Nguyên tắc thiết kế thực tế tăng cường

Công nghệ thực tế tăng cường (AR) cho phép bạn thêm nội dung ảo vào thế giới thực. Bạn có thể sử dụng AR để tạo ra những trải nghiệm nâng cao cách mọi người nhìn thấy và tương tác với thế giới.

ARCore là một nền tảng để tạo ứng dụng thực tế tăng cường. Điện thoại Android sử dụng công nghệ chính sau đây để khai thác sức mạnh của:

  • theo dõi chuyển động
  • tìm hiểu môi trường
  • ước tính ánh sáng

ARCore thu thập thông tin đó và sử dụng thông tin đó để tích hợp nội dung ảo với thế giới thực.


ARCore hoạt động theo 2 cách

Tính năng này theo dõi vị trí của điện thoại trong thực tế và giúp bạn hiểu rõ môi trường xung quanh bằng cách xác định tường và sàn trong môi trường.

Bản đặc tả này được tạo bằng cách sử dụng nghiên cứu nội bộ và phân tích về trải nghiệm thực tế tăng cường trong giáo dục, mua sắm, sáng tạo và trò chơi. Bạn có thể sử dụng bản đặc tả này để thiết kế trải nghiệm thực tế tăng cường thực tế, sáng tạo và kỳ diệu trên thiết bị di động.