Tạo ứng dụng Play Instant bằng ARCore

ARCore tương thích với Play Instant Apps (Ứng dụng tức thì trên Play), một tính năng của Android cho phép chạy ứng dụng và trò chơi trên các thiết bị chạy Android 5.0 (API cấp 21) trở lên mà không cần cài đặt trước. Bằng cách cung cấp trải nghiệm tức thì, bạn có thể cải thiện khả năng khám phá ứng dụng hoặc trò chơi của mình, giúp thu hút thêm nhiều người dùng đang hoạt động và tạo ra trải nghiệm ít phiền toái hơn.

Điểm khác biệt so với ứng dụng thông thường

  • Khi bạn cài đặt ứng dụng Play Instant có hỗ trợ AR, Google Play sẽ không tự động đảm bảo rằng Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường được cài đặt và cập nhật, bất kể ứng dụng của bạn là Bắt buộc phải có Thực tế tăng cường (AR).

    Thay vào đó, ứng dụng của bạn nên sử dụng ArCoreApk.checkAvailability()ArCoreApk.requestInstall() để kiểm tra xem Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường đã được cài đặt hay chưa.

  • Ứng dụng tức thì có các giới hạn về kích thước. SDK ARCore có thể được tính vào khoảng 300kB trong giới hạn kích thước 15 MB của Ứng dụng Play Instant. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Giảm kích thước của ứng dụng tức thì.

Các bước tiếp theo