Giới thiệu về API Địa điểm mới

Places API mới bao gồm các API sau:

Tài liệu này trình bày tổng quan về các API mới này.

API thông tin chi tiết về địa điểm

Mã địa điểm xác định duy nhất một địa điểm trong cơ sở dữ liệu Google Địa điểm và trên Google Maps. Với mã địa điểm, bạn có thể yêu cầu thông tin chi tiết về một cơ sở hoặc địa điểm yêu thích cụ thể bằng cách bắt đầu yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới). Yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới) trả về thông tin toàn diện về địa điểm được chỉ định, chẳng hạn như địa chỉ đầy đủ, số điện thoại, điểm xếp hạng và bài đánh giá của người dùng.

Có nhiều cách để lấy mã địa điểm. Bạn có thể sử dụng:

API Địa điểm

API Địa điểm (mới) cho phép bạn thêm nội dung ảnh chất lượng cao vào ứng dụng của mình bằng cách cho phép bạn truy cập vào hàng triệu bức ảnh được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của Google Địa điểm. Khi sử dụng API Địa điểm (mới), bạn có thể truy cập vào ảnh và đổi kích thước hình ảnh thành kích thước tối ưu cho ứng dụng của mình.

Tất cả yêu cầu gửi đến API Địa điểm hình ảnh (Mới) phải bao gồm tên tài nguyên ảnh, giúp nhận dạng duy nhất bức ảnh cần trả về. Bạn có thể lấy tên tài nguyên ảnh bằng cách sử dụng:

Để đưa tên tài nguyên ảnh vào phản hồi từ yêu cầu Chi tiết địa điểm (Mới), Tìm kiếm văn bản (Mới) hoặc Tìm kiếm lân cận (Mới), hãy đảm bảo rằng bạn đưa trường photos vào mặt nạ trường của yêu cầu.

Places API bao gồm hai API tìm kiếm:

 • Tìm kiếm văn bản (Mới)

  Cho phép bạn chỉ định một chuỗi văn bản để tìm kiếm địa điểm. Ví dụ: "Đồ ăn chay cay ở Sydney, Úc" hoặc "Ăn hải sản ngon gần Palo Alto, CA".

  Bạn có thể tinh chỉnh nội dung tìm kiếm bằng cách chỉ định các chi tiết như mức giá, trạng thái mở cửa hiện tại, điểm xếp hạng hoặc các loại địa điểm cụ thể. Bạn cũng có thể chỉ định để thiên vị kết quả đến một vị trí cụ thể hoặc hạn chế tìm kiếm đến một vị trí cụ thể.

 • Tìm kiếm lân cận (Mới)

  Cho phép bạn chỉ định một khu vực để tìm kiếm cùng với danh sách các loại địa điểm. Chỉ định khu vực dưới dạng một vòng tròn được xác định theo toạ độ (vĩ độ và kinh độ) của điểm tâm và bán kính tính bằng mét.

  Chỉ định một hoặc nhiều loại địa điểm giúp xác định các đặc điểm của địa điểm. Ví dụ: chỉ định "pizza_restaurant" và "shopping_mall" để tìm kiếm nhà hàng pizza nằm trong trung tâm mua sắm trong khu vực đã chỉ định.

Điểm khác biệt chính giữa hai lượt tìm kiếm là tính năng Tìm kiếm văn bản (Mới) cho phép bạn chỉ định một chuỗi tìm kiếm tuỳ ý trong khi tính năng Tìm kiếm lân cận (Mới) yêu cầu một khu vực cụ thể để tìm kiếm.

API Tự động hoàn thành và mã thông báo phiên

API Tự động hoàn thành (Mới) là một dịch vụ web trả về các thông tin dự đoán về địa điểm và cụm từ gợi ý truy vấn để phản hồi một yêu cầu HTTP. Trong yêu cầu, hãy chỉ định một chuỗi tìm kiếm bằng văn bản và các giới hạn địa lý kiểm soát khu vực tìm kiếm.

Mã thông báo phiên là các chuỗi do người dùng tạo, theo dõi các lệnh gọi Tự động hoàn thành (Mới) dưới dạng phiên hoạt động. Tính năng Tự động hoàn thành (Mới) sử dụng các mã phiên để nhóm các giai đoạn truy vấn và lựa chọn của nội dung tìm kiếm tự động hoàn thành của người dùng vào một phiên riêng biệt cho mục đích thanh toán.

Các trường, thuộc tính và tuỳ chọn hỗ trợ tiếp cận mới

Places API (Mới) bao gồm các trường, thuộc tính và tuỳ chọn hỗ trợ tiếp cận mới để cung cấp cho người dùng thêm thông tin về một địa điểm. Những khía cạnh này được mô tả trong các phần sau.

