Các dự án Google Cloud

Mọi dự án Apps Script đều sử dụng Google Cloud để quản lý việc uỷ quyền, các dịch vụ nâng cao và các thông tin chi tiết khác. Để định cấu hình và quản lý các chế độ cài đặt này, mỗi dự án Apps Script đều có một dự án Google Cloud liên kết. Dự án tập lệnh của bạn có thể sử dụng dự án mặc định mà Apps Script tự động tạo hoặc dự án chuẩn mà bạn tự tạo. Nhìn chung, các dự án mặc định phù hợp với tập lệnh hằng ngày hoặc tập lệnh đơn giản, nhưng bạn nên sử dụng dự án chuẩn cho bất kỳ ứng dụng nào phức tạp và có chất lượng thương mại hoặc dự định phát hành.

Bạn có thể chuyển từ một dự án mặc định sang một dự án chuẩn bất cứ lúc nào, nhưng bạn không thể chuyển trở lại để sử dụng một dự án mặc định. Bạn nên chọn dự án Cloud mà tập lệnh của bạn sử dụng từ khi bắt đầu phát triển. Việc chuyển đổi sau này có thể gây ra các chức năng phức tạp, như yêu cầu người dùng uỷ quyền lại.

Dự án Cloud Cloud mặc định

Khi bạn tạo một dự án Apps Script, Apps Script sẽ tạo một dự án Cloud mặc định hoạt động ở chế độ nền.

 • Đối với hầu hết các tập lệnh, bạn không bao giờ cần phải xem hoặc điều chỉnh dự án mặc định này. Apps Script xử lý các hoạt động tương tác cần thiết với Google Cloud. Ví dụ: nếu bạn kích hoạt một dịch vụ nâng cao trong trình chỉnh sửa Apps Script, Apps Script sẽ kích hoạt dịch vụ nâng cao trong dự án Cloud mặc định khi bạn lưu dự án tập lệnh.
 • Đối với một số tập lệnh, bạn cần phải tương tác với bảng điều khiển của Google Cloud. Trong những trường hợp này, tập lệnh của bạn phải sử dụng dự án Cloud tiêu chuẩn. Ví dụ: để xem nhật ký của Google Cloud trong bảng điều khiển của Google Cloud, tập lệnh của bạn phải sử dụng một dự án chuẩn.

Theo mặc định, các dự án Cloud có chính sách Quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) có một mục nhập, một tài khoản dịch vụ của Google đóng vai trò là chủ sở hữu của dự án mặc định. Tài khoản dịch vụ của Google là appsdev-apps-dev-script-auth@system.gserviceaccount.com.

Xem hoặc cập nhật dự án Cloud mặc định

Hầu hết người dùng không thể trực tiếp tìm, xem hoặc chỉnh sửa các dự án mặc định trong bảng điều khiển Google Cloud. Nếu bạn là Quản trị viên, hãy tham khảo bài viết Xem dự án Cloud mặc định.

Nếu đã tạo dự án tập lệnh trước ngày 8 tháng 4 năm 2019, bạn có thể sử dụng một dự án mặc định có thể truy cập trong bảng điều khiển Google Cloud. Để truy cập vào dự án mặc định, hãy chuyển đến phần cài đặt của dự án tập lệnh rồi nhấp vào số dự án.

Xoá các dự án Cloud mặc định

Nếu là quản trị viên, bạn có thể xóa các dự án Cloud mặc định giống như các dự án Cloud tiêu chuẩn. Xem phần Xóa dự án Apps Script Cloud.

Nếu không phải là quản trị viên, bạn không thể xoá các dự án mặc định. Tuy nhiên, Apps Script sẽ xóa các dự án mặc định trong các trường hợp sau:

 • Nếu bạn xoá dự án tập lệnh hoặc chuyển dự án đó để sử dụng một dự án chuẩn, Apps Script sẽ xoá dự án mặc định đính kèm với tập lệnh đó cùng với mọi chế độ cài đặt hoặc thông tin có trong tập lệnh đó.
 • Nếu một tập lệnh không chạy trong 180 ngày trở lên, Apps Script sẽ xoá dự án mặc định được liên kết của tập lệnh đó. Nếu tập lệnh chạy sau khi Apps Script xóa dự án mặc định của mình, thì Apps Script sẽ tạo một dự án cho tập lệnh đó.

Dự án Cloud Platform tiêu chuẩn

Các dự án Cloud mặc định là lựa chọn tốt nhất cho hầu hết các dự án tập lệnh, trừ khi bạn cần định cấu hình dự án theo cách thủ công. Trong những trường hợp như vậy, bạn phải chuyển đổi dự án tập lệnh của mình để sử dụng một dự án chuẩn.

Những phần sau đây mô tả trường hợp Apps Script yêu cầu một dự án chuẩn, các thuộc tính của các dự án đó và các thao tác phổ biến được thực hiện với các dự án đó. Bạn chỉ có thể thực hiện các nhiệm vụ dưới đây với các dự án chuẩn.

Trường hợp Apps Script yêu cầu dự án Cloud tiêu chuẩn

Bạn phải sử dụng dự án chuẩn trong các trường hợp sau:

Thuộc tính của dự án Cloud tiêu chuẩn

Dự án chuẩn có các thuộc tính sau:

 • Bạn có thể truy cập vào tất cả chế độ cài đặt Google Cloud cho dự án trực tiếp từ bảng điều khiển Google Cloud. Điều này cho phép bạn kích hoạt API, điều chỉnh thông tin xác thực ủy quyền và định cấu hình các thông tin chi tiết khác.
 • Khi bạn xoá hoặc chuyển đổi một dự án tập lệnh để sử dụng một dự án chuẩn khác, dự án chuẩn ban đầu sẽ giữ nguyên và có thể sử dụng lại.
 • Khi kích hoạt một dịch vụ nâng cao trong dự án tập lệnh, bạn phải kích hoạt API tương ứng theo cách thủ công trong dự án chuẩn.
 • Nhiều dự án tập lệnh và các ứng dụng khác có thể dùng chung một dự án chuẩn. Nếu bạn có ý định phát hành một dự án tập lệnh lên Google Workspace Marketplace dưới dạng một tiện ích bổ sung, thì dự án đó phải có một dự án chuẩn riêng. Ứng dụng đã phát hành không thể chia sẻ dự án trên đám mây với các ứng dụng khác.
 • Nếu bạn muốn thực thi các hàm trong dự án tập lệnh từ một ứng dụng khác bằng cách sử dụng phương thức scripts.run của API Apps Script, thì dự án tập lệnh và ứng dụng gọi điện phải dùng chung một dự án chuẩn.
 • Khi Apps Script yêu cầu người dùng uỷ quyền cho một tập lệnh sử dụng dự án tiêu chuẩn, tên dự án Cloud sẽ được dùng để xác định tập lệnh (không phải tên dự án tập lệnh). Vì lý do này, hãy nhớ đặt tên dự án thích hợp trên đám mây.

Truy cập vào dự án Cloud tiêu chuẩn

Để truy cập vào dự án chuẩn được liên kết với dự án tập lệnh của bạn, hãy làm như sau:

 1. Mở dự án Apps Script.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt dự án .
 3. Trong Dự án Google Cloud Platform (GCP), hãy nhấp vào số dự án.

Bạn cũng có thể tìm thấy một dự án chuẩn ngay trên trang Quản lý tài nguyên trên Google Cloud Console.

Kích hoạt API trong một dự án Cloud tiêu chuẩn

Thông thường, ứng dụng Apps Script cần quyền truy cập vào một API khác của Google. Để làm điều này, bạn phải kích hoạt API trong dự án Cloud tương ứng. Kích hoạt API bằng cách làm như sau:

 1. Mở dự án Cloud.
 2. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn & gt; API và dịch vụ.
 3. Nhấp vào Bật API và dịch vụ.
 4. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập API mà bạn muốn kích hoạt rồi nhấn phím Enter.
 5. Nhấp vào API từ kết quả tìm kiếm, sau đó nhấp vào Enable (Bật) để kích hoạt API cho dự án Cloud này.

Bạn có thể được nhắc chấp nhận Điều khoản dịch vụ đối với API của Google hoặc Google Cloud. Xem kỹ Điều khoản dịch vụ trước khi chấp nhận.

Tuỳ thuộc vào ứng dụng, bạn cũng có thể cần định cấu hình API bằng cách chọn API đó trong trang tổng quan API và Dịch vụ.

Xác định mã nhận dạng và số của dự án Cloud chuẩn

Tất cả dự án Cloud đều có tên dự án, mã dự án và số dự án. Đôi khi, bạn phải có các giá trị nhận dạng này để định cấu hình các dịch vụ hoặc hoàn thành các nhiệm vụ khác.

Để xác định mã và số dự án chuẩn của bạn, hãy làm như sau:

 1. Mở dự án Cloud.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm > Cài đặt dự án.
 3. Xem Tên dự án, Mã dự ánSố dự án trong bảng Cài đặt. Số dự án chỉ bao gồm các chữ số, trong khi Mã dự án gồm chữ và số. Bạn có thể chỉnh sửa Tên dự án. Tên này sẽ hiển thị cho người dùng trong quá trình cấp phép.

Xem nhật ký Google Cloud và báo cáo lỗi trong bảng điều khiển Google Cloud

Nếu đang sử dụng tính năng ghi nhật ký của Google Cloud hoặc báo cáo lỗi cho dự án tập lệnh, bạn có thể xem các nhật ký và báo cáo đó trong bảng điều khiển của Google Cloud bằng cách làm như sau:

 1. Mở dự án Cloud.
 2. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn .
 3. Di chuyển xuống phần Thao tác rồi nhấp vào Ghi nhật ký > Trình khám phá nhật ký.
 4. Để xem các báo cáo lỗi, hãy cuộn xuống phần Operations (Hoạt động) rồi nhấp vào Báo cáo lỗi. Nếu bạn được nhắc thiết lập báo cáo lỗi, tức là dự án tập lệnh của bạn chưa ghi lại bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào.

Khi sử dụng các dịch vụ yêu cầu OAuth, Google sẽ nhắc người dùng cấp phép cho các dịch vụ đó. Chế độ cài đặt màn hình xin phép bằng OAuth cho phép bạn đặt một số thông tin mà Google hiển thị cho người dùng, chẳng hạn như tên ứng dụng và URL của Điều khoản dịch vụ.

Các dự án Cloud Platform mặc định sẽ tự động tạo màn hình xin phép từ thông tin chi tiết của dự án Apps Script; bạn không thể điều chỉnh các chế độ cài đặt đó. Các dự án Cloud tiêu chuẩn cho phép bạn tuỳ chỉnh thông tin này. Bạn có thể định cấu hình màn hình xin phép của tập lệnh bằng cách làm như sau:

 1. Mở dự án Cloud.
 2. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn > API và dịch vụ > Thông tin xác thực.
 3. Nhấp vào Định cấu hình màn hình xin phép.
 4. Điền vào từng mục trong quy trình xử lý màn hình xin phép.
 5. Để ghi lại các thay đổi ở mỗi giai đoạn trong quy trình làm việc, hãy nhấp vào Lưu và tiếp tục.

Tạo thông tin xác thực OAuth

Apps Script thường thiết lập OAuth cho các dịch vụ mà tập lệnh của bạn sử dụng. Đối với một số ứng dụng, bạn phải tạo thêm thông tin xác thực OAuth (mã ứng dụng khách và mật khẩu ứng dụng khách). Bạn chỉ có thể thực hiện việc này với các dự án chuẩn.

Để tạo mã ứng dụng khách và mật khẩu ứng dụng khách cho dự án tập lệnh, hãy làm như sau:

 1. Mở dự án Cloud.
 2. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn > API và dịch vụ > Thông tin xác thực.
 3. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Mã ứng dụng khách OAuth.
 4. Trong Application type (Loại ứng dụng), hãy chọn loại ứng dụng của bạn và điền vào biểu mẫu thu được nếu cần. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Tạo.
 5. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy nhấp vào mục Tải JSON xuống. Bạn có thể dùng tệp này để định cấu hình OAuth.

Thêm chủ sở hữu khác vào dự án Cloud chuẩn

Bạn có thể thêm chủ sở hữu hoặc các vai trò khác vào dự án chuẩn. Nếu bạn đang cộng tác trong một dự án, điều này sẽ giúp đảm bảo rằng người nào đó trong nhóm luôn có quyền truy cập vào chế độ cài đặt Google Cloud của dự án tập lệnh.

Bạn có thể thêm chủ sở hữu hoặc các vai trò khác vào dự án chuẩn bằng cách làm như sau. Bạn phải có quyền chỉnh sửa đối với dự án để thực hiện bất kỳ thay đổi nào sau đây:

 1. Xác định các cộng tác viên của bạn. Bạn nên tạo hoặc sử dụng một Nhóm Google hiện có. Bạn cũng có thể chỉ định các miền trong danh sách cộng tác viên để bao gồm tất cả người dùng trong miền đó.
 2. Mở dự án Cloud của tập lệnh.
 3. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn > IAM và quản trị > IAM.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Thêm.
 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm một hoặc nhiều thành viên mới và các vai trò của họ vào dự án Cloud đó. Bạn có thể thêm từng email, Google Groups hoặc miền mới làm thành viên mới.
 6. Nhấp vào Lưu.

Nhóm nhiều tập lệnh với một dự án Cloud duy nhất

Bạn có thể có nhiều dự án Apps Script có cùng dự án Cloud tiêu chuẩn. Để làm việc này, hãy tạo một dự án chuẩn rồi chuyển từng dự án tập lệnh để sử dụng. Bạn không thể làm việc này với các dự án mặc định.

Sử dụng một dự án Cloud tiêu chuẩn khác

Bạn có thể chuyển đổi một dự án tập lệnh để có thể sử dụng một dự án Cloud tiêu chuẩn khác. Nếu tập lệnh của bạn yêu cầu cấu hình thủ công của dự án Cloud, bạn phải chuyển từ dự án mặc định sang dự án chuẩn. Để tìm hiểu thêm về thời điểm bạn cần sử dụng một dự án chuẩn, hãy tham khảo các dự án Cloud tiêu chuẩn.

Ảnh hưởng của việc chuyển sang dự án Cloud tiêu chuẩn khác

Nếu bạn chuyển tập lệnh của mình từ một dự án mặc định hoặc sang một dự án chuẩn khác, thì tập lệnh đó sẽ có các tác động sau:

 • Nếu đã kích hoạt các dịch vụ nâng cao cho tập lệnh, bạn phải bật API tương ứng trong dự án Cloud mới. Bạn sẽ mất mọi dữ liệu liên kết với các dịch vụ nâng cao trong dự án Cloud trước đó. Để tìm hiểu cách bật API trong dự án Cloud, hãy tham khảo bài viết Bật API Google Workspace.
 • Tất cả người dùng trước đây đã uỷ quyền tập lệnh phải cấp phép lại. Trong hầu hết trường hợp, tất cả người dùng trước đây đã uỷ quyền cho các ứng dụng liên kết với dự án mới cũng phải uỷ quyền lại.
 • Nếu tập lệnh của bạn liên kết với một trang thông tin ứng dụng trên Google Workspace Marketplace, thì trang thông tin ứng dụng, người dùng và bài đánh giá sẽ không được chuyển sang dự án mới. Bạn phải tạo một trang thông tin ứng dụng trong dự án mới và người dùng phải cài đặt lại ứng dụng đó. Để biết thông tin về cách tạo trang thông tin ứng dụng mới, hãy tham khảo nội dung Phát hành ứng dụng.
 • Bạn không thể chuyển tập lệnh trở lại dự án mặc định. Apps Script sẽ xóa các dự án mặc định sau khi bạn đặt tập lệnh để sử dụng một dự án chuẩn.

Chuyển sang một dự án Cloud tiêu chuẩn khác

Để chuyển dự án Cloud hiện có của tập lệnh sang dự án Cloud khác, hãy làm theo các bước sau:

 1. Nếu bạn chưa có dự án Cloud phù hợp, hãy tạo một dự án bằng cách làm theo hướng dẫn Tạo dự án. Đặt tên dự án dễ nhớ để bạn có thể tìm được dự án đó trên trang Quản lý tài nguyên của Google Cloud Console. Apps Script sử dụng tên này khi yêu cầu người dùng uỷ quyền tập lệnh.
 2. Nếu bạn muốn sử dụng một dự án hiện có, hãy mở trang Quản lý tài nguyên trên Google Cloud Console rồi tìm một dự án hiện có để sử dụng. Bạn phải có vai trò Trình duyệt dự án và OAuth Config Editor, hoặc các vai trò có quyền tương đương, đối với dự án. Bạn không thể sử dụng dự án do Apps Script tạo tự động.
 3. Xác định Số dự án của dự án Cloud.
 4. Mở tập lệnh có dự án Cloud mà bạn muốn thay thế.
 5. Ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt dự án .
 6. Trong Dự án Google Cloud Platform (GCP), hãy nhấp vào Thay đổi dự án.
 7. Nhập số dự án mới, rồi nhấp vào Đặt dự án.

Dự án trên đám mây và bộ nhớ dùng chung

Bộ nhớ dùng chung (trước đây là Drive nhóm) cung cấp các không gian dùng chung để các nhóm người dùng Drive có thể cộng tác trên các dự án Apps Script và tài liệu trên Drive. Bộ nhớ dùng chung có giá trị khi phát triển các tập lệnh, tiện ích bổ sung và ứng dụng web với nhóm, nhưng chúng đặt ra một số hạn chế về những việc bạn có thể làm với các dự án Cloud mặc định cũ.

Danh sách hạn chế sau đây mô tả cách các dự án Cloud tương tác với bộ nhớ dùng chung:

 • Nếu dự án tập lệnh của bạn sử dụng một dự án chuẩn, thì sẽ không có thêm quy định hạn chế nào khác khi dự án tập lệnh đó nằm trong một bộ nhớ dùng chung.
 • Nếu dự án tập lệnh của bạn sử dụng một dự án mặc định được tạo vào hoặc sau ngày 8 tháng 4 năm 2019, thì sẽ không có thêm quy định hạn chế nào khi dự án tập lệnh nằm trong bộ nhớ dùng chung.
 • Nếu dự án tập lệnh của bạn sử dụng một dự án mặc định được tạo trước ngày 8 tháng 4 năm 2019, thì các hạn chế sau đây sẽ được áp dụng khi dự án tập lệnh đó nằm trên một bộ nhớ dùng chung:
  1. Bạn không thể truy cập vào dự án mặc định bằng Giao diện người dùng Apps Script hoặc Bảng điều khiển Google Cloud. Quy định hạn chế này ngăn bạn thực hiện các hành động yêu cầu quyền truy cập trực tiếp vào dự án.
  2. Bạn không thể kích hoạt các dịch vụ nâng cao. Để kích hoạt các dịch vụ nâng cao, hãy chuyển sang một dự án chuẩn.
  3. Khi bạn di chuyển một dự án Apps Script hiện có vào bộ nhớ dùng chung, Google sẽ hạn chế quyền truy cập vào dự án Cloud mặc định đó. Bạn vẫn có thể truy cập vào dự án mặc định nếu có quyền truy cập trước khi di chuyển. Ví dụ: nếu đã tạo một tập lệnh trong thư mục Drive của tôi, sau đó di chuyển tập lệnh đó vào một bộ nhớ dùng chung, thì bạn vẫn có thể truy cập vào dự án Cloud của tập lệnh đó. Cộng tác viên của bạn trong bộ nhớ dùng chung có thể không thực hiện được.
  4. Một tập lệnh giữ lại tên dự án Cloud trước khi được chuyển sang bộ nhớ dùng chung. Ngay cả khi bạn thay đổi tên dự án trên bộ nhớ dùng chung, người dùng uỷ quyền tập lệnh vẫn sẽ thấy tên cũ trên hộp thoại uỷ quyền.

Để tránh các hạn chế nêu trên cho tập lệnh cũ, hãy chuyển sang dự án chuẩn.

Nhận danh sách các dự án Apps Script Cloud

Nếu có quyền resourcemanager.projects.list đối với thư mục dự án Apps Script của tổ chức, bạn có thể xem tất cả dự án Apps Script Cloud tiêu chuẩn và mặc định trong thư mục đó.

 1. Mở trang Quản lý tài nguyên trên Google Cloud Console.
 2. Bên cạnh thư mục Apps Script, hãy sao chép mã nhận dạng.
 3. Nhấp vào Bộ lọc > Mã nhận dạng gốc rồi dán mã thư mục Apps Script.

Xoá dự án Apps Script Cloud

Để xoá dự án Apps Script Cloud, hãy làm theo các bước trong phần Nhận danh sách các dự án Apps Script Cloud, chọn dự án mà bạn muốn xoá rồi nhấp vào Xoá.

Để xoá dự án Apps Script bằng gcloud, hãy sử dụng các lệnh sau.

gcloud projects list --filter='parent.id=APPS_SCRIPT_FOLDER_ID'
gcloud projects delete PROJECT_ID

Để biết thêm thông tin về cách xoá các dự án Cloud, hãy xem bài viết Tắt dự án (xoá).