Yönetici SDK'sı Dizin Hizmeti

Admin SDK Directory hizmeti, Apps Komut Dosyası'nda Admin SDK'nın Directory API'sini kullanmanıza olanak tanır. Bu API, Google Workspace alanlarının (bayiler dahil) yöneticilerine alanlarındaki cihazları, grupları, kullanıcıları ve diğer varlıkları yönetme olanağı verir.

Referans

Bu hizmet hakkında ayrıntılı bilgi için Admin SDK Directory API referans belgelerini inceleyin. Apps Komut Dosyası'ndaki tüm gelişmiş hizmetler gibi Admin SDK Directory hizmeti de herkese açık API ile aynı nesneleri, yöntemleri ve parametreleri kullanır. Daha fazla bilgi için Yöntem imzaları nasıl belirlenir? başlıklı makaleye bakın.

Sorunları bildirmek ve daha fazla destek almak için Admin SDK Directory destek kılavuzuna bakın.

Örnek kod

Aşağıdaki örnek kod, API'nin 1. sürümünü kullanmaktadır.

Tüm kullanıcıları listele

Bu örnek, bir alandaki tüm kullanıcıları ada göre sıralanmış şekilde listeler.

advanced/adminSDK.gs
/**
 * Lists all the users in a domain sorted by first name.
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users/list
 */
function listAllUsers() {
 let pageToken;
 let page;
 do {
  page = AdminDirectory.Users.list({
   domain: 'example.com',
   orderBy: 'givenName',
   maxResults: 100,
   pageToken: pageToken
  });
  const users = page.users;
  if (!users) {
   console.log('No users found.');
   return;
  }
  // Print the user's full name and email.
  for (const user of users) {
   console.log('%s (%s)', user.name.fullName, user.primaryEmail);
  }
  pageToken = page.nextPageToken;
 } while (pageToken);
}

Kullanıcıyı alma

Bu örnek, bir kullanıcıyı e-posta adresinden alır ve tüm verilerini bir JSON dizesi olarak günlüğe kaydeder.

advanced/adminSDK.gs
/**
 * Get a user by their email address and logs all of their data as a JSON string.
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users/get
 */
function getUser() {
 // TODO (developer) - Replace userEmail value with yours
 const userEmail = 'liz@example.com';
 try {
  const user = AdminDirectory.Users.get(userEmail);
  console.log('User data:\n %s', JSON.stringify(user, null, 2));
 } catch (err) {
  // TODO (developer)- Handle exception from the API
  console.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}

Kullanıcı ekleme

Bu örnek, alana yalnızca gerekli bilgilerle birlikte yeni bir kullanıcı ekler. Kullanıcı alanlarının tam listesi için API'nin referans belgelerine bakın.

advanced/adminSDK.gs
/**
 * Adds a new user to the domain, including only the required information. For
 * the full list of user fields, see the API's reference documentation:
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/v1/reference/users/insert
 */
function addUser() {
 let user = {
  // TODO (developer) - Replace primaryEmail value with yours
  primaryEmail: 'liz@example.com',
  name: {
   givenName: 'Elizabeth',
   familyName: 'Smith'
  },
  // Generate a random password string.
  password: Math.random().toString(36)
 };
 try {
  user = AdminDirectory.Users.insert(user);
  console.log('User %s created with ID %s.', user.primaryEmail, user.id);
 } catch (err) {
  // TODO (developer)- Handle exception from the API
  console.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}

Takma ad oluştur

Bu örnek, kullanıcı için bir takma ad (takma ad) oluşturur.

advanced/adminSDK.gs
/**
 * Creates an alias (nickname) for a user.
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/users.aliases/insert
 */
function createAlias() {
 // TODO (developer) - Replace userEmail value with yours
 const userEmail = 'liz@example.com';
 let alias = {
  alias: 'chica@example.com'
 };
 try {
  alias = AdminDirectory.Users.Aliases.insert(alias, userEmail);
  console.log('Created alias %s for user %s.', alias.alias, userEmail);
 } catch (err) {
  // TODO (developer)- Handle exception from the API
  console.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}

Tüm grupları listele

Bu örnek, alandaki tüm grupları listeler.

advanced/adminSDK.gs
/**
 * Lists all the groups in the domain.
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/groups/list
 */
function listAllGroups() {
 let pageToken;
 let page;
 do {
  page = AdminDirectory.Groups.list({
   domain: 'example.com',
   maxResults: 100,
   pageToken: pageToken
  });
  const groups = page.groups;
  if (!groups) {
   console.log('No groups found.');
   return;
  }
  // Print group name and email.
  for (const group of groups) {
   console.log('%s (%s)', group.name, group.email);
  }
  pageToken = page.nextPageToken;
 } while (pageToken);
}

Grup üyesi ekle

Bu örnek, alandaki mevcut bir gruba kullanıcı ekler.

advanced/adminSDK.gs
/**
 * Adds a user to an existing group in the domain.
 * @see https://developers.google.com/admin-sdk/directory/reference/rest/v1/members/insert
 */
function addGroupMember() {
 // TODO (developer) - Replace userEmail value with yours
 const userEmail = 'liz@example.com';
 // TODO (developer) - Replace groupEmail value with yours
 const groupEmail = 'bookclub@example.com';
 const member = {
  email: userEmail,
  role: 'MEMBER'
 };
 try {
  AdminDirectory.Members.insert(member, groupEmail);
  console.log('User %s added as a member of group %s.', userEmail, groupEmail);
 } catch (err) {
  // TODO (developer)- Handle exception from the API
  console.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}