Google Trang tính nhập dữ liệu sẽ gây ra rủi ro ghi đè nội dung hiện có. Bạn có thể loại bỏ rủi ro bằng cách tạo trang tính cho dữ liệu làm thao tác mặc định.

 • Người dùng không thể kích hoạt hành động nhiều lần khi một hành động đang tải. Ví dụ: các nút bị tắt hoặc bị ẩn trong khi một thao tác đang tải.
Tiện ích bổ sung của Google Workspace Tên

Tiện ích bổ sung cho Lịch

 • Nếu tiện ích bổ sung sử dụng calendar.name hoặc common.name, thì tên trong tệp kê khai giống với tên đã cung cấp trong trang thông tin ứng dụng.
 • Nếu tiện ích bổ sung sử dụng calendar.conferenceSolution, tên giải pháp hội nghị truyền hình sẽ không chứa “Lịch Google”.
 • (Nên dùng) Nếu tiện ích bổ sung sử dụng calendar.conferenceSolution, tên giải pháp hội nghị truyền hình không được vượt quá 30 ký tự.
Tiện ích bổ sung của Google Workspace Chức năng
 • Tiện ích bổ sung sử dụng đúng tiện ích cho chức năng mong muốn. Ví dụ: sử dụng nút chuyển để chọn một giá trị boolean.

Tiện ích bổ sung cho Lịch

 • Lịch phụ và tính năng uỷ quyền được hỗ trợ hoặc nếu không được hỗ trợ, hãy quản lý linh hoạt. Ví dụ: việc tạo hội nghị truyền hình sẽ không thất bại nếu người dùng chọn một lịch khác mà họ có quyền chỉnh sửa khi tạo sự kiện.
 • Các sự kiện định kỳ hoạt động đúng cách.
 • Nếu tiện ích bổ sung sử dụng calendar.conferenceSolution, thì ít nhất một giải pháp hội nghị truyền hình sẽ được cung cấp.
 • Nếu tiện ích bổ sung cung cấp giải pháp hội nghị truyền hình, thì các trường dữ liệu hội nghị truyền hình thích hợp sẽ được sử dụng. Ví dụ: đường liên kết đến hội nghị truyền hình, số điện thoại, đường liên kết SIP, mã truy cập và các thuộc tính được hỗ trợ khác sử dụng trường dữ liệu có cấu trúc và không được cung cấp trong trường ghi chú.
 • Nếu tiện ích bổ sung cung cấp các giải pháp hội nghị truyền hình, thì tiện ích bổ sung đó chỉ chỉnh sửa thông tin chi tiết về hội nghị truyền hình và không chỉnh sửa các trường sự kiện khác.
 • Nếu tiện ích bổ sung này cung cấp các giải pháp hội nghị truyền hình, thì quá trình tạo hội nghị truyền hình chỉ mất chưa đến 5 giây.

Tiện ích bổ sung cho Gmail

Nếu tiện ích bổ sung sử dụng UrlFetchApp hoặc OpenLinkUrl:

 • URL hợp lệ.
 • URL sử dụng HTTPS, chứ không phải HTTP.
 • Bạn đã chỉ định toàn bộ miền.
 • Đường dẫn không trống. Ví dụ: https://altostrat/ là OK, nhưng https://altostrat thì không.
 • Không thể sử dụng ký tự đại diện trong UrlFetchApp.
Tiện ích bổ sung của Google Workspace Trải nghiệm người dùng
 • Tiện ích bổ sung này có trang chủ. Nếu tiện ích bổ sung cho Google Workspace là một tiện ích bổ sung đã chuyển đổi dành cho Gmail, thì trang chủ mặc định sẽ được áp dụng.
 • Thẻ tiện ích bổ sung hoạt động bình thường. Ví dụ: không có thẻ trùng lặp. Các nút quay lại, làm mới và cập nhật sẽ hoạt động tương ứng.
 • Sau khi người dùng cho phép, tiện ích bổ sung sẽ hiển thị thẻ trang chủ đã tuỳ chỉnh để chào mừng người dùng bằng nút đăng nhập (nếu cần), biểu trưng và nội dung mô tả ngắn về tiện ích bổ sung.
  • Nếu nút đăng nhập được kích hoạt, nút này sẽ hiển thị một trang đăng nhập tuỳ chỉnh của nhà cung cấp bên thứ ba, trong đó cho biết rõ có một dịch vụ bên thứ ba đang hoạt động bên ngoài Google Workspace.
 • Giao diện người dùng của tiện ích bổ sung nằm gọn trong các không gian được phân bổ:
  • Văn bản và nhãn không bị cắt bằng "..."
  • Người dùng không cần phải cuộn dọc nhiều.
  • Chiều rộng nội dung không được vượt quá 300p để không có thanh cuộn ngang.
 • Mã của tiện ích bổ sung không sử dụng thư viện quá mức vì thư viện có thể khiến tiện ích bổ sung giảm hiệu suất.

