Class SelectionInput

SelectionInput

Önceden tanımlanmış bir dizi seçenek arasından tercih yapmaya olanak tanıyan bir giriş alanı.

Google Workspace Eklentileri ve Google Chat uygulamalarında kullanılabilir.

var checkboxGroup = CardService.newSelectionInput()
  .setType(CardService.SelectionInputType.CHECK_BOX)
  .setTitle("A group of checkboxes. Multiple selections are allowed.")
  .setFieldName("checkbox_field")
  .addItem("checkbox one title", "checkbox_one_value", false)
  .addItem("checkbox two title", "checkbox_two_value", true)
  .addItem("checkbox three title", "checkbox_three_value", true)
  .setOnChangeAction(CardService.newAction()
    .setFunctionName("handleCheckboxChange"));

var radioGroup = CardService.newSelectionInput()
  .setType(CardService.SelectionInputType.RADIO_BUTTON)
  .setTitle("A group of radio buttons. Only a single selection is allowed.")
  .setFieldName("checkbox_field")
  .addItem("radio button one title", "radio_one_value", true)
  .addItem("radio button two title", "radio_two_value", false)
  .addItem("radio button three title", "radio_three_value", false);

const multiSelect = CardService.newSelectionInput()
  .setType(CardService.SelectionInputType.MULTI_SELECT)
  .setFieldName("multiselect")
  .setTitle("A multi select input example.")
  .addMultiSelectItem("Contact 1", "contact-1", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact one description")
  .addMultiSelectItem("Contact 2", "contact-2", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact two description")
  .addMultiSelectItem("Contact 3", "contact-3", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact three description")
  .addMultiSelectItem("Contact 4", "contact-4", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact four description")
  .addMultiSelectItem("Contact 5", "contact-5", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact five description")
  .setMultiSelectMaxSelectedItems(3)
  .setMultiSelectMinQueryLength(1);

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addItem(text, value, selected)SelectionInputSeçilebilecek yeni bir öğe ekler.
addMultiSelectItem(text, value, selected, startIconUri, bottomText)SelectionInputÇoklu seçim menüleri için seçilebilecek yeni bir öğe ekler.
setExternalDataSource(action)SelectionInputHarici veri kaynağını (ör. ilişkisel veri tabanı) ayarlar.
setFieldName(fieldName)SelectionInputBir kullanıcı arayüzü etkileşimi olduğunda oluşturulan etkinlik nesnesinde bu seçim girişini tanımlayan anahtarı ayarlar.
setMultiSelectMaxSelectedItems(maxSelectedItems)SelectionInputKullanıcının seçebileceği maksimum öğe sayısını ