Xây dựng các ứng dụng Chat hữu ích và làm hài lòng người dùng

Nguyên tắc thiết kế ứng dụng Google Chat

Nguyên tắc thiết kế của Google Chat là hệ thống mà chúng tôi đã tổng hợp để giúp bạn xây dựng các ứng dụng nhắn tin chất lượng cao. Hệ thống này dựa trên hai trụ cột: nguyên tắc thiết kế và khung giao diện người dùng dựa trên thẻ.

Nguyên tắc thiết kế

Nguyên tắc thiết kế là những hướng dẫn giúp bạn lập kế hoạch, thiết kế và triển khai các tính năng của ứng dụng Chat để giúp người dùng đạt được mục tiêu.

Nguyên tắc thiết kế chia quá trình tạo ứng dụng Chat thành ba giai đoạn tuần tự:

  1. Lập kế hoạch cho ứng dụng Chat. Trong quá trình lập kế hoạch, bạn sẽ cân nhắc những người mà ứng dụng Chat của bạn sẽ trợ giúp, những việc cần làm mà ứng dụng này sẽ trợ giúp và bạn sẽ liên kết hành trình của người dùng giúp xác định mỗi hoạt động tương tác trong ứng dụng của người dùng.
  2. Chào đón mọi người và giúp họ bắt đầu. Trong quá trình tích hợp, ứng dụng Chat của bạn sẽ tự giới thiệu với người dùng và không gian, giúp họ thành công.
  3. Hướng dẫn mọi người đến thành công. Sau khi giới thiệu, ứng dụng Chat của bạn sẽ tiếp tục giúp mọi người đạt được mục tiêu bằng cách hướng dẫn họ bằng thẻ và tin nhắn tương tác. Nếu mọi người cần trợ giúp hoặc gặp lỗi, thì ứng dụng Chat sẽ cho họ biết những điều họ cần biết để tiếp tục.

Khung giao diện người dùng dựa trên thẻ

Khung giao diện người dùng dựa trên thẻ giúp đảm bảo trải nghiệm nhất quán, thú vị trên Android, iOS và web.

Các ứng dụng nhắn tin tương tác với người dùng bằng cách sử dụng tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn thẻ, mỗi tin nhắn được biểu thị dưới dạng đối tượng JSON.

Tin nhắn văn bản là lựa chọn hoàn hảo để nhận thông báo đơn giản. Chúng hỗ trợ các lượt đề cập bằng @và định dạng cơ bản như in đậm, in nghiêngcode.

Ứng dụng có thể sử dụng tin nhắn văn bản để thông báo cho nhà phát triển phần mềm rằng mã đang bị treo:

Ví dụ về tin nhắn văn bản trong Google Chat thông báo việc đóng băng mã

Thẻ tin nhắn hỗ trợ bố cục đã xác định, các thành phần trên giao diện người dùng tương tác như nút và nội dung đa phương tiện như hình ảnh. Sử dụng thông báo thẻ để trình bày thông tin chi tiết, thu thập thông tin từ người dùng và hướng dẫn người dùng thực hiện bước tiếp theo.

Ứng dụng có thể sử dụng tin nhắn thẻ để thực hiện cuộc thăm dò ý kiến:

Chạy cuộc thăm dò ý kiến trong phòng Chat bằng tin nhắn thẻ

Để giúp người dùng hoàn tất các quy trình gồm nhiều bước, chẳng hạn như điền dữ liệu biểu mẫu, bạn có thể liên kết các thẻ tuần tự trong một hộp thoại. Hộp thoại mở trong cửa sổ cho phép các ứng dụng tương tác trực tiếp với người dùng.

Ứng dụng có thể bắt đầu hộp thoại để thu thập thông tin liên hệ:

Thu thập thông tin chi tiết về người liên hệ mới từ người dùng bằng hộp thoại

Các bước tiếp theo

Dù bạn đã xây dựng và triển khai một ứng dụng Chat hay hiện chỉ nghĩ ra tên một ứng dụng nhắn tin, những nguyên tắc này sẽ giúp bạn xây dựng những ứng dụng nhắn tin làm hài lòng người dùng.

Lên kế hoạch cho ứng dụng Chat của bạn

Chào mừng mọi người và giúp họ bắt đầu

Hướng dẫn mọi người đến thành công