SDK Địa điểm dành cho phiên bản Android

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Nhóm Nền tảng Google Maps thường xuyên cập nhật SDK bằng các tính năng mới, bản sửa lỗi và cải thiện hiệu suất. Trang này cung cấp hướng dẫn về cách quản lý các phần phụ thuộc trên SDK dành cho thiết bị di động.

 • Đối với các ứng dụng quan trọng về nhiệm vụ, hãy liên kết đến bản phát hành dấu chấm mới nhất của phiên bản chính bạn đang sử dụng (X), rồi nâng cấp hằng năm lên phiên bản mới.

  Khi phát hành phiên bản mới của ứng dụng trong năm, bạn có thể bắt đầu sử dụng phiên bản dấu chấm mới hơn của SDK Địa điểm dành cho Android. Việc này không yêu cầu cập nhật trong ứng dụng vì các phiên bản dấu chấm mới tương thích ngược.

  Lợi ích:

  • Nếu bạn phát hiện vấn đề trong SDK Địa điểm dành cho Android, các bản sửa lỗi sẽ được cung cấp theo cách tương thích ngược trong 12 tháng kể từ lần đầu ra mắt phiên bản chính, theo chính sách Hỗ trợ dành cho thiết bị di động. Bạn sẽ không cần phải nâng cấp ngay lên phiên bản SDK không tương thích để hưởng lợi từ các bản sửa lỗi.
  • Những điểm cải tiến và tính năng mới nhất rất dễ áp dụng khi ứng dụng của bạn vốn được phát triển trên phiên bản mới nhất.
  • Việc cập nhật hằng năm cho phiên bản SDK mới nhất có thể cần ít công sức hơn để thích ứng, viết lại và thử nghiệm ứng dụng, thay vì phải xử lý các thay đổi không tương thích ngược được giới thiệu trong nhiều phiên bản chính.

 • Đối với các ứng dụng không quan trọng, hãy liên kết đến mọi phiên bản cố định. Khi nhận được thông báo về việc ngừng hỗ trợ phiên bản cố định đó, bạn sẽ có 12 tháng để cung cấp mã ứng dụng mới cho người dùng.

  Lợi ích:

  • Ít công việc bảo trì hơn.
  • Các phiên bản mới của ứng dụng tiếp tục hỗ trợ người dùng\39; các thiết bị chạy hệ điều hành di động cũ hơn lâu hơn (cho đến khi bạn cần nâng cấp lên phiên bản SDK mới).

Chủ sở hữu dự án có địa chỉ email được giám sát sẽ nhận được thông báo chủ động về những thay đổi tác động đến từng dự án của họ. Cập nhật thông tin về các nội dung cập nhật chính, ngừng sử dụng và các thay đổi khác.

Cài đặt

Trong tệp build.gradle cấp ứng dụng, hãy luôn chỉ định một phiên bản thay vì phạm vi tiền tố (+) hoặc latest vì những phạm vi này có thể dẫn đến các bản dựng không thể dự đoán và không thể lặp lại. SDK Địa điểm dành cho Android tuân thủ tạo phiên bản ngữ nghĩa và các bản phát hành phiên bản chính mới có thể bao gồm các thay đổi có thể gây lỗi. Cấp độ API tối thiểu được hỗ trợ là 16.

dependencies {
  implementation 'com.google.android.libraries.places:places:2.7.0'
}

Bảo trì và nâng cấp

Android Studio sẽ tự động kiểm tra các phiên bản mới hơn hiện có và đưa ra cảnh báo khi có phiên bản mới hơn của một phần phụ thuộc. Để giảm thiểu món nợ kỹ thuật, hãy cập nhật lên phiên bản mới nhất càng sớm càng tốt. Nếu bạn đang cập nhật lên một phiên bản chính mới, hãy kiểm tra ghi chú phát hành để nắm được những thay đổi không tương thích ngược và cách cập nhật mã.

Ngoài việc thăm dò ý kiến về các phiên bản mới, chủ sở hữu dự án của Google Cloud còn nhận được email về các thay đổi không tương thích ngược có thể ảnh hưởng đến các dự án của họ. Để chủ động nhận thông báo về các thay đổi không tương thích ngược, hãy chỉ định vai trò chủ sở hữu bằng một địa chỉ email theo dõi cho từng dự án.