Tổng quan

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Giới thiệu

Với SDK bản đồ dành cho iOS, bạn có thể thêm bản đồ dựa trên dữ liệu bản đồ của Google vào ứng dụng của mình. SDK tự động xử lý quyền truy cập vào máy chủ Google Maps, chế độ hiển thị bản đồ và phản hồi các cử chỉ của người dùng (chẳng hạn như lượt nhấp và kéo). Bạn cũng có thể thêm điểm đánh dấu, hình nhiều đường, lớp phủ trên mặt đất và cửa sổ thông tin vào bản đồ. Các đối tượng này cung cấp thông tin bổ sung cho các vị trí trên bản đồ và cho phép người dùng tương tác với bản đồ.

Khi sử dụng SDK này, bạn cần tuân thủ Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps và đảm bảo rằng ứng dụng của bạn tuân thủ luật hiện hành. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng SDK, tên và phiên bản ứng dụng, thông tin xác thực và giá trị nhận dạng ẩn danh trên nhiều ứng dụng sẽ được tự động gửi cùng với mỗi yêu cầu.

Đối tượng người xem

Tài liệu khái niệm này dành cho những người quen với khái niệm phát triển iOS và lập trình hướng đối tượng. Bạn cũng nên quen với Google Maps từ góc nhìn của người dùng. Thư viện này được thiết kế để cho phép bạn bắt đầu khám phá và phát triển các ứng dụng bằng SDK Maps dành cho iOS. Bạn cũng có thể tham khảo tài liệu tham khảo để biết thông tin chi tiết cụ thể về các lớp và phương thức.

Yêu cầu về việc ghi công

Nếu sử dụng SDK Maps dành cho iOS trong ứng dụng, bạn phải đưa văn bản thuộc tính vào phần thông báo pháp lý trong ứng dụng của mình. Bạn nên đưa thông báo pháp lý vào dưới dạng một mục độc lập trong trình đơn hoặc dưới dạng một mục trong trình đơn "Giới thiệu".

Bạn có thể nhận văn bản ghi công bằng cách gọi đến [GMSServices openSourceLicenseInfo].

Nền tảng được hỗ trợ

Với SDK Maps dành cho iOS, bạn có thể tạo ứng dụng nhắm đến thiết bị 64 bit gốc chạy iOS 14.0 trở lên. Việc phát triển một ứng dụng có SDK Maps dành cho iOS yêu cầu ít nhất phải có Xcode 14.0 với SDK mục tiêu là 14.0 trở lên. (Việc đặt SDK mục tiêu là 14.0 trở lên sẽ không ngăn ứng dụng của bạn chạy trên iOS 14.0).

Các ứng dụng sử dụng URL của Maps yêu cầu thiết bị mục tiêu phải cài đặt Google Maps dành cho iOS.

Việc sử dụng SDK Maps dành cho iOS trong các tiện ích ứng dụng iOS có thể không hiệu quả, do những hạn chế nghiêm ngặt về bộ nhớ được áp dụng. Ví dụ: việc sử dụng SDK trong một bàn phím tuỳ chỉnh có thể không hiệu quả.

Các bước tiếp theo

Để bắt đầu xây dựng ứng dụng bằng SDK Maps dành cho iOS, trước tiên, bạn phải Thiết lập dự án Google Cloud.