Người tạo không gian địa lý

Trình tạo không gian địa lý dựa trên ARCore và Nền tảng Google Maps hỗ trợ các nhà phát triển cũng như nhà sáng tạo trực quan hoá, xây dựng và khởi chạy nội dung kỹ thuật số 3D mạnh mẽ và hấp dẫn trong các vị trí thế giới thực thông qua Thẻ thông tin 3D ảnh thực.

Trình tạo không gian địa lý giúp bạn xây dựng trải nghiệm đa nền tảng, gắn liền với thế giới trên các thiết bị được hỗ trợ trên cả Android và iOS. Mọi thứ bạn tạo ra trong công cụ Nhà sáng tạo không gian địa lý đều có thể được trải nghiệm trong thế giới thực thông qua việc bản địa hoá theo thời gian thực và cải thiện thế giới thực.

Nhà sáng tạo không gian địa lý đưa thế giới vào trình chỉnh sửa của bạn theo cách để bạn có thể sáng tạo nội dung. Việc này có thể thực hiện được bằng cách chọn một vị trí, lấy hình dạng 3D trong một khu vực và cho phép bạn di chuyển qua không gian như khi bạn di chuyển trên Google Earth. Sử dụng chế độ xem 3D của thế giới này để xem trước và phát triển trải nghiệm thực tế tăng cường của bạn.

Cả nhà phát triển và nhà sáng tạo đều có thể xây dựng và xuất bản trải nghiệm sống động chỉ trong vài phút ở 49 quốc gia có Thẻ thông tin 3D ảnh thực.

Tính năng Trình tạo không gian địa lý hiện có trong Unity thông qua các Tiện ích ARCore và Trình tạo không gian địa lý cũng như trong Adobe Aero.