การดาวน์โหลด SDK

ก่อนที่จะดาวน์โหลด คุณต้องยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการเพิ่มเติมของ ARCore

คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น และเข้าถึง Google ARCore SDKSDK ของ ARCore

SDK บันทึกประจำรุ่น ดาวน์โหลด SDK ที่เก็บ GitHub
ARCore SDK สําหรับ Android
(Kotlin/Java, C)
บันทึกประจํารุ่นของ Android arcore-android-sdk-1.35.0.zip arcore-android-sdk
ส่วนขยาย ARCore สําหรับราก AR บันทึกประจํารุ่นของ ARCore Extensions สําหรับ AR Foundation arcore-unity-extensions-1.35.0.tgz arcore-unity-extensions
ARCore SDK สําหรับ iOS บันทึกประจํารุ่นของ iOS arcore-ios-sdk-1.35.0.zip arcore-ios-sdk
ARCore SDK สําหรับ Realreal ดูเอกสารประกอบของ ARARCore ล่าสุดของ Google

บริการ Google Play สําหรับ AR

ระบบจะติดตั้งบริการ บริการ Google Play สําหรับ AR โดยอัตโนมัติระหว่างการติดตั้งแอป หรือขณะรันไทม์เมื่อเริ่มต้นเซสชัน ARCore ดูเอกสารประกอบในเปิดใช้ ARCore (Android, NDK, Unity สําหรับ Android) เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณยังดาวน์โหลดบริการ Google Play สําหรับ AR แยกต่างหากได้ เพื่อช่วยในการโหลดจากแหล่งที่ไม่รู้จักในระหว่างการพัฒนาและทดสอบในอุปกรณ์ ARCore ที่รองรับจริง หรือโปรแกรมจําลอง Android สําหรับ Android หรือ Android NDK

Checksum สําหรับรุ่นปัจจุบัน

สภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์: อุปกรณ์ที่รองรับ ARCore จริง

เวอร์ชัน ดาวน์โหลดบริการ Google Play สําหรับ APK (armeabi-v7a/arm64-v8a) APK
SHA-256 checksum
1.35.0 Google_Play_Services_for_AR_1.35.0.apk
c96ee3a548e8e751010dbe8e06633eb18c5d20e863e74a95158ac85600c9fdf2

สภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์: โปรแกรมจําลองของ Android

เวอร์ชัน ดาวน์โหลดบริการ Google Play สําหรับ AR (x86) APK
SHA-256 checksum
1.35.0 Google_Play_Services_for_AR_1.35.0_x86_for_emulator.apk
9591a986427bc710e9cb671658949161a49cccf5e112a83fbf5c9e739ef28587

Checksum สําหรับรุ่นก่อนหน้า

สภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์: อุปกรณ์ที่รองรับ ARCore จริง

