Tổng quan về di chuyển

Places API (Mới) cải thiện hiệu suất và mô hình định giá mới, giúp bạn cập nhật các ứng dụng sử dụng Places API. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách so sánh các tính năng, hãy xem phần Chọn API của bạn.

Hãy sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu những điểm khác biệt chính trong Places API (Mới) so với Places API, cùng với cách xử lý những thay đổi cần thiết.

Bật Places API (Mới)

Để sử dụng các tính năng của Places API (Mới), trước tiên, bạn phải bật API Địa điểm (Mới) trong dự án Google Cloud của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Thiết lập dự án Google Cloud.

Sau đó, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã thêm API Địa điểm (Mới) vào khoá API mà ứng dụng của bạn sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Sử dụng khoá API.

Thay đổi chung

Một số thay đổi chung áp dụng cho nhiều API bao gồm:

Các thay đổi dành riêng cho API

Phần này bao gồm các hướng dẫn di chuyển sau đây cho từng API: