Tổng quan về hội nghị truyền hình của bên thứ ba

Khi tạo hoặc chỉnh sửa sự kiện trên Lịch Google, người dùng có thể nhanh chóng tạo hội nghị truyền hình trên Google Hangout và liên kết sự kiện này với sự kiện đó. Sau khi được thêm, người tham dự sự kiện có thể dễ dàng tham gia Hangout được liên kết chỉ bằng một thao tác nhấp chuột đơn giản.

Tuy nhiên, nếu người dùng muốn sử dụng hội nghị truyền hình của bên thứ ba (chẳng hạn như WebEx) thay vì Google Hangouts, thì quy trình này sẽ phức tạp hơn. Thông thường, yêu cầu người dùng phải tạo hội nghị truyền hình bên ngoài Lịch Google rồi sao chép mã hội nghị vào phần mô tả sự kiện trên Lịch. Sau đó, người tham dự sự kiện phải làm theo một nhóm các bước cụ thể để tham gia hội nghị truyền hình bằng mã được cung cấp.

Google Workspace tiện ích bổ sung có thể giúp người dùng tránh được sự phức tạp này. Bạn có thể tạo một Google Workspace tiện ích bổ sung mở rộng Lịch Google bằng các giải pháp hội nghị của bên thứ ba. Mỗi giải pháp hội nghị truyền hình đã thêm sẽ thêm một tuỳ chọn hội nghị truyền hình mới cho các sự kiện trên Lịch, cho phép người dùng tạo và tham gia các hội nghị truyền hình đó trực tiếp từ Lịch Google.

Nếu là nhà cung cấp dịch vụ hội nghị truyền hình, bạn có thể tạo mộtGoogle Workspace tiện ích bổ sung để xác định mối liên kết giữa Lịch Google và sản phẩm của bạn. Sau đó, bạn có thể phát hành tiện ích bổ sung trong Google Workspace Marketplace, nơi người dùng và quản trị viên có thể khám phá và cài đặt tiện ích bổ sung.

Giải pháp hội nghị

Giải pháp hội nghị đại diện cho một loại hội nghị truyền hình của bên thứ ba mà người dùng có thể tham gia. Mỗi giải pháp sẽ hiển thị dưới dạng một tuỳ chọn hội nghị mà người dùng có thể chọn khi tạo hoặc chỉnh sửa sự kiện trên Lịch Google.

Sau đây là ví dụ về một số giải pháp hội nghị bổ sung:

  • hội nghị truyền hình chuẩn
  • hội nghị chỉ có âm thanh
  • hội nghị cá nhân
  • một hội nghị truyền hình công khai

Bất kỳ loại hội nghị nào mà dịch vụ bên thứ ba cung cấp đều có thể có một giải pháp liên quan và các tập hợp giải pháp có thể được gói cùng nhau trong một tiện ích bổ sung Google Workspace duy nhất.

Cách thức hoạt động của các giải pháp hội nghị

Khi một giải pháp hội nghị được thêm vào tiện ích bổ sungGoogle Workspace , bạn không cần cung cấp giao diện người dùng chi tiết cho giải pháp đó. Thay vào đó, bất cứ khi nào người dùng tạo hoặc chỉnh sửa sự kiện trên Lịch Google, mọi giải pháp được xác định trong Google Workspace tiện ích bổ sung mà người dùng đó đã cài đặt sẽ xuất hiện dưới dạng tùy chọn hội nghị truyền hình.

Khi người dùng chọn một giải pháp hội nghị truyền hình, tiện ích bổ sung sẽ kết nối với hệ thống hội nghị truyền hình của bên thứ ba bằng cách sử dụng API của tiện ích đó và tạo hội nghị truyền hình đó, đồng bộ hoá dữ liệu giữa hội nghị và sự kiện trên Lịch Google. Nếu sau đó sự kiện được cập nhật hoặc bị xoá, tiện ích bổ sung sẽ phát hiện điều này và cập nhật tương ứng trên hệ thống hội nghị truyền hình. Sau khi đính kèm hội nghị truyền hình vào một sự kiện, người tham dự có thể tham gia hội nghị đó từ Lịch Google.

Tiện ích bổ sung này có thể cung cấp một trang cài đặt để người dùng kiểm soát hành vi hội nghị cụ thể (không bắt buộc).

Dữ liệu về hội nghị truyền hình

Google Workspace các tiện ích bổ sung cung cấp giải pháp hội nghị truyền hình cho Lịch Google yêu cầu thông tin cụ thể – dữ liệu hội nghị truyền hình—để cho phép người dùng tham gia hội nghị truyền hình của bên thứ ba. Khi xác định giải pháp hội nghị truyền hình trong tiện ích bổ sung, bạn sẽ chỉ định onCreateFunction cho phép tạo và trả về đối tượng ConferenceData. Đối tượng ConferenceData phải chứa tất cả dữ liệu về hội nghị truyền hình mà Lịch Google cần hoặc đối tượng ConferenceError mô tả lỗi xảy ra khi kết nối với hệ thống hội nghị truyền hình của bên thứ ba.

Bảng dưới đây mô tả từng loại dữ liệu hội nghị mà tiện ích của bạn có thể sử dụng và liệt kê đối tượng dịch vụ Hội nghị dữ liệu đại diện. Mỗi đối tượng ConferenceData mà tiện ích bổ sung của bạn sử dụng phải có tất cả các phần tử được đánh dấu là Bắt buộc:

Thành phần Loại Mô tả
Lỗi hội nghị ConferenceError Bắt buộc nếu xảy ra lỗi. Trong trường hợp đó, không cần dữ liệu khác. Hãy dùng tính năng này để báo cáo sự cố xảy ra khi tiện ích bổ sung cố gắng kết nối với hệ thống hội nghị truyền hình.
Mã hội nghị string Bắt buộc nếu không phải là lỗi.
Sử dụng mã nhận dạng này để xác định hội nghị truyền hình trong hệ thống hội nghị truyền hình của bên thứ ba.
Thông số hội nghị ConferenceParameter[] Sử dụng các cặp khóa-giá trị này để chuyển mọi thông tin dành riêng cho hệ thống đến và đi từ hệ thống hội nghị truyền hình của bên thứ ba. Ví dụ: Hệ thống có thể yêu cầu email của người điều phối hội nghị hoặc khóa cuộc họp.
Ghi chú hội nghị string Sử dụng mã này để thêm thông báo bằng văn bản vào hội nghị truyền hình. Thông thường, bạn sử dụng các tuỳ chọn này để thêm hướng dẫn cho quản trị viên hội nghị hoặc thông báo pháp lý.
Điểm truy cập EntryPoint[] Bắt buộc nếu không phải là lỗi, trong trường hợp đó, bạn phải xác định ít nhất một EntryPoint.
Sử dụng EntryPoint để mô tả một cách cụ thể để tham gia hội nghị (ví dụ: qua điện thoại, video hoặc SIP). Mỗi điểm truy cập yêu cầu URI và EntryPointType.

Tài liệu đọc thêm

Tài liệu sau đây có thể giúp bạn tìm hiểu thêm: