Bắt đầu nhanh ứng dụng Google Apps Script Chat

Tạo một ứng dụng Google Chat mà bạn có thể nhắn tin trực tiếp và phản hồi bằng cách đọc to tin nhắn của mình.

Sơ đồ dưới đây thể hiện cấu trúc và mẫu thông báo:

Cấu trúc của một ứng dụng trong Chat được triển khai bằng Apps Script.

Trong biểu đồ trước, người dùng tương tác với ứng dụng Apps Script Chat có luồng thông tin sau:

 1. Người dùng gửi tin nhắn cho ứng dụng trong Chat, bằng tin nhắn trực tiếp hoặc trong phòng Chat.
 2. Logic của ứng dụng Chat được triển khai trong Apps Script (nằm trong Google Cloud) sẽ nhận và xử lý thông báo.
 3. Logic của ứng dụng Chat có thể tích hợp với các dịch vụ của Google Workspace, chẳng hạn như Lịch, Trang tính hoặc các dịch vụ khác của Google, như Google Maps hoặc YouTube (không bắt buộc).
 4. Logic của ứng dụng Chat sẽ gửi lại phản hồi cho dịch vụ ứng dụng Chat trong Chat.
 5. Phản hồi được gửi đến người dùng.

Mục tiêu

 • Thiết lập môi trường.
 • Thiết lập tập lệnh.
 • Xuất bản ứng dụng Chat.
 • Kiểm thử ứng dụng Chat.

Điều kiện tiên quyết

Thiết lập môi trường

Mở dự án Cloud trong bảng điều khiển Google Cloud

Nếu chưa mở, hãy mở dự án Google Cloud mà bạn định sử dụng cho mẫu này:

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến trang Chọn dự án.

  Chọn một dự án trên Google Cloud

 2. Chọn dự án Google Cloud mà bạn muốn sử dụng. Bạn cũng có thể nhấp vào Create project (Tạo dự án) rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu tạo một dự án trên Google Cloud, bạn có thể phải bật tính năng thanh toán cho dự án đó.

Bật API Chat

Trước khi sử dụng các API Google, bạn cần bật các API đó trong một dự án trên Google Cloud. Bạn có thể bật một hoặc nhiều API trong một dự án trên Google Cloud.
 • Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy bật API Google Chat.

  Bật API

Tất cả các ứng dụng dùng OAuth 2.0 đều yêu cầu định cấu hình màn hình xin phép. Việc định cấu hình màn hình xin phép OAuth của ứng dụng sẽ xác định nội dung hiển thị cho người dùng và người đánh giá ứng dụng, đồng thời đăng ký ứng dụng của bạn để bạn có thể phát hành sau.

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > API và dịch vụ > Màn hình xin phép bằng OAuth.

  Chuyển đến màn hình xin phép bằng OAuth

 2. Chọn loại người dùng cho ứng dụng của bạn, sau đó nhấp vào Tạo.
 3. Hoàn tất biểu mẫu đăng ký ứng dụng, sau đó nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 4. Hiện tại, bạn có thể bỏ qua bước thêm phạm vi và nhấp vào Lưu và tiếp tục. Sau này, khi tạo ứng dụng để dùng bên ngoài tổ chức Google Workspace của bạn, bạn phải thêm và xác minh phạm vi uỷ quyền mà ứng dụng của bạn yêu cầu.

 5. Nếu bạn đã chọn Bên ngoài cho loại người dùng, hãy thêm người dùng thử nghiệm:
  1. Trong phần Người dùng thử nghiệm, hãy nhấp vào Thêm người dùng.
  2. Nhập địa chỉ email của bạn và bất kỳ người dùng thử nghiệm được ủy quyền nào khác, sau đó nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 6. Xem lại thông tin tóm tắt về quá trình đăng ký ứng dụng của bạn. Để thực hiện thay đổi, hãy nhấp vào Chỉnh sửa. Nếu bạn đã đăng ký xong ứng dụng, hãy nhấp vào Quay lại Trang tổng quan.

Thiết lập tập lệnh

Để thiết lập tập lệnh, bạn hãy sử dụng một mẫu rồi thiết lập dự án Google Cloud trong Apps Script.

Tạo tập lệnh từ mẫu

 1. Truy cập vào trang Bắt đầu Apps Script.
 2. Nhấp vào mẫu Ứng dụng Chat. Bạn có thể phải cuộn xuống để thấy mẫu này.
 3. Nhấp vào Untitled project (Dự án chưa đặt tên), rồi nhập Quickstart app rồi nhấp vào Rename (Đổi tên).

Sao chép số dự án trên đám mây

 1. Chuyển đến dự án Cloud trong bảng điều khiển Google Cloud.
 2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt và tiện ích > Cài đặt dự án.
 3. Sao chép Số dự án.

Đặt dự án Cloud của dự án Apps Script

 1. Trong dự án Apps Script của ứng dụng Chat, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt dự án Biểu tượng cho phần cài đặt dự án.
 2. Trong Dự án Google Cloud Platform (GCP), hãy nhấp vào Thay đổi dự án.
 3. Trong mục Số dự án GCP, hãy dán số dự án trên Google Cloud.
 4. Nhấp vào Đặt dự án.

Hiện bạn đã có mã ứng dụng đang hoạt động mà bạn có thể dùng thử (như mô tả trong các bước sau), sau đó tuỳ chỉnh để đáp ứng yêu cầu của mình.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google khi mở mẫu Apps Script. Đôi khi, tài khoản hiện tại có thể chuyển sang tài khoản mặc định mà bạn không để ý.

Tạo quá trình triển khai thử nghiệm

Bạn cần có một mã triển khai cho dự án Apps Script này để có thể sử dụng trong bước tiếp theo.

Để có mã triển khai tiêu đề, hãy làm như sau:

 1. Trong dự án Apps Script trong ứng dụng Chat, hãy nhấp vào Deploy (Triển khai) > Test Implementation (Kiểm thử quá trình triển khai).
 2. Sao chép Mã triển khai Head để sử dụng trong bước sau, rồi nhấp vào Done (Xong).

Xuất bản ứng dụng Chat

Phát hành ứng dụng Chat từ bảng điều khiển Google Cloud.

 1. Trong Google Cloud Console, hãy tìm Google Chat API rồi nhấp vào API Google Chat.
 2. Nhấp vào Quản lý.
 3. Nhấp vào Cấu hình rồi thiết lập ứng dụng Chat:

  1. Trong trường Tên ứng dụng, hãy nhập Quickstart app.
  2. Trong trường URL hình đại diện, hãy nhập https://developers.google.com/chat/images/quickstart-app-avatar.png.
  3. Trong trường Mô tả, hãy nhập Quickstart app.
  4. Trong phần Chức năng, hãy chọn Nhận tin nhắn 1:1Tham gia không gian và cuộc trò chuyện nhóm.
  5. Trong phần Cài đặt kết nối, hãy chọn Dự án Apps Script rồi dán Mã triển khai vào trường này.
  6. Trong Chế độ hiển thị, hãy chọn Những người và nhóm cụ thể trong miền của bạn rồi nhập email của bạn.
 4. Nhấp vào Lưu rồi làm mới trang.

 5. Trên trang cấu hình, trong phần App status (Trạng thái ứng dụng), hãy đặt trạng thái thành Live - available to users (Trực tiếp – có sẵn cho người dùng).

 6. Nhấp vào Lưu.

Ứng dụng Chat đã sẵn sàng trả lời tin nhắn.

Kiểm thử ứng dụng Chat

 1. Mở Chat.
 2. Gửi tin nhắn trực tiếp mới đến ứng dụng bằng cách nhấp vào Bắt đầu trò chuyện > Tìm ứng dụng.
 3. Trên trang Tìm ứng dụng, hãy tìm Quickstart App.
 4. Bên cạnh phần Ứng dụng bắt đầu nhanh, hãy nhấp vào Trò chuyện.
 5. Trong tin nhắn trực tiếp mới bằng ứng dụng, hãy nhập Hello rồi nhấn enter.

Ứng dụng này, cảm ơn bạn đã thêm và đọc to tin nhắn của bạn.

Các bước tiếp theo

 • Tạo thẻ tương tác–Thông báo thẻ hỗ trợ một bố cục đã xác định, các thành phần trên giao diện người dùng tương tác như nút và nội dung đa phương tiện như hình ảnh. Sử dụng thông báo thẻ để trình bày thông tin chi tiết, thu thập thông tin từ người dùng và hướng dẫn người dùng thực hiện bước tiếp theo.
 • Hỗ trợ các lệnh dấu gạch chéo – Lệnh gạch chéo cho phép bạn đăng ký và quảng cáo các lệnh cụ thể mà người dùng có thể đưa ra cho ứng dụng bằng cách nhập một lệnh bắt đầu bằng dấu gạch chéo lên (/), chẳng hạn như /help.
 • Mở hộp thoại – Hộp thoại là giao diện dạng cửa sổ dạng thẻ mà ứng dụng của bạn có thể mở để tương tác với người dùng. Nhiều thẻ có thể được xâu chuỗi với nhau tuần tự, giúp người dùng hoàn tất các quy trình nhiều bước, chẳng hạn như điền dữ liệu vào biểu mẫu.