Trình tạo không gian địa lý cho Unity

Trình tạo không gian địa lý cho Unity là một công cụ giúp bạn xem trước các thành phần 3D trong Trình chỉnh sửa Unity so với bản trình bày 3D thực tế về thế giới, được hỗ trợ bởi ARCore và các Thẻ 3D ảnh thực từ Nền tảng Google Maps.

Người tạo địa lý không gian đưa thế giới vào trong trình chỉnh sửa của bạn theo cách cho phép bạn có thể tạo ra các tác phẩm của mình. Điều này được thực hiện bằng cách chọn một vị trí, lấy hình học 3D tại khu vực và cho phép bạn bay qua không gian như bạn thực hiện trên Google Earth. Sử dụng chế độ xem 3D này của thế giới để xem trước và phát triển trải nghiệm thực tế tăng cường của bạn.

Sử dụng trình chỉnh sửa của Unity để đưa trải nghiệm thực tế tăng cường vào cuộc sống trong thế giới thực bằng cách sử dụng một nền tảng phát triển mạnh mẽ được bổ sung bằng Geospatial Creator. Xem Hướng dẫn bắt đầu nhanh dành cho nhà sáng tạo không gian địa lý để bắt đầu!