Đặt đối tượng ngay lập tức

Hướng dẫn dành riêng cho nền tảng

Với API Vị trí tức thì, người dùng có thể đặt các đối tượng AR ngay lập tức mà không phải di chuyển thiết bị trước để cho phép ARCore thiết lập tính năng theo dõi đầy đủ và phát hiện hình dạng bề mặt.

Sau khi người dùng đặt một đối tượng, tư thế của đối tượng đó sẽ được tinh chỉnh theo thời gian thực khi người dùng di chuyển qua môi trường. Sau khi có thể xác định đúng tư thế trong khu vực đặt đối tượng AR, ARCore sẽ cập nhật tư thế của đối tượng và phương pháp theo dõi.

Trong ví dụ sau, ban đầu một đối tượng được đặt bằng tư thế ước tính, biểu thị bằng màu xám. Sau khi có thể xác định được tư thế chính xác, đối tượng sẽ có màu, cho biết rằng đối tượng đang sử dụng tư thế chính xác. Sự thay đổi đột ngột về tư thế cũng ảnh hưởng đến "kích thước" rõ ràng hoặc tỷ lệ nhìn thấy của đối tượng.

Vị trí tức thì

Trong Hình 1, Vị trí tức thì bị tắt và hình dạng bề mặt không xác định. Các đối tượng được đặt trên sàn bên phải của bàn bi-a (bốn chấm nhỏ màu xanh dương) có dạng sập, tư thế của các đối tượng đó không xác định.

Trong Hình 2, Vị trí tức thì được bật từ trình đơn bên dưới biểu tượng bánh răng.

Trong Hình 3, khi tính năng Vị trí tức thì được bật, một đối tượng mới sẽ được đặt trong cảnh. Ảnh này xuất hiện trong thang màu xám, thay vì có màu, để biểu thị rằng ảnh chưa được sửa lỗi để có tư thế chính xác.

Trong Hình 4, đối tượng mới sẽ có màu và tư thế của đối tượng là chính xác khi phát hiện hình dạng bề mặt (được mô tả bằng các đường lưới có thể theo dõi).