Tổng quan về hội nghị truyền hình của bên thứ ba

Khi tạo hoặc chỉnh sửa một sự kiện trên Lịch Google, người dùng có thể nhanh chóng tạo một hội nghị truyền hình trên Google Hangout và liên kết sự kiện đó với sự kiện. Sau khi thêm, người tham dự sự kiện có thể dễ dàng tham gia Hangout được liên kết chỉ bằng một cú nhấp chuột đơn giản.

Tuy nhiên, nếu người dùng muốn sử dụng hội nghị truyền hình của bên thứ ba (chẳng hạn như WebEx) thay vì Google Hangouts, thì quy trình này sẽ phức tạp hơn. Thông thường, việc này sẽ yêu cầu người dùng tạo hội nghị truyền hình bên ngoài Lịch Google, sau đó sao chép mã hội nghị truyền hình vào phần mô tả sự kiện trên Lịch. Sau đó, người tham dự sự kiện phải làm theo một bộ các bước cụ thể để tham gia hội nghị bằng mã được cung cấp.

tiện ích bổ sung có thể giúp người dùng tránh được sự phức tạp này. Bạn có thể xây dựng tiện ích bổ sung mở rộng Lịch Google bằng các giải pháp hội nghị của bên thứ ba. Mỗi giải pháp hội nghị đã thêm sẽ thêm một tuỳ chọn hội nghị mới cho các sự kiện trên Lịch, cho phép người dùng tạo và tham gia các hội nghị đó trực tiếp từ Lịch Google.

Nếu là nhà cung cấp dịch vụ hội nghị truyền hình, bạn có thể tạo một tiện ích bổ sung để xác định mối liên kết giữa Lịch Google và sản phẩm của bạn. Sau đó, bạn có thể xuất bản tiện ích bổ sung trong Marketplace, đây là nơi người dùng và quản trị viên có thể khám phá và cài đặt tiện ích bổ sung đó.

Giải pháp hội nghị

Giải pháp hội nghị đại diện cho một loại hội nghị truyền hình của bên thứ ba mà người dùng có thể tham gia. Mỗi giải pháp được cung cấp dưới dạng một tuỳ chọn hội nghị mà người dùng có thể chọn khi tạo hoặc chỉnh sửa sự kiện trên Lịch Google.

Sau đây là ví dụ về các giải pháp hội nghị mà tiện ích bổ sung có thể xác định:

  • hội nghị truyền hình chuẩn
  • hội nghị chỉ có âm thanh
  • hội nghị cá nhân
  • hội nghị truyền hình công khai

Mọi loại hội nghị mà dịch vụ bên thứ ba cung cấp đều có thể có một giải pháp liên kết, và tập hợp các giải pháp có thể được kết hợp với nhau trong một tiện ích bổ sung duy nhất.

Cách hoạt động của giải pháp hội nghị truyền hình

Khi một giải pháp hội nghị được thêm vào tiện ích bổ sung , bạn không cần cung cấp giao diện người dùng chi tiết cho tiện ích đó. Thay vào đó, bất cứ khi nào người dùng tạo hoặc chỉnh sửa sự kiện trên Lịch Google, mọi giải pháp được xác định trong tiện ích bổ sung mà người dùng cài đặt sẽ xuất hiện dưới dạng tuỳ chọn hội nghị truyền hình.

Khi người dùng chọn một giải pháp hội nghị truyền hình, tiện ích bổ sung sẽ kết nối với hệ thống hội nghị truyền hình của bên thứ ba bằng API và tạo ra hội nghị truyền hình, đồng bộ hoá dữ liệu giữa hội nghị truyền hình và sự kiện trên Lịch Google. Nếu sau đó sự kiện được cập nhật hoặc xoá, tiện ích bổ sung sẽ phát hiện điều này và thực hiện các bản cập nhật tương ứng trên hệ thống hội nghị truyền hình. Sau khi bạn đính kèm hội nghị truyền hình vào một sự kiện, người tham dự có thể tham gia hội nghị từ Lịch Google.

Tiện ích bổ sung có thể cung cấp trang cài đặt để cho phép người dùng kiểm soát hành vi hội nghị cụ thể.

Dữ liệu về hội nghị truyền hình

tiện ích bổ sung cung cấp giải pháp hội nghị truyền hình cho Lịch Google yêu cầu thông tin cụ thể —dữ liệu hội nghị — để cho phép người dùng tham gia hội nghị truyền hình của bên thứ ba. Khi xác định một giải pháp hội nghị trong tiện ích bổ sung, bạn chỉ định onCreateFunction để tạo và trả về đối tượng ConferenceData. Đối tượng ConferenceData phải chứa tất cả dữ liệu hội nghị mà Lịch Google cần hoặc đối tượng ConferenceError mô tả lỗi đã xảy ra khi giao tiếp với hệ thống hội nghị truyền hình của bên thứ ba.

Bảng dưới đây mô tả từng loại dữ liệu hội nghị mà tiện ích bổ sung của bạn có thể sử dụng và liệt kê đối tượng dịch vụ ConferenceData đại diện cho đối tượng đó. Mỗi đối tượng ConferenceData mà tiện ích bổ sung của bạn sử dụng phải có tất cả các phần tử được đánh dấu là Bắt buộc:

Thành phần Loại Mô tả
Lỗi hội nghị ConferenceError Bắt buộc nếu xảy ra lỗi, trong trường hợp đó, bạn không cần thêm dữ liệu. Sử dụng thẻ này để báo cáo vấn đề xảy ra khi tiện ích bổ sung cố gắng kết nối với hệ thống hội nghị truyền hình.
Mã hội nghị string Bắt buộc nếu không phải là lỗi.
Hãy dùng mã này để xác định hội nghị truyền hình trong hệ thống hội nghị truyền hình của bên thứ ba.
Thông số hội nghị ConferenceParameter[] Sử dụng các cặp khóa-giá trị này để chuyển thông tin cụ thể cho hệ thống đến và từ hệ thống hội nghị truyền hình của bên thứ ba. Ví dụ: hệ thống có thể yêu cầu email của người điều phối hội nghị hoặc khoá cuộc họp.
Bản ghi chú hội nghị string Dùng tuỳ chọn này để thêm thông báo dạng văn bản vào hội nghị truyền hình. Thông thường, bạn sử dụng những tệp này để thêm hướng dẫn cho quản trị viên hội nghị hoặc thông báo pháp lý.
Điểm truy cập EntryPoint[] Bắt buộc nếu không phải là lỗi, trong trường hợp đó, bạn phải xác định ít nhất một EntryPoint.
Sử dụng EntryPoint để mô tả một cách cụ thể để tham gia hội nghị truyền hình (ví dụ: qua điện thoại, video hoặc SIP). Mỗi điểm truy cập yêu cầu một URI và một EntryPointType.

Tài liệu đọc thêm

Tài liệu sau đây có thể giúp bạn tìm hiểu thêm: