Chạy Google Maps

Chọn nền tảng: Android iOS

Bạn có hai cách để chạy Google Maps. Hãy nhấp vào các đường liên kết dưới đây để tìm hiểu thêm.

URL của Maps (nên dùng)

Khi sử dụng URL của Maps, bạn có thể tạo một URL chung trên nhiều nền tảng để chạy Google Maps và tìm kiếm, xem đường đi và điều hướng, hiển thị chế độ xem bản đồ và hình ảnh toàn cảnh. Các URL chung này cho phép xử lý rộng hơn các yêu cầu bản đồ bất kể người dùng đang ở trên nền tảng nào.

Lược đồ URL của Google Maps dành cho iOS / Đường liên kết phổ quát

Bạn có thể sử dụng lược đồ URL của Google Maps để chạy ứng dụng Google Maps dành cho iOS và tìm kiếm, nhận yêu cầu chỉ đường và hiển thị chế độ xem bản đồ. Trên thiết bị chạy iOS 9 trở lên, bạn có thể sử dụng Đường liên kết chung để chạy Google Maps khi có URL của Google Maps.

Nếu bạn muốn nhúng bản đồ vào ứng dụng của mình, vui lòng tham khảo SDK bản đồ dành cho iOS để bắt đầu.