API Tuyến đường hiện đang ở chế độ Xem trước (trước GA). Các sản phẩm và tính năng trước giai đoạn phát hành rộng rãi có thể không được hỗ trợ hạn chế. Đồng thời, các thay đổi đối với sản phẩm và tính năng trước giai đoạn phát hành rộng rãi có thể không tương thích với các phiên bản trước giai đoạn phát hành rộng rãi khác. Các Sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dành riêng cho dịch vụ nền tảng Google Maps. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung mô tả giai đoạn ra mắt.

Sử dụng bộ hạn định dừng xe

Để chỉ định rằng một điểm tham chiếu là điểm dừng để đến lấy hàng hoặc trả khách, hãy sử dụng thuộc tính vehicleStopover của điểm tham chiếu, Điểm tham chiếu (REST) hoặc Điểm tham chiếu (gRPC). Chế độ cài đặt này đảm bảo rằng tuyến đường đã tính toán sẽ không bắt đầu hoặc kết thúc trên một tuyến đường không phù hợp với vị trí đón và trả khách (chẳng hạn như đường cao tốc hoặc đường hầm).

Hãy xem xét tình huống khi đường bề mặt băng qua đường bên trong một đường hầm. Nếu bạn muốn chỉ định một điểm tham chiếu nằm ở hai đường giao nhau (như trên bản đồ), thì tuyến đường kết quả sẽ bắt đầu hoặc kết thúc trên đường bề mặt hoặc đường hầm. Kết quả này là một vấn đề do bạn không thể dừng trong đường hầm để lấy hàng hoặc trả khách.

Nếu muốn sử dụng điểm tham chiếu cho việc đón hoặc trả khách, thì bạn có thể đặt trường vehicleStopover thành true để đảm bảo rằng tuyến đường kết quả sẽ bắt đầu hoặc kết thúc trên một tuyến đường cho phép đón và trả khách.

Ví dụ sau minh hoạ cách đặt thuộc tính vehicleStopover:

{
 "origin":{
  "location":{
   "latLng":{
    "latitude": 37.419734,
    "longitude": -122.0827784
   }
  },
  "vehicleStopover": true
 },
 ...
}