ภาพรวม

เลือกแพลตฟอร์ม: Android iOS JavaScript

Maps JavaScript API ช่วยให้คุณปรับแต่งแผนที่ด้วยเนื้อหาและภาพของคุณเองเพื่อแสดงบนหน้าเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ Maps JavaScript API มีแผนที่พื้นฐาน 4 ประเภท (แผนกลยุทธ์ ดาวเทียม แบบผสม และภูมิประเทศ) ซึ่งแก้ไขได้โดยใช้เลเยอร์และรูปแบบ การควบคุมและเหตุการณ์ รวมถึงบริการและไลบรารีต่างๆ

ผู้ชม

เอกสารประกอบนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรม JavaScript และแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์ และคุณควรทำความคุ้นเคยกับ Maps จากมุมมองของผู้ใช้ด้วย บนเว็บจะมีบทแนะนำเกี่ยวกับ JavaScript อยู่มากมาย

เอกสารเชิงแนวคิดนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเริ่มสำรวจและพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Maps JavaScript API ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เรายังเผยแพร่เอกสารอ้างอิง Maps JavaScript API ด้วย

สวัสดีทุกคน

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ Maps JavaScript API คือการดูตัวอย่างง่ายๆ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงแผนที่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ซิดนีย์ นิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย

TypeScript

let map: google.maps.Map;
async function initMap(): Promise<void> {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 map = new Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
}

initMap();

JavaScript

let map;

async function initMap() {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");

 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
}

initMap();

CSS

/* 
 * Always set the map height explicitly to define the size of the div element
 * that contains the map. 
 */
#map {
 height: 100%;
}

/* 
 * Optional: Makes the sample page fill the window. 
 */
html,
body {
 height: 100%;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

HTML

<html>
 <head>
  <title>Simple Map</title>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style.css" />
  <script type="module" src="./index.js"></script>
 </head>
 <body>
  <div id="map"></div>

  <!-- prettier-ignore -->
  <script>(g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})
    ({key: "AIzaSyB41DRUbKWJHPxaFjMAwdrzWzbVKartNGg", v: "weekly"});</script>
 </body>
</html>
ดูตัวอย่าง

ลองใช้ตัวอย่าง

แม้ในตัวอย่างง่ายๆ นี้ ยังมีบางสิ่งที่ควรทราบ:

 1. เราประกาศแอปพลิเคชันเป็น HTML5 โดยใช้การประกาศ <!DOCTYPE html>
 2. เราสร้างเอลิเมนต์ div ชื่อ "แผนที่" เพื่อเก็บแผนที่
 3. เรากำหนดฟังก์ชัน JavaScript ที่สร้างแผนที่ใน div
 4. เราโหลด Maps JavaScript API โดยใช้ตัวโหลด Bootstrap

โดยจะอธิบายขั้นตอนเหล่านี้ด้านล่าง

โหลด Maps JavaScript API

ตัวโหลด Bootstrap เป็นวิธีที่แนะนำในการโหลด Maps JavaScript API ตัวโหลด JS API มีให้เป็นทางเลือกเช่นกัน เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบทั้ง 2 วิธี แล้วเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงสร้างของโค้ดในโปรเจ็กต์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โหลด Maps JavaScript API

ตัวโหลด Bootstrap

โหลด Maps JavaScript API โดยการเพิ่มตัวโหลด Bootstrap แบบอินไลน์ลงในโค้ดของแอปพลิเคชัน ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

<script>
 (g=>{var h,a,k,p="The Google Maps JavaScript API",c="google",l="importLibrary",q="__ib__",m=document,b=window;b=b[c]||(b[c]={});var d=b.maps||(b.maps={}),r=new Set,e=new URLSearchParams,u=()=>h||(h=new Promise(async(f,n)=>{await (a=m.createElement("script"));e.set("libraries",[...r]+"");for(k in g)e.set(k.replace(/[A-Z]/g,t=>"_"+t[0].toLowerCase()),g[k]);e.set("callback",c+".maps."+q);a.src=`https://maps.${c}apis.com/maps/api/js?`+e;d[q]=f;a.onerror=()=>h=n(Error(p+" could not load."));a.nonce=m.querySelector("script[nonce]")?.nonce||"";m.head.append(a)}));d[l]?console.warn(p+" only loads once. Ignoring:",g):d[l]=(f,...n)=>r.add(f)&&u().then(()=>d[l](f,...n))})({
  key: "YOUR_API_KEY",
  v: "weekly",
  // Use the 'v' parameter to indicate the version to use (weekly, beta, alpha, etc.).
  // Add other bootstrap parameters as needed, using camel case.
 });
</script>

หากต้องการโหลดไลบรารีขณะรันไทม์ ให้ใช้โอเปอเรเตอร์ await เพื่อเรียกใช้ importLibrary() จากภายในฟังก์ชันอะซิงโครนัส ตามที่แสดงด้านล่างนี้

TypeScript

let map: google.maps.Map;
async function initMap(): Promise<void> {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 map = new Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
}

initMap();

JavaScript

let map;

async function initMap() {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");

 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
}

initMap();

แพ็กเกจ js-api-loader ของ NPM

ใช้ @googlemaps/js-api-loader เพื่อใช้ NPM เพื่อโหลด Maps JavaScript API ติดตั้งผ่าน NPM โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

npm install @googlemaps/js-api-loader

คุณสามารถนำเข้าแพ็กเกจนี้ลงในแอปพลิเคชันพร้อมกับ

import { Loader } from "@googlemaps/js-api-loader"

ตัวโหลดจะแสดงอินเทอร์เฟซ Promise และ Callback ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการใช้เมธอด Promise ที่เป็นค่าเริ่มต้น load()

TypeScript

const loader = new Loader({
 apiKey: "YOUR_API_KEY",
 version: "weekly",
 ...additionalOptions,
});

loader.load().then(async () => {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 map = new Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
});

JavaScript

const loader = new Loader({
 apiKey: "YOUR_API_KEY",
 version: "weekly",
 ...additionalOptions,
});

loader.load().then(async () => {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");

 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
});

ประกาศแอปพลิเคชันของคุณเป็น HTML5

เราขอแนะนําให้ประกาศ DOCTYPE จริงในเว็บแอปพลิเคชัน ในตัวอย่างด้านล่าง เราได้ประกาศแอปพลิเคชันของเราเป็น HTML5 ที่ใช้ HTML5 แบบง่าย DOCTYPE ดังที่แสดงด้านล่าง

<!DOCTYPE html>

เบราว์เซอร์ปัจจุบันส่วนใหญ่จะแสดงเนื้อหาที่ประกาศด้วย DOCTYPE นี้ใน "โหมดมาตรฐาน" ซึ่งหมายความว่าแอปพลิเคชันควรเป็นไปตามข้อกำหนดข้ามเบราว์เซอร์มากขึ้น DOCTYPE ยังออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพลดลงด้วย เบราว์เซอร์ที่ไม่เข้าใจจะไม่สนใจเบราว์เซอร์นี้ และใช้ "โหมดที่ไม่มาตรฐาน" เพื่อแสดงเนื้อหาของตัวเอง

โปรดทราบว่า CSS บางตัวที่ทำงานในโหมดที่ไม่มาตรฐานจะใช้ไม่ได้ในโหมดมาตรฐาน ในกรณีที่เฉพาะเจาะจง ขนาดแบบเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดจะต้องรับค่ามาจากองค์ประกอบบล็อกระดับบนสุด และหากระดับบนเหล่านั้นไม่สามารถระบุขนาดได้ ระบบจะถือว่ามีขนาดที่ 0 x 0 พิกเซล ด้วยเหตุนี้เราจึงรวมการประกาศ <style> ต่อไปนี้ไว้

<style>
 #map {
  height: 100%;
 }
 html, body {
  height: 100%;
  margin: 0;
  padding: 0;
 }
</style>

การประกาศ CSS นี้ระบุว่าคอนเทนเนอร์แผนที่ <div> (ที่มีรหัส map) ควรใช้ความสูง 100% ของความสูงของเนื้อหา HTML โปรดทราบว่าเราต้องประกาศเปอร์เซ็นต์เหล่านั้นสำหรับ <body> และ <html> โดยเฉพาะด้วย

กำลังโหลด Maps JavaScript API

ระบบโหลด Maps JavaScript API โดยใช้แท็ก script ซึ่งสามารถเพิ่มในหน้าลงในไฟล์ HTML หรือเพิ่มแบบไดนามิกโดยใช้ไฟล์ JavaScript แยกต่างหาก เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบทั้ง 2 วิธี แล้วเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงสร้างของโค้ดในโปรเจ็กต์

การโหลดแบบอินไลน์

หากต้องการโหลด Maps JavaScript API ในบรรทัดในไฟล์ HTML ให้เพิ่มแท็ก script ดังที่แสดงด้านล่าง

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&loading=async&callback=initMap">
</script>

การโหลดแบบไดนามิก

หากต้องการโหลด Maps JavaScript API ในบรรทัดแบบไดนามิกโดยใช้ไฟล์ JavaScript แยกต่างหาก โปรดดูตัวอย่างด้านล่าง วิธีนี้ทำให้คุณจัดการโค้ดทั้งหมดสำหรับการทำงานกับ API จากไฟล์ .js แยกต่างหากได้ และเทียบเท่ากับการเพิ่มแท็กสคริปต์ในหน้า

// Create the script tag, set the appropriate attributes
var script = document.createElement('script');
script.src = 'https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap';
script.async = true;

// Attach your callback function to the `window` object
window.initMap = function() {
 // JS API is loaded and available
};

// Append the 'script' element to 'head'
document.head.appendChild(script);
   

การโหลดแบบไดนามิก

มีแพ็กเกจ @googlemaps/js-api-loader เพื่อทำให้การโหลดแบบไดนามิกเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น โดยสามารถติดตั้งผ่าน NPM ด้วยสิ่งต่อไปนี้

npm install @googlemaps/js-api-loader

คุณสามารถนำเข้าแพ็กเกจนี้ลงในแอปพลิเคชันพร้อมกับ

import { Loader } from "@googlemaps/js-api-loader"

ตัวโหลดจะแสดงอินเทอร์เฟซ Promise และ Callback ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการใช้เมธอด Promise ที่เป็นค่าเริ่มต้น load()

TypeScript

const loader = new Loader({
 apiKey: "YOUR_API_KEY",
 version: "weekly",
 ...additionalOptions,
});

loader.load().then(async () => {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps") as google.maps.MapsLibrary;
 map = new Map(document.getElementById("map") as HTMLElement, {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
});

JavaScript

const loader = new Loader({
 apiKey: "YOUR_API_KEY",
 version: "weekly",
 ...additionalOptions,
});

loader.load().then(async () => {
 const { Map } = await google.maps.importLibrary("maps");

 map = new Map(document.getElementById("map"), {
  center: { lat: -34.397, lng: 150.644 },
  zoom: 8,
 });
});

แอตทริบิวต์แท็กสคริปต์

สังเกตในตัวอย่างด้านบนว่ามีแอตทริบิวต์หลายรายการได้รับการตั้งค่าในแท็ก script ซึ่งเป็นแอตทริบิวต์ที่เราแนะนำ ต่อไปนี้คือคำอธิบาย ของแต่ละแอตทริบิวต์

 • src: URL ที่ใช้โหลด Maps JavaScript API รวมถึงสัญลักษณ์และคำจำกัดความทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการใช้ Maps JavaScript API URL ในตัวอย่างนี้มีพารามิเตอร์ 2 ตัว ได้แก่ key ซึ่งใช้ระบุคีย์ API และ callback ซึ่งเป็นที่ระบุชื่อของฟังก์ชันส่วนกลางที่จะเรียกใช้เมื่อ Maps JavaScript API โหลดเสร็จสมบูรณ์ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของ URL
 • async: ขอให้เบราว์เซอร์ดาวน์โหลดและเรียกใช้สคริปต์แบบไม่พร้อมกัน เมื่อเรียกใช้สคริปต์ สคริปต์จะเรียกใช้ฟังก์ชันที่ระบุโดยใช้พารามิเตอร์ callback

ห้องสมุด

ขณะโหลด Maps JavaScript API ผ่าน URL คุณเลือกที่จะโหลดไลบรารีเพิ่มเติมได้โดยใช้โอเปอเรเตอร์ await เพื่อเรียกใช้ importLibrary() จากภายในฟังก์ชันอะซิงโครนัส ไลบรารีคือโมดูลของโค้ดที่มอบฟังก์ชันเพิ่มเติมให้กับ Maps JavaScript API หลักแต่ไม่โหลดขึ้นมา เว้นแต่คุณจะขออย่างเจาะจง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลบรารีใน Maps JavaScript API

แมปองค์ประกอบ DOM

<div id="map"></div>

เพื่อให้แผนที่แสดงบนหน้าเว็บ เราต้องจองพื้นที่สำหรับแผนที่นั้น โดยทั่วไปเราจะทำโดยการสร้างองค์ประกอบ div ที่มีชื่อ และรับการอ้างอิงองค์ประกอบนี้ใน Document Object Model (DOM) ของเบราว์เซอร์

ในตัวอย่างด้านบน เราใช้ CSS เพื่อกำหนดความสูงของ div ของแผนที่เป็น "100%" ซึ่งจะขยายเพื่อให้พอดีกับขนาดในอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณอาจต้องปรับค่าความกว้างและความสูงตามขนาดหน้าจอและระยะห่างจากขอบของเบราว์เซอร์ โปรดทราบว่า div มักจะนำความกว้างจากองค์ประกอบที่มีอยู่ไปใช้ และ div ที่ว่างเปล่ามักจะมีความสูง 0 ด้วยเหตุนี้ คุณจึงต้องกำหนดความสูงใน <div> อย่างชัดเจนเสมอ

ตัวเลือกแผนที่

มี 2 ตัวเลือกที่จำเป็นสำหรับทุกแผนที่ ได้แก่ center และ zoom

map = new Map(document.getElementById('map'), {
 center: {lat: -34.397, lng: 150.644},
 zoom: 8
});

ระดับการซูม

ความละเอียดเริ่มต้นที่จะแสดงแผนที่กำหนดโดยพร็อพเพอร์ตี้ zoom โดยที่การซูม 0 สอดคล้องกับแผนที่ Earth ซูมออกทั้งหมด และระดับการซูมที่ใหญ่ขึ้น จะซูมเข้าด้วยความละเอียดที่สูงขึ้น

zoom: 8

การเสนอแผนที่โลกทั้งใบเป็นภาพเดียวอาจต้องใช้แผนที่ขนาดมหึมาหรือแผนที่ขนาดเล็กที่มีความละเอียดต่ำมาก ด้วยเหตุนี้ รูปภาพแผนที่ภายใน Google Maps และ Maps JavaScript API จึงแบ่งออกเป็น "ไทล์" และ "ระดับการซูม" ของแผนที่ ในระดับการซูมต่ำ ชิ้นส่วนแผนที่ชุดเล็กๆ จะครอบคลุมพื้นที่กว้าง ในระดับการซูมที่สูงขึ้น ชิ้นส่วนแผนที่จะมีความละเอียดสูงและครอบคลุมพื้นที่ที่เล็กกว่า ระดับความละเอียดโดยประมาณที่คุณคาดว่าจะเห็นในแต่ละระดับการซูมมีดังนี้

 • 1: โลก
 • 5: ผืนดินขนาดใหญ่/ทวีป
 • 10: เมือง
 • 15: ถนน
 • 20: อาคาร

รูปภาพ 3 ภาพต่อไปนี้แสดงสถานที่เดียวกันในโตเกียวที่ระดับการซูม 0, 7 และ 18

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ Maps JavaScript API โหลดชิ้นส่วนแผนที่โดยอิงตามระดับการซูมปัจจุบัน โปรดดูคู่มือสำหรับพิกัดของแผนที่และแผนที่ย่อย

ออบเจ็กต์แผนที่

map = new Map(document.getElementById("map"), {...});

คลาส JavaScript ที่แสดงแผนที่คือคลาส Map ออบเจ็กต์ของคลาสนี้กำหนดแผนที่เดียวในหน้าเว็บ (คุณอาจสร้าง คลาสนี้มากกว่า 1 อินสแตนซ์ โดยแต่ละออบเจ็กต์จะกำหนดแผนที่แยกต่างหากในหน้าดังกล่าว) เราสร้างอินสแตนซ์ใหม่ของคลาสนี้โดยใช้โอเปอเรเตอร์ new ของ JavaScript

เมื่อสร้างอินสแตนซ์แผนที่ใหม่ คุณจะต้องระบุองค์ประกอบ HTML <div> ในหน้าเว็บเป็นคอนเทนเนอร์สำหรับแผนที่ โหนด HTML คือย่อยของออบเจ็กต์ document ของ JavaScript และเราได้รับการอ้างอิงองค์ประกอบนี้ผ่านเมธอด document.getElementById()

โค้ดนี้กำหนดตัวแปร (ชื่อ map) และกำหนดตัวแปรดังกล่าวให้กับออบเจ็กต์ Map ใหม่ ฟังก์ชัน Map() เรียกว่าตัวสร้าง และคำจำกัดความมีดังต่อไปนี้

ผู้ผลิต คำอธิบาย
Map(mapDiv:Node, opts?:MapOptions ) สร้างแผนที่ใหม่ภายในคอนเทนเนอร์ HTML ที่ระบุ ซึ่งปกติแล้วเป็นองค์ประกอบ DIV โดยใช้พารามิเตอร์ (ไม่บังคับ) ใดๆ ที่ส่ง

การแก้ปัญหา

คีย์ API และข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน

ในบางสถานการณ์ ระบบอาจแสดงแผนที่สีเข้ม หรือรูปภาพ Street View "เชิงลบ" ที่มีข้อความ "เพื่อการพัฒนาเท่านั้น" ที่มีลายน้ำระบุว่า ลักษณะการทำงานเช่นนี้มักจะบ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับคีย์ API หรือการเรียกเก็บเงิน หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ Google Maps Platform คุณต้องเปิดใช้การเรียกเก็บเงินในบัญชี และคำขอทั้งหมดต้องมีคีย์ API ที่ถูกต้อง ขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้

หากโค้ดของคุณใช้งานไม่ได้ ให้ทำดังนี้

Brendan Kenny และ Mano Marks เล่าถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยและวิธีแก้ไขได้ในวิดีโอนี้ เพื่อช่วยให้โค้ดแผนที่พร้อมใช้งาน

 • มองหาการพิมพ์ผิด โปรดทราบว่า JavaScript เป็นภาษาที่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่
 • ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น - ปัญหาบางอย่างที่พบบ่อยที่สุดคือการสร้างแผนที่ขั้นต้น เช่น
  • ยืนยันว่าคุณระบุพร็อพเพอร์ตี้ zoom และ center ในตัวเลือกแผนที่
  • ตรวจสอบว่าคุณได้ประกาศองค์ประกอบ div ที่แผนที่จะปรากฏบนหน้าจอ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบ div สำหรับแผนที่มีความสูง โดยค่าเริ่มต้นแล้ว องค์ประกอบ div จะสร้างขึ้นโดยมีความสูงเป็น 0 ดังนั้นจึงมองไม่เห็น
  ดูตัวอย่างการใช้งานข้อมูลอ้างอิงของเรา
 • ใช้โปรแกรมแก้ไขข้อบกพร่อง JavaScript เพื่อช่วยระบุปัญหา เช่น ปัญหาที่มีในเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Chrome เริ่มด้วยการหาข้อผิดพลาดในคอนโซล JavaScript
 • โพสต์คำถามไปยัง Stack Overflow ดูหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีโพสต์คำถามที่ยอดเยี่ยมได้ในหน้าการสนับสนุน