เวอร์ชัน ดาวน์โหลดบริการ Google Play สําหรับ APK (armeabi-v7a/arm64-v8a) APK
SHA-256 checksum
1.34.0 Google_Play_Services_for_AR_1.34.0.apk
e513298d339d3d378a4e24cc5faa2c6640078ad0a575ab11dcc88ed840d2c6ba
1.33.0 Google_Play_Services_for_AR_1.33.0.apk
5bf6223a79f62f63077592339779a7c6d2756a4f597d972ad4e0ced46d063804
1.32.0 Google_Play_Services_for_AR_1.32.0.apk
fa5358d602ee59c3c905b567aca972bc849891382a64fe6abe8e6a9182b7d39f
1.31.0 Google_Play_Services_for_AR_1.31.0.apk
f5bae13870d8551be11d55f835e3e5fdde319ca1dd466962e8a1271a7076ba85
30.00 บาท Google_Play_Services_for_AR_1.30.0.apk
9cd8c801195e6dbdca868fff06d501185b28d7fc266724578522f70bd7cf8884
1.29.0 Google_Play_Services_for_AR_1.29.0.apk
95f2c1103e4e10d60d906127bdfc03aa17a6c43a2549e2b39161575683d85f71
1.28.0 Google_Play_Services_for_AR_1.28.0.apk
f5d7758c7f54e271dfa04f29bffd289dd2c4112f18ccc7c826f2fae38b143a4f
1.27.0 Google_Play_Services_for_AR_1.27.0.apk
c2bade74de7414855fdd5ee45a2417bea939184bdedb2d90942bb77bc906c8fa
1.26.0 Google_Play_Services_for_AR_1.26.0.apk
0303c113c4f26904e1b26198643809b2655debad778105f0fd0a547cfb4b6adf
1.25.0 Google_Play_Services_for_AR_1.25.0.apk
664ee0a92f02a6bfd1679096a92f56b8b96312ccc8045b338cb96272f147b797
1.24.0 Google_Play_Services_for_AR_1.24.0.apk
0e8936534ef2c4c7638c713ff57af4b38f41dc1a04470c61863a7a4171f7525c
1.23.0 Google_Play_Services_for_AR_1.23.0.apk
8d9dafb8fcec231ec1e9780593dcd3bcd05456a8c9ab9fd4a40faa0905bf68b2
1.22.0 Google_Play_Services_for_AR_1.22.0.apk
35ed90f1ec319543f4032b28a54fd3b459945e2f13546c8ad9819d99188d1123
1.21 . Google_Play_Services_for_AR_1.21.0.apk
8d2a339fdbf9be99d17beaa9f6487f651e37acafeee179dc8781a611c5f2b529
30.00 บาท Google_Play_Services_for_AR_1.20.0.apk
b3431af0988efec9b367560e5e11dba4b21dfa67280e60da3c543b0b373d0f1f
1.19.0 Google_Play_Services_for_AR_1.19.0.apk
10b3c539c6f4f300c48935e0e08425f191dc37d7f474e3dda0ec7bc854688ba1
1.18.1 Google_Play_Services_for_AR_1.18.1.apk
a62d378c3e73053c9418a86e1f2ff1d03eb783c03ecdb07083b89e1b4e82428d
1.18.0 Google_Play_Services_for_AR_1.18.0.apk
77daf29ed7a7c37fdf0724c2a9dc9c25f6176fe6a4b8e0f8ca77f610d63d101c
1.17.0 Google_Play_Services_for_AR_1.17.0.apk
daf7955f3a6db26eef36072d6265e9f97b1f77e6afb0c4de1f61b27eda9a82f4
1.16.0 Google_Play_Services_for_AR_1.16.0.apk
0da3971653532a9fe714cdeb1ac7e76222613eb8c69e01cdbb8790d2a108d10c
1.15.0 Google_Play_Services_for_AR_1.15.0.apk
a7fe3f4c95d9777bac510e19471e0ef4648c62891d13b762d13cc30c74c95c05
1.14.1 Google_Play_Services_for_AR_1.14.1.apk
b8e23d425e4280433086dea0dba7c178af79466f3481d2893fe76a939557c56
1.14.0 Google_Play_Services_for_AR_1.14.0.apk
3094a8bbebd42ee39bea69df20eba41482722f52c11019486d8081e884545ed7
1.13.0 Google_Play_Services_for_AR_1.13.0.apk
7f86c177764246a18f200a26e29969fd792f1bd692fa71e13ff4490599e9ce62
1.12.1 Google_Play_Services_for_AR_1.12.1.apk
76d4eb9ff25a6723c1aba63fbbab7a845f75c3a4d93b33621b6dc48e89d53e75
1.12.0 Google_Play_Services_for_AR_1.12.0.apk
80c9eb6ada6fc88b2c3b844fe55bdcdae9644a5bc06c717cac483b456abaa8c1

สภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์: โปรแกรมจําลองของ Android

เวอร์ชัน ดาวน์โหลดบริการ Google Play สําหรับ AR (x86) APK
SHA-256 checksum
1.34.0 Google_Play_Services_for_AR_1.34.0_x86_for_emulator.apk
09a85cdd3ad47bf13c82bfcd18ede9e58c6b6ba44228d0815cc69d5acb937df4
1.33.0 Google_Play_Services_for_AR_1.33.0_x86_for_emulator.apk
1af79afcab317b73e71388cc09251dfe8952532d44fe37683b795a5889b9cfc2
1.32.0 Google_Play_Services_for_AR_1.32.0_x86_for_emulator.apk
53fb4303c62e9f28cd4458fa6b9d3a57ba45e127e6054ac9d8cea64deb55d33a
1.31.0 Google_Play_Services_for_AR_1.31.0_x86_for_emulator.apk
4280f715d18a25096c94baefcd5670209e073813f11119fe91be63895da12a30
30.00 บาท Google_Play_Services_for_AR_1.30.0_x86_for_emulator.apk
8ac3e7f3e03f394d55a217ae7dc0939a29144443be45054b59cfd5236b16dcab
1.29.0 Google_Play_Services_for_AR_1.29.0_x86_for_emulator.apk
0408ed3dc9d240362ea3a21572be82c98e6f9fb286c7646b2aeb5350cc7c4e31
1.28.0 Google_Play_Services_for_AR_1.28.0_x86_for_emulator.apk
fcc2ba7479a23cc5f7b7159bfa093ca715607be8f175d0354057c8f0b5520ff6
1.27.0 Google_Play_Services_for_AR_1.27.0_x86_for_emulator.apk
97c63b98b49a9574574ec4ede7bb8bbef50a3aac3e8d5a430dfe88b42c55df22
1.26.0 Google_Play_Services_for_AR_1.26.0_x86_for_emulator.apk
d5fd14c775ae3fdcd82660b34ddd0c3c514f5065795529c212802ac0c1e08442
1.25.0 Google_Play_Services_for_AR_1.25.0_x86_for_emulator.apk
82f1039d4bf6fd35aee6c8e24c8fb7ff0171c4db33e529fbba22508332ea9a3e
1.24.0 Google_Play_Services_for_AR_1.24.0_x86_for_emulator.apk
7c9bd93f104a501afc7276406cffb9641bf7235b3148aabbc970da4860efc780
1.23.0 Google_Play_Services_for_AR_1.23.0_x86_for_emulator.apk
82ef39e0e442ce06d3997ddbe0b2f3f15cba740a98b7c5c36f7b23d4a89017bd
1.22.0 Google_Play_Services_for_AR_1.22.0_x86_for_emulator.apk
768ce796eab26fac553d0347db63e752add4c8a16f110fe0c755658cf753f27e
1.21 . Google_Play_Services_for_AR_1.21.0_x86_for_emulator.apk
42fcec3dd02159cba7ef41d922b6bed61ad70e3aedde4125804d79eab0262496
30.00 บาท Google_Play_Services_for_AR_1.20.0_x86_for_emulator.apk
89706955b96a48c380648d561d15b404d92b2ef3b3bf6bec254b8d884f7cc674
1.19.0 Google_Play_Services_for_AR_1.19.0_x86_for_emulator.apk
f2f5f550a720d78a8e2af969a40d46d41e946acf750d13f628f426e4ff2f15f0
1.18.1 Google_Play_Services_for_AR_1.18.1_x86_for_emulator.apk
d66df163494e52ed72e7d234b2b08a0cc4f1aa57fc23e3c064e35c26601d0d5d
1.18.0 Google_Play_Services_for_AR_1.18.0_x86_for_emulator.apk
9c6583de0739f86ac5221197a4658474637606329ac2b8485e481494fbf430bb
1.17.0 Google_Play_Services_for_AR_1.17.0_x86_for_emulator.apk
d9b67f536ce3b42f0affd49bef0997bea5ba5afdd7ee3ebd7b57da6a49729e84
1.16.0 Google_Play_Services_for_AR_1.16.0_x86_for_emulator.apk
375ac614bad0c4e161793dd22ef02c0246356e4f7fbaa8ca65f77f6269e598fa
1.15.0 Google_Play_Services_for_AR_1.15.0_x86_for_emulator.apk
cccf9dbf6e51c96cc8205d6659686fc170147342ae450515d9bbd50355463422
1.14.1 Google_Play_Services_for_AR_1.14.1_x86_for_emulator.apk
02e303458e5c2a35ddf365556bbc832e4a7ff6d2414bddeaa5b51cd6c52b71a8
1.14.0 Google_Play_Services_for_AR_1.14.0_x86_for_emulator.apk
995f4a4ac5f6b114c0487d7aabff7cb17345878a460c299ac057b442ef3fb6fd
1.13.0 Google_Play_Services_for_AR_1.13.0_x86_for_emulator.apk
706fb048224ef312ebfcfc342891e5ee2e6586744bd026cdf4d56f6a4c8aca1e
1.12.1 Google_Play_Services_for_AR_1.12.1_x86_for_emulator.apk
73d4c13005a63955f65d494eeb7c7e60afe51719e8f25d0f39cb2f254886b4fd
1.12.0 Google_Play_Services_for_AR_1.12.0_x86_for_emulator.apk
30cf6d1cdfd9cc9d68b09c38cfe70c020331a629e1746ef3b59ea25d3fdbdb31