Các thay đổi đối với điểm cuối của ARCore 1.33 Cloud Anchor

Kể từ bản phát hành 1.33.0 tháng 8 năm 2022, điểm cuối ARCore Cloud Anchor API không còn được dùng nữa. Tất cả ứng dụng được xây dựng bằng SDK ARCore 1.33.0 trở lên hiện đều nhắm đến API ARCore mới, API đa dụng cho việc sử dụng với tất cả dịch vụ đám mây ARCore. Tất cả ứng dụng được tạo bằng ARCore SDK 1.32.0 trở xuống sẽ tiếp tục nhắm đến API cũ.

Thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có. Sau khi ứng dụng được cập nhật để sử dụng SDK ARCore 1.33.0 trở lên, đồng thời bật API ARCore mới trong dự án Google Cloud mà ứng dụng của bạn sử dụng, chức năng sẽ vẫn giữ nguyên như khi sử dụng điểm cuối trước đó. Để hỗ trợ các phiên bản ứng dụng cũ, bạn có thể bật cả hai API trong khi chuyển đổi.

Nếu ứng dụng của bạn dùng Cloud Anchors API, thì bạn phải cập nhật để sử dụng SDK ARCore 1.33.0 trở lên trước ngày 31 tháng 8 năm 2023. Sau ngày này, những ứng dụng được biên dịch bằng SDK ARCore 1.32.0 trở xuống sẽ không thể lưu trữ và phân giải các neo trên đám mây.

Thay đổi tên

Trước Mới
Tên API API neo trên đám mây ARCore API ARCore
Tên miền arcorecloudanchor.googleapis.com arcore.googleapis.com

Cập nhật ứng dụng của bạn để sử dụng điểm cuối mới

Cách cập nhật ứng dụng:

  1. Truy cập vào bảng điều khiển Google Cloud Platform.
  2. Xác định dự án trên đám mây mà ứng dụng của bạn dùng.
  3. Đảm bảo bạn đã bật ARCore API.
  4. Hãy cập nhật ứng dụng của bạn để sử dụng SDK ARCore mới nhất. SDK ARCore 1.33 trở lên sử dụng API ARCore mới.
  5. Hãy kiểm thử những thay đổi này bằng cách sử dụng chức năng Cloud Anchor API trong ứng dụng.
  6. Xác minh rằng việc sử dụng Cloud Anchor API cho ứng dụng đã cập nhật xuất hiện trong ARCore API trong dự án Google Cloud chứ không phải trong ARCore Cloud Anchor API.

Cập nhật chế độ cài đặt ứng dụng

  • Nếu ứng dụng iOS của bạn đang dùng JWT đã ký để uỷ quyền, hãy thay đổi xác nhận quyền sở hữu audience thành https://arcore.googleapis.com/ đối với các ứng dụng được tạo bằng SDK ARCore 1.33.0 trở lên.
  • Nếu khoá API của bạn bị hạn chế, bạn phải cho phép API ARCore.
  • Nếu gửi yêu cầu đến API Quản lý neo trên đám mây ARCore từ phần phụ trợ, bạn phải bật API ARCore và thay đổi tên miền thành arcore.googleapis.com.