Trường

Places API (Mới) bao gồm một số trường mới:

Trường Nội dung mô tả
regularSecondaryOpeningHours Mô tả thời gian cụ thể của một số hoạt động. Giờ mở cửa phụ khác với giờ chính của doanh nghiệp. Ví dụ: nhà hàng có thể chỉ định giờ mua hàng trên xe hoặc giờ giao hàng làm giờ phụ.
paymentOptions Các lựa chọn thanh toán mà địa điểm chấp nhận. Một địa điểm có thể chấp nhận nhiều hình thức thanh toán. Nếu không có dữ liệu về lựa chọn thanh toán, trường tuỳ chọn thanh toán sẽ bị huỷ thiết lập. Bạn có các lựa chọn sau đây:
 • Thẻ tín dụng
 • Thẻ ghi nợ
 • Chỉ nhận tiền mặt
 • Thanh toán qua NFC
parkingOptions Các loại chỗ đỗ xe do địa điểm cung cấp. Bạn có các lựa chọn sau đây:
 • Bãi đỗ xe miễn phí
 • Bãi đỗ xe có tính phí
 • Đỗ xe miễn phí trên đường
 • Nhân viên đỗ xe
 • Gara đỗ xe miễn phí
 • Gara đỗ xe có tính phí
subDestinations Địa điểm độc đáo có liên quan đến một địa điểm cụ thể. Ví dụ: các nhà ga sân bay được coi là các điểm đến phụ của một sân bay.
fuelOptions Thông tin mới nhất về các lựa chọn nhiên liệu có tại một trạm xăng. Thông tin này được cập nhật thường xuyên. Các lựa chọn bao gồm:
 • Dầu diesel
 • Không chì thông thường
 • Loại trung
 • Premium
 • SP91
 • SP91 E10
 • SP92
 • SP95 E10
 • SP98
 • SP99
 • SP100
 • Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG)
 • E80
 • E85
 • Khí mêtan
 • Diezen sinh học
 • Dầu diesel cho xe tải
evChargeOptions Số lượng bộ sạc xe điện (EV) tại trạm này. Mặc dù một số bộ sạc xe điện có nhiều giắc cắm, nhưng mỗi bộ sạc chỉ có thể sạc cho một xe tại một thời điểm. Do đó, trường này cho biết số lượng bộ sạc xe điện hiện có tại một thời điểm.
shortFormattedAddress Địa chỉ ngắn, con người có thể đọc được cho một địa điểm.
primaryType Loại chính của kết quả đã cho. Ví dụ: một địa điểm có thể được phân loại là cafe hoặc airport. Một địa điểm chỉ có thể có một loại chính duy nhất. Để biết danh sách đầy đủ các giá trị có thể có, hãy xem phần Các loại được hỗ trợ.
primaryTypeDisplayName Tên hiển thị của loại chính, được bản địa hoá sang ngôn ngữ yêu cầu (nếu có). Để biết danh sách đầy đủ các giá trị có thể có, hãy xem phần Các loại được hỗ trợ.

Thuộc tính

Places API (Mới) bao gồm một số thuộc tính mới:

Thuộc tính Nội dung mô tả
outdoorSeating Địa điểm có chỗ ngồi ngoài trời.
liveMusic Địa điểm có nhạc sống.
menuForChildren Địa điểm có thực đơn dành cho trẻ em.
servesCocktails Địa điểm phục vụ cocktail.
servesDessert Địa điểm phục vụ món tráng miệng.
servesCoffee Địa điểm phục vụ cà phê.
goodForChildren Địa điểm phù hợp cho trẻ em.
allowsDogs Địa điểm cho phép mang chó vào.
restroom Địa điểm có nhà vệ sinh.
goodForGroups Địa điểm phù hợp với khách theo nhóm.
goodForWatchingSports Địa điểm này thích hợp để xem thể thao.

Tuỳ chọn hỗ trợ tiếp cận

Places API (Mới) bao gồm các trường tuỳ chọn hỗ trợ tiếp cận sau đây:

Trường Nội dung mô tả
wheelchairAccessibleParking Địa điểm có chỗ đỗ xe cho xe lăn.
wheelchairAccessibleEntrance Địa điểm có lối vào cho xe lăn.
wheelchairAccessibleRestroom Địa điểm có nhà vệ sinh cho xe lăn.
wheelchairAccessibleSeating Địa điểm có chỗ ngồi cho xe lăn.

Di chuyển sang API Địa điểm mới

Nếu bạn hiện đang là khách hàng sử dụng Places API và muốn di chuyển ứng dụng của mình để dùng các API mới, hãy xem tài liệu di chuyển sau: