Tạo bản dựng cho Android 11 bằng Unity

Để hỗ trợ Android 11 (API cấp 30), phần tử chế độ hiển thị gói <queries> được thêm vào Tiện ích ARCore dành cho AR Foundation (1.19 trở lên). Khi sử dụng các phiên bản ARCore này, phần tử <queries> sẽ yêu cầu Gradle phiên bản 5.6.4 trở lên.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn chỉ cần sử dụng trình bổ trợ Android cho Gradle phiên bản 3.6.0 là đủ. Để xác nhận khả năng tương thích giữa trình bổ trợ Android cho Gradle và phiên bản Gradle bạn đang sử dụng, hãy tham khảo bảng khả năng tương thích của trình bổ trợ Android cho Gradle.

Hỗ trợ Unity gradle

Hướng dẫn dành cho các phiên bản được hỗ trợ của Unity được liệt kê trong các phần sau.

Để biết thêm thông tin, hãy xem các bài viết sau:

Unity 2021 trở lên

Mọi phiên bản Unity 2021 đều hỗ trợ Android 11. Hãy tham khảo tài liệu Gradle cho Android 2021 của Unity để biết thông tin chi tiết về phiên bản. Tóm tắt:

 • Unity 2021.1 cho đến và bao gồm cả 2021.1.15f1 được cung cấp bằng Gradle 5.6.4 trở lên (và trình bổ trợ Gradle 3.6.0 trở lên). Do đó, bạn không cần làm gì cả.

 • Unity 2021.1.16f1 trở lên được cung cấp bằng Gradle 6.1.1 trở lên (và trình bổ trợ Gradle 4.0.1 trở lên). Do đó, bạn không cần làm gì cả.

Unity năm 2020

Mọi phiên bản Unity 2020 đều hỗ trợ Android 11. Hãy tham khảo tài liệu Gradle cho Android năm 2020 của Unity để biết thông tin chi tiết về phiên bản. Tóm tắt:

 • Unity 2020.1, 2020.2 và 2020.3 cho đến và bao gồm cả phiên bản 2020.3.14f1 đi kèm Gradle 5.6.4 trở lên (và trình bổ trợ Gradle 3.6.0 trở lên). Do đó, bạn không cần làm gì cả.

 • Unity 2020.3.15f1 trở lên được cung cấp bằng Gradle 6.1.1 trở lên (và trình bổ trợ Gradle 4.0.1 trở lên). Do đó, bạn không cần làm gì cả.

Unity 2019.4

 1. Trong Unity, hãy mở Unity Preferences > External Tools và đặt Gradle tuỳ chỉnh thành Gradle 5.6.4 trở lên. Hãy xem Công cụ xây dựng Gradle để tải xuống.

  Ảnh chụp màn hình của ngăn Công cụ bên ngoài, Android cho thấy một đường dẫn Gradle được chỉ định theo cách thủ công.

 2. Truy cập vào Project Settings > Player > Android > Publishing Settings > Build rồi chọn cả hai:

  1. Custom Main Gradle Template
  2. Custom Launcher Gradle Template.

  Ảnh chụp màn hình cho thấy ngăn Publishing Settings (Cài đặt phát hành), Build (Bản dựng) với cả hai tuỳ chọn Gradle
Template (Mẫu Gradle) được chọn

 3. Áp dụng các thay đổi sau cho cả hai tệp đã tạo:

  • Assets/Plugins/Android/mainTemplate.gradle
  • Assets/Plugins/Android/launcherTemplate.gradle

  Nếu có, hãy xoá nhận xét sau ở đầu tệp:

  // GENERATED BY UNITY. REMOVE THIS COMMENT TO PREVENT OVERWRITING WHEN EXPORTING AGAIN
  

  Chèn các dòng sau vào đầu tệp:

  buildscript {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
    dependencies {
      // Must be Android Gradle Plugin 3.6.0 or later. For a list of
      // compatible Gradle versions refer to:
      // https://developer.android.com/studio/releases/gradle-plugin
      classpath 'com.android.tools.build:gradle:3.6.0'
    }
  }
  
  allprojects {
    repositories {
     google()
     mavenCentral()
     flatDir {
      dirs 'libs'
     }
    }
  }