Thay đổi điểm cuối của CloudCore 1.33 trên Cloud

Kể từ bản phát hành tháng 8 năm 2022, phiên bản 1.33.0 đã ngừng hoạt động của điểm cuối ARCore Cloud Anchor API. Tất cả ứng dụng được xây dựng bằng SDK ARCore 1.33.0 trở lên hiện nhắm đến API ARCore mới, API đa năng được thiết kế để sử dụng cho mọi dịch vụ đám mây của ARCore. Tất cả ứng dụng được tạo bằng SDK ARCore 1.32.0 trở xuống sẽ tiếp tục nhắm đến API cũ.

Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có. Sau khi một ứng dụng được cập nhật để sử dụng SDK ARCore 1.33.0 trở lên và bạn đã bật API ARCore mới trong dự án Google Cloud mà ứng dụng của bạn sử dụng, thì chức năng sẽ vẫn giữ nguyên khi sử dụng điểm cuối trước đó. Để hỗ trợ các phiên bản ứng dụng cũ, bạn có thể bật cả hai API trong khi chuyển đổi.

Nếu ứng dụng của bạn sử dụng Cloud Anchors API, bạn phải cập nhật API đó để sử dụng SDK ARCore 1.33.0 trở lên trước ngày 31 tháng 8 năm 2023. Sau ngày này, các ứng dụng được biên dịch bằng SDK ARCore 1.32.0 trở về trước sẽ không thể lưu trữ và phân giải Cloud Anchors nữa.

Thay đổi tên

Trước Mới
Tên API API ARCore Cloud Anchor API ARCore
Tên miền arcorecloudanchor.googleapis.com arcore.googleapis.com

Cập nhật ứng dụng để dùng điểm cuối mới

Cách cập nhật ứng dụng:

  1. Truy cập vào Bảng điều khiển Google Cloud Platform.
  2. Xác định dự án trên đám mây mà ứng dụng của bạn sử dụng.
  3. Đảm bảo rằng bạn đã bật ARCore API.
  4. Cập nhật ứng dụng để sử dụng SDK ARCore mới nhất. SDK ARCore 1.33 trở lên sử dụng API ARCore mới.
  5. Bạn có thể kiểm thử những thay đổi này bằng cách sử dụng chức năng API Cloud Anchor trong ứng dụng của mình.
  6. Xác minh rằng việc sử dụng API Cloud Anchor cho ứng dụng đã cập nhật xuất hiện trong API ARCore trong dự án Google Cloud và không phải trong API ARCore Cloud Anchor.

Cập nhật chế độ cài đặt ứng dụng

  • Nếu ứng dụng iOS của bạn đang sử dụng JWT đã ký để ủy quyền, hãy thay đổi thông báo xác nhận quyền sở hữu audience thành https://arcore.googleapis.com/ đối với các ứng dụng được tạo bằng ARCore SDK 1.33.0 trở lên.
  • Nếu khoá API của bạn bị hạn chế, bạn phải cho phép API ARCore.
  • Nếu gửi yêu cầu tới ARCore Cloud Anchor Management API từ phần phụ trợ, bạn phải bật API ARCore và thay đổi tên miền thành arcore.googleapis.com.