Lấy khoá API

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Bây giờ, bạn đã thiết lập xong thông tin thanh toán và dự án, bật SDKcài đặt trình quản lý phần phụ thuộc ưu tiên và phần mềm khác, bạn đã sẵn sàng để tạo, thêm và hạn chế khoá API.

Tạo khoá API

Khoá API là giá trị nhận dạng duy nhất dùng để xác thực các yêu cầu liên kết với dự án của bạn cho mục đích sử dụng và thanh toán. Bạn phải có ít nhất một khoá API liên kết với dự án của mình.

Cách tạo khoá API:

Giao diện dòng lệnh

 1. Truy cập trang Nền tảng Google Maps > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến trang Thông tin xác thực

 2. Trên trang Thông tin xác thực, hãy nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Khoá API.
  Hộp thoại API key created (Khoá API đã tạo) cho thấy khoá API mới tạo.
 3. Nhấp vào Đóng.
  Khoá API mới được liệt kê trên trang Thông tin xác thực trong phần Khoá API.
  (Hãy nhớ hạn chế khoá API trước khi dùng khoá này trong phiên bản phát hành công khai.)

SDK đám mây

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Bạn cần có khoá API này khi tạo dự án Xcode như mô tả trong phần Thiết lập dự án Xcode.

Hạn chế khoá API

Bạn nên hạn chế khoá API bằng cách giới hạn việc sử dụng các khoá đó ở các API chỉ cần thiết cho ứng dụng của bạn. Việc hạn chế các khoá API giúp tăng cường bảo mật cho ứng dụng của bạn bằng cách bảo vệ ứng dụng khỏi các yêu cầu không phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem các phương pháp hay nhất về bảo mật API.

Cách hạn chế một khoá API:

Giao diện dòng lệnh

 1. Truy cập trang Nền tảng Google Maps > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến trang Thông tin xác thực

 2. Chọn khoá API mà bạn muốn đặt quy định hạn chế. Trang thuộc tính khoá API sẽ xuất hiện.
 3. Trong mục Khóa hạn chế, hãy đặt các hạn chế sau:
  • Hạn chế đối với ứng dụng:
   1. Chọn Ứng dụng iOS.
   2. Để chấp nhận các yêu cầu của ứng dụng iOS bằng giá trị nhận dạng gói mà bạn cung cấp, hãy chọn giá trị nhận dạng gói iOS thích hợp trong danh sách.
  • Các hạn chế đối với API:
   1. Nhấp vào Restrict key (Hạn chế khoá).
   2. Chọn SDK Maps dành cho iOS từ trình đơn thả xuống Chọn API. Nếu SDK Maps dành cho iOS không có trong danh sách, bạn cần phải enable SDK này.
 4. Để hoàn tất nội dung thay đổi, hãy nhấp vào Save (Lưu).

SDK đám mây

Liệt kê các khoá hiện có.

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

Xoá các quy định hạn chế hiện có đối với khoá hiện có.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

Đặt các quy định hạn chế mới đối với khoá hiện có.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api-target="maps-ios-backend.googleapis.com"
  --allowed-bundle-ids="BUNDLE_NAME"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Bây giờ, bạn đã nhận được khóa API cho SDK Maps dành cho iOS, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu.

Các bước tiếp theo

Bây giờ, bạn đã có khoá API, hãy tạo và định cấu hình dự án Xcode như mô tả trong bài viết Thiết lập dự án Xcode.