Yêu cầu về WebXR

Để thiết lập một môi trường có thể phát triển AR bằng WebXR, bạn cần có:

Sử dụng ngữ cảnh an toàn

Ngữ cảnh an toàn là một cơ chế bảo mật đảm bảo rằng các tài nguyên trên web đã được chuyển với một mức độ bảo mật nhất định. Bạn cần có bối cảnh bảo mật để có thể cung cấp trải nghiệm đáng tin cậy trên XR cùng với các tính năng mới của mình.

Nói cách khác, để đủ điều kiện được phân phát trong bối cảnh bảo mật, tài nguyên của bạn phải đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện sau:

  • Tài nguyên phải được phân phối qua TLS (https://)
  • Tài nguyên phải được yêu cầu thông qua localhost hoặc *.localhost.

Thiết lập chuyển tiếp cổng

Nếu không có một máy chủ phát triển có thể truy cập qua TLS, thì bạn vẫn có thể phát triển trong bối cảnh bảo mật bằng cách sử dụng tính năng Chuyển tiếp cổng của Công cụ của Chrome cho nhà phát triển. Tính năng chuyển tiếp cổng cho phép thiết bị Android truy cập vào nội dung được lưu trữ trên máy chủ web của máy phát triển. Giao thức này tạo một cổng TCP nghe trên thiết bị Android. Cổng này sẽ liên kết với một cổng TCP trên máy phát triển. Sau đó, lưu lượng truy cập có thể di chuyển qua kết nối USB giữa hai cổng này.

Làm theo các bước sau để thiết lập tính năng chuyển tiếp cổng:

  1. Làm theo các bước Thiết lập tính năng chuyển tiếp cổng trong phần hướng dẫn Công cụ của Chrome cho nhà phát triển.
  2. Đảm bảo rằng máy chủ web trên máy trạm phát triển đang chạy.
  3. Xác minh rằng kết nối của bạn đang hoạt động. Mở Google Chrome trên thiết bị Android và duyệt đến localhost trên số cổng được chỉ định trong Cài đặt chuyển tiếp cổng. Ví dụ: localhost:8000.

Các tài nguyên trên máy chủ web giờ đây sẽ hiển thị trên thiết bị Android. Những tài nguyên này được phân phát trong Ngữ cảnh bảo mật và có thể sử dụng các chức năng của WebXR.

Thiết lập một thiết bị được hỗ trợ

Bạn chỉ có thể chạy trải nghiệm thực tế tăng cường trên Android trên một thiết bị có hỗ trợ ARCore. Đảm bảo rằng thiết bị đã cài đặt và bật Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường.

Để xác minh rằng thiết bị được định cấu hình chính xác để chạy WebXR, hãy duyệt qua trang WebXR mẫu trong trình duyệt tương thích.

Các bước tiếp theo

Sau khi thiết lập môi trường phát triển để tạo trải nghiệm thực tế tăng cường bằng WebXR, bạn có thể: