Tổng quan về cách khắc phục sự cố

Trang này giúp bạn xem, gỡ lỗi và sửa lỗi ứng dụng, thẻ và hộp thoại trong Chat.

Cách lỗi xuất hiện

Khi ứng dụng Google Chat trả về lỗi, lỗi đó sẽ có dạng như sau:

 • Một thông báo như "Ứng dụng không phản hồi.", Đã xảy ra lỗi." hoặc "Không thể xử lý yêu cầu của bạn" hiển thị.
 • Ứng dụng không hoạt động như dự kiến.
 • Không có thông báo nào hiện ra và ứng dụng không phản hồi.

Khi thẻ trả về lỗi, lỗi đó sẽ được thể hiện như sau:

 • Một phần của thẻ, chẳng hạn như tiện ích hoặc thành phần, không xuất hiện hoặc không hiển thị theo cách không mong muốn.
 • Toàn bộ thẻ không xuất hiện.
 • Hộp thoại đóng, không mở hoặc không tải.

Mặc dù thông báo lỗi có thể không hiển thị trong giao diện người dùng Chat, nhưng chúng tôi cung cấp dữ liệu nhật ký và thông báo lỗi mô tả để giúp bạn khắc phục lỗi khi bật tính năng ghi nhật ký lỗi cho các ứng dụng trong Chat.

Gỡ lỗi và khắc phục lỗi trong Google Chat

 1. Bật tính năng ghi nhật ký lỗi để ứng dụng Google Chat ghi nhật ký lỗi nếu và thời điểm lỗi xảy ra.
 2. Nhật ký lỗi truy vấn cho Google Chat để đọc nhật ký lỗi, xem tần suất xảy ra lỗi và đọc các thông báo lỗi mang tính mô tả cũng như dữ liệu nhật ký giúp bạn khắc phục lỗi.
 3. Tìm hiểu cách khắc phục các lỗi thường gặp:
  • Khắc phục lỗi ứng dụng Google Chat như "Ứng dụng không phản hồi", "API Google Chat chỉ dành cho người dùng Google Workspace" hoặc "Người dùng có thể bị loại trừ khỏi không gian".
  • Sửa lỗi thẻ và hộp thoại như thông báo thẻ, hộp thoại hoặc bản xem trước đường liên kết không hiển thị hoặc không hoạt động như mong đợi.
 4. Gỡ lỗi ứng dụng Chat để thực thi theo từng bước.