Hướng dẫn

Bạn có thể sử dụng dữ liệu có cấu trúc HowTo (Hướng dẫn) để thông báo rõ ràng cho Google rằng nội dung của bạn là hướng dẫn. Một bản hướng dẫn sẽ hướng dẫn người dùng thực hiện một nhóm các bước để hoàn thành một việc và có thể bao gồm video, hình ảnh và văn bản. Ví dụ: “Cách thắt cà vạt” hoặc “Các ốp gạch tường bếp”. Nếu mỗi bước trong nội dung hướng dẫn của bạn phải được đọc theo trình tự, thì đó là một dấu hiệu tốt cho thấy dữ liệu có cấu trúc HowTo (Hướng dẫn) có thể mang lại lợi ích cho nội dung của bạn. Dữ liệu có cấu trúc HowTo chỉ thích hợp khi nội dung chính trên trang là hướng dẫn.

Các trang hướng dẫn được đánh dấu đúng cách có thể đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng trên Tìm kiếm và Hành động hướng dẫn cho Trợ lý Google, nhờ đó, trang web của bạn có thể tiếp cận đúng đối tượng người dùng.

Các khu vực mà Google cung cấp tính năng này

Hiện tại, Google cung cấp kết quả nhiều định dạng về Hướng dẫn bằng tiếng Anh ở tất cả các quốc gia có Google Tìm kiếm. Người dùng chỉ có thể sử dụng tính năng này trên thiết bị di động chứ không phải máy tính để bàn.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về cách nội dung của bạn có thể xuất hiện trong kết quả nhiều định dạng về Hướng dẫn. Kết quả nhiều hình ảnh hơn có thể được hiển thị nếu nội dung hướng dẫn của bạn chứa hình ảnh của toàn bộ hướng dẫn và một hình ảnh cho mỗi bước. Hãy nhớ thêm càng nhiều thuộc tính bắt buộc và đề xuất càng tốt để hướng dẫn của bạn hiển thị theo cách hiệu quả nhất trong Google Tìm kiếm.

Kết quả nhiều định dạng tiêu chuẩn về nội dung hướng dẫn

Hình ảnh kết quả nhiều định dạng tiêu chuẩn về nội dung hướng dẫn
JSON-LD

Dưới đây là ví dụ về trang hướng dẫn dựa trên văn bản bằng JSON-LD. Ví dụ chỉ có một hình ảnh về trạng thái cuối cùng của hướng dẫn. Trong kết quả này, người dùng có thể xem trước nội dung cho một số bước.

Microdata

Đây là ví dụ về trang hướng dẫn dựa trên văn bản bằng Microdata. Ví dụ chỉ có một hình ảnh về trạng thái cuối cùng của hướng dẫn. Trong kết quả này, người dùng có thể xem trước nội dung cho một số bước.

Kết quả nhiều định dạng về nội dung hướng dẫn kèm hình ảnh cho mỗi bước

Hình ảnh kết quả nhiều định dạng có hình ảnh về nội dung hướng dẫn
JSON-LD

Dưới đây là ví dụ về trang hướng dẫn có hình ảnh cho mỗi bước bằng JSON-LD. Khi có một hình ảnh cho mỗi bước, người dùng có thể xem trước nội dung với một băng chuyền gồm nhiều hình ảnh.

Microdata

Dưới đây là ví dụ về trang hướng dẫn có hình ảnh cho mỗi bước bằng Microdata. Khi có một hình ảnh cho mỗi bước, người dùng có thể xem trước nội dung với một băng chuyền gồm nhiều hình ảnh.

Kết quả nhiều định dạng về nội dung hướng dẫn kèm video

JSON-LD

Dưới đây là ví dụ về trang hướng dẫn kết hợp văn bản, hình ảnh và đoạn video bằng JSON-LD.

Microdata

Dưới đây là ví dụ về trang hướng dẫn kết hợp văn bản, hình ảnh và đoạn video bằng Microdata.

Nguyên tắc

Để trang của bạn đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng về nội dung Hướng dẫn và Hành động hướng dẫn cho Trợ lý Google, bạn phải tuân theo các nguyên tắc sau:

Nguyên tắc về nội dung

 • Quảng cáo: Không sử dụng dữ liệu có cấu trúc HowTo (Hướng dẫn) cho mục đích quảng cáo.
 • Nội dung không đủ điều kiện: Kết quả nhiều định dạng về nội dung hướng dẫn có thể không được hiển thị nếu nội dung mang tính tục tĩu, thô tục, khiêu dâm hoặc chứa hình ảnh bạo lực; hoặc nếu nội dung truyền bá các hoạt động nguy hiểm hoặc bất hợp pháp hoặc ngôn từ mang tính thù địch hoặc quấy rối.
 • Nguồn: Tất cả nội dung HowTo (Hướng dẫn) phải được hiển thị cho người dùng trên trang nguồn. Hướng dẫn phải là trọng tâm chính trên trang nguồn. Không sử dụng nhiều HowTo trên một trang nhất định.
 • Vật tư và dụng cụ: Thêm dữ liệu có cấu trúc về tất cả các vật tư và dụng cụ cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Các bước: Mỗi HowToStep (Bước hướng dẫn) phải bao gồm toàn bộ nội dung của bước nguồn. Không đánh dấu dữ liệu không phải là nội dung chính của bước như phần tóm tắt hoặc giới thiệu về một bước.
 • Hình ảnh bước: Nếu cách trình bày tốt nhất cho các bước này là qua hình ảnh, hãy nhớ đánh dấu các hình ảnh trong từng bước HowToStep. Chỉ đánh dấu các hình ảnh hướng dẫn của riêng từng bước và không sử dụng hình ảnh giống nhau trong nhiều bước cho cùng một nội dung hướng dẫn. Bạn nên sử dụng các hình ảnh tương ứng với nội dung trên trang của mình. Không sử dụng hình ảnh không phản ánh nội dung hướng dẫn hoặc sử dụng các hình ảnh khác nhau để tối ưu hóa kết quả nhiều định dạng.
 • Hình ảnh cuối cùng: Nếu có thể mô tả chính xác kết quả cuối cùng bằng một hình ảnh, hãy đảm bảo hình ảnh này hiện diện trên trang và đưa hình ảnh đó vào mục đánh dấu HowTo của bạn bằng thuộc tính image. Hình ảnh này có thể giống như hình ảnh mà bạn đánh dấu cho bước cuối cùng.
 • Nội dung: Không sử dụng mục đánh dấu HowTo cho công thức nấu ăn. Bạn nên sử dụng Recipe structured data cho các công thức. Những bài viết và nội dung tư vấn chung mà không phải là một nhóm các bước hướng dẫn cụ thể sẽ không phù hợp với mục đánh dấu HowTo.

Định nghĩa về kiểu dữ liệu có cấu trúc

Bạn phải bao gồm các thuộc tính bắt buộc để nội dung của mình đủ điều kiện hiển thị dưới dạng kết quả nhiều định dạng. Bạn cũng có thể bao gồm các thuộc tính mà chúng tôi khuyên dùng để thêm nhiều thông hơn tin vào dữ liệu có cấu trúc nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Để xác thực và xem trước dữ liệu có cấu trúc của bạn, hãy sử dụng quy trình Kiểm tra kết quả nhiều định dạng của Google.

HowTo (Hướng dẫn)

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về HowTo (Hướng dẫn) tại schema.org/HowTo.

Loại HowTo (Hướng dẫn) chỉ ra rằng trang chứa nội dung hướng dẫn. Phải có một định nghĩa loại HowTo (Hướng dẫn) trên mỗi trang.

Thuộc tính bắt buộc
name

Text (Văn bản)

Tiêu đề của hướng dẫn. Ví dụ: "Cách thắt cà vạt".

step HowToStep (Bước hướng dẫn) hoặc HowToSection (Mục hướng dẫn)

Một mảng các phần tử HowToStep (Bước hướng dẫn) tạo nên hướng dẫn đầy đủ trong nội dung hướng dẫn. Mỗi phần tử step phải tương ứng với một bước cụ thể trong hướng dẫn. Không đánh dấu dữ liệu không phải là nội dung chính của bước như phần tóm tắt hoặc giới thiệu bằng thuộc tính này. Ví dụ:

 • Bạn có thể chỉ định văn bản hoàn chỉnh cho từng bước bằng cách đặt text (văn bản) của từng HowToStep. Bạn không bắt buộc phải sử dụng image, name (tên bước) và url. Nhưng chúng tôi khuyên bạn nên chỉ định các thuộc tính tùy chọn này vì chúng giúp mang lại kết quả tìm kiếm phong phú hơn.
 • Đối với các bước phức tạp, bạn có thể cung cấp name (tên) của bước và liệt kê từng bước con riêng lẻ bằng cách sử dụng HowToDirection (Chỉ dẫn hướng dẫn) hoặc HowToTip (Mẹo hướng dẫn).

Một mảng các phần tử HowToSection (Mục hướng dẫn) tạo nên hướng dẫn đầy đủ trong HowTo (Hướng dẫn) này. Ví dụ:

Thuộc tính nên có
description

Text (Văn bản)

(mô tả) Phần mô tả về nội dung hướng dẫn.

estimatedCost MonetaryAmount (Khoản tiền) hoặc Text (Văn bản)

(chi phí ước tính) Chi phí ước tính của vật tư sẽ tiêu thụ khi thực hiện theo hướng dẫn.

image ImageObject (Đối tượng hình ảnh) hoặc URL

(hình ảnh) Hình ảnh của toàn bộ hướng dẫn. Nguyên tắc bổ sung về hình ảnh:

supply HowToSupply (Vật tư trong hướng dẫn) hoặc Text (Văn bản)

(vật tư) Một vật tư sẽ tiêu hao khi thực hiện theo hướng dẫn hoặc chỉ dẫn.

tool HowToTool (Dụng cụ trong hướng dẫn) hoặc Text (Văn bản)

(dụng cụ) Một vật sẽ dùng đến (mà không tiêu hao) khi thực hiện theo hướng dẫn hoặc chỉ dẫn.

totalTime Duration (Thời lượng)

(tổng thời gian) Tổng thời gian cần thiết để thực hiện tất cả các hướng dẫn hoặc chỉ dẫn (bao gồm cả thời gian chuẩn bị vật tư), ở định dạng thời gian ISO 8601.

video VideoObject (Đối tượng video)

Video về nội dung hướng dẫn. Hãy tham khảo danh sách thuộc tính Video bắt buộc và nên có. Bạn có thể đánh dấu các bước của video bằng thuộc tính hasPart (có phần).

HowToSection (Mục hướng dẫn)

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về HowToSection (Mục hướng dẫn) tại schema.org/HowToSection.

Loại HowToSection (Mục hướng dẫn) xác định một mục trong hướng dẫn và chứa một hoặc nhiều bước. Không sử dụng HowToSection (Mục hướng dẫn) để xác định các giải pháp khác nhau để hoàn thành một nhiệm vụ. Thay vào đó, hãy sử dụng HowToSection (Mục hướng dẫn) dưới dạng một phần của một giải pháp. Để liệt kê nhiều cách hoàn thành một nhiệm vụ, hãy sử dụng nhiều đối tượng HowTo (Hướng dẫn). Ví dụ: nhiều cách thay lốp được liệt kê dưới dạng nhiều đối tượng HowTo (Hướng dẫn), thay vì các đối tượng HowToSection (Mục hướng dẫn).

Thuộc tính bắt buộc
itemListElement HowToStep (Bước hướng dẫn)

(phần tử trong danh sách mục) Danh sách các bước chi tiết trong mục này.

name Text (Văn bản)

(tên) Tên của mục.

HowToStep (Bước hướng dẫn)

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về HowToStep (Bước hướng dẫn) tại schema.org/HowToStep.

Loại HowToStep (Bước hướng dẫn) xác định một bước đơn giản bằng văn bản trong một bản hướng dẫn và có thể bao gồm một hình ảnh.

Thuộc tính bắt buộc
itemListElement HowToDirection (Chỉ dẫn hướng dẫn) hoặc HowToTip (Mẹo hướng dẫn)

(phần tử trong danh sách mục) Danh sách các bước con chi tiết, bao gồm cả các chỉ dẫn hoặc mẹo.

Không bắt buộc nếu bạn sử dụng text (văn bản).

text Text (Văn bản)

Toàn văn hướng dẫn của bước này.

Không bắt buộc nếu bạn sử dụng itemListElement (phần tử trong danh sách mục). Nguyên tắc bổ sung:

 • Chỉ bao gồm văn bản hướng dẫn và không bao gồm các văn bản khác, chẳng hạn như “Chỉ dẫn”, “Xem video”, “Bước 1”. Bạn có thể chỉ định những cụm từ đó bên ngoài thuộc tính được đánh dấu.
Thuộc tính nên có
image ImageObject (Đối tượng hình ảnh) hoặc URL

(hình ảnh) Một hình ảnh của bước. Nguyên tắc bổ sung về hình ảnh:

name Text (Văn bản)

(tên) Từ hoặc cụm từ ngắn tóm tắt nội dung bước (ví dụ: "Nối dây vào cột" hoặc "Đào"). Không sử dụng văn bản không mang tính mô tả (ví dụ, "Bước 1: [văn bản]") hoặc số thứ tự của bước ở dạng khác (ví dụ: "1. [văn bản]").

url URL

Một URL liên kết trực tiếp đến bước này (nếu có). Ví dụ, một đoạn liên kết neo.

video VideoObject (Đối tượng video) hoặc Clip (Đoạn video)

Một video cho bước này hoặc một đoạn của video.

Đối với VideoObject (Đối tượng video), hãy tham khảo danh sách các thuộc tính Video bắt buộc và nên có.

Đánh dấu các bước của hướng dẫn bằng thuộc tính hasPart (có phần). Sau đây là một ví dụ:

{
 "@type": "HowToStep",
 "video": {
  "@id": "Clip1"
 }
}

HowToSupply (Vật tư trong hướng dẫn), HowToTool (Dụng cụ trong hướng dẫn)

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về HowToSupply (Vật tư trong hướng dẫn) và HowToTool (Dụng cụ trong hướng dẫn) tại schema.org/HowToSupplyschema.org/HowToTool.

HowToSupply (Vật tư trong hướng dẫn) và HowToTool (Dụng cụ trong hướng dẫn) được sử dụng để hoàn thành HowTo (Hướng dẫn). Hai loại dữ liệu này có các thuộc tính bắt buộc và nên có giống nhau.

Thuộc tính bắt buộc
name Text (Văn bản)

(tên) Tên của vật tư hoặc dụng cụ.

Thuộc tính nên có
image ImageObject (Đối tượng hình ảnh) hoặc URL

(hình ảnh) Hình ảnh của vật tư hoặc dụng cụ. Nguyên tắc bổ sung về hình ảnh:

HowToDirection (Chỉ dẫn hướng dẫn), HowToTip (Mẹo hướng dẫn)

Bạn có thể xem định nghĩa đầy đủ về HowToDirection (Chỉ dẫn hướng dẫn) và HowToTip (Mẹo hướng dẫn) tại schema.org/HowToDirectionschema.org/HowToTip.

Sử dụng HowToDirection (Chỉ dẫn hướng dẫn) và HowToTip (Mẹo hướng dẫn) để mô tả chỉ dẫn hoặc mẹo. Hai loại dữ liệu này có các thuộc tính bắt buộc và nên có giống nhau.

Thuộc tính bắt buộc
text Text (Văn bản)

(văn bản) Toàn văn chỉ dẫn hoặc mẹo.

Gửi phản hồi về...