Tiện ích bổ sung cho Lịch

 • Nếu tiện ích bổ sung này cung cấp các giải pháp hội nghị truyền hình, thì các hội nghị truyền hình được tạo sẽ hợp lệ và hiển thị chính xác trên trang web về hội nghị truyền hình của bên thứ ba.

Tiện ích bổ sung của Tài liệu

Nếu tiện ích bổ sung xem trước đường liên kết từ một miền của bên thứ ba (khối thông minh):

 • Bản xem trước đường liên kết cung cấp thông tin bổ sung và phù hợp cho người dùng. Ví dụ: việc xem trước một đường liên kết đến một giao dịch bán hàng sẽ thêm các thông tin như tài khoản, số tiền và giai đoạn.
 • Nhà phát triển có liên kết với miền được xem trước.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xem trước đường liên kết bằng khối thông minh.

Tiện ích bổ sung dành cho Drive

 • Nếu lưu trữ tệp trong Drive, thì ứng dụng đó sẽ cho phép người dùng chọn một thư mục hoặc tạo và sử dụng lại một thư mục dành riêng cho ứng dụng. Dữ liệu cấu hình có thể được lưu trữ trong thư mục Dữ liệu ứng dụng. Ứng dụng sẽ không kết xuất tệp vào thư mục Drive của tôi của người dùng.
 • Tiện ích bổ sung chỉ lưu trữ những tệp trong Drive có kết nối với chức năng được ghi nhận trong tài liệu của tiện ích bổ sung.

Tiện ích bổ sung cho Gmail

 • Tiện ích bổ sung này không đề cập hoặc liên kết đến các tiện ích của trình duyệt Chrome mà không có lý do chính đáng.
 • Trình đơn Thao tác khác chứa các thao tác chung hoạt động đúng cách. Ví dụ: Đăng xuất, Giới thiệu, Hỗ trợ, v.v.
Tiện ích bổ sung của Google Workspace Đồ hoạ

Tiện ích bổ sung cho Lịch

 • Biểu trưng của giải pháp hội nghị truyền hình là một URL công khai. Xem phần Cung cấp biểu trưng giải pháp cho hội nghị truyền hình.
 • Nếu tiện ích bổ sung sử dụng calendar.conferenceSolution, biểu trưng của giải pháp hội nghị truyền hình sẽ tuân theo các yêu cầu của calendar.logoUrl. Xem Tài nguyên tệp kê khai Lịch.
 • Nếu tiện ích bổ sung sử dụng calendar.logoUrl hoặc common.logoUrl, thì biểu trưng sẽ giống hệt với biểu tượng có trong trang thông tin ứng dụng.
 • Nếu tiện ích bổ sung sử dụng calendar.logoUrl hoặc common.logoUrl, thì URL của biểu trưng sẽ bắt đầu như sau: https://lh3.googleusercontent.com/
Tiện ích bổ sung của Google Workspace OAuth

Tiện ích bổ sung dành cho Drive

 • (Nên dùng) Nếu bạn muốn nhận siêu dữ liệu có giới hạn, tiện ích bổ sung đó sẽ bao gồm phạm vi drive.addons.metadata.readonly.
Ứng dụng web Chức năng
 • URL điều hướng chung trỏ đến một ứng dụng web. Trang web đơn giản không có chức năng sẽ không được coi là ứng dụng web.