Đặt đối tượng ngay lập tức

Hướng dẫn dành riêng cho nền tảng

API Vị trí tức thì cho phép người dùng đặt các đối tượng AR ngay lập tức mà không cần phải di chuyển thiết bị của họ trước để cho phép ARCore thiết lập đầy đủ tính năng theo dõi và phát hiện hình học bề mặt.

Sau khi người dùng đặt một đối tượng, tư thế của đối tượng đó sẽ được tinh chỉnh theo thời gian thực khi người dùng di chuyển qua môi trường. Sau khi ARCore có thể xác định đúng pose trong khu vực mà đối tượng AR đã được đặt, nó sẽ cập nhật pose và phương thức theo dõi của đối tượng.

Đoạn video sau đây cho thấy một nhân vật Android ảo trên một bảng thực tế. Hình đầu tiên được đặt bằng cách sử dụng tư thế ước tính, được biểu thị bằng màu trắng. Sau khi có thể xác định tư thế chính xác, hình này sẽ chuyển sang màu cam và sử dụng tư thế mới, chính xác. Có sự thay đổi đột ngột về tư thế ảnh hưởng đến tỷ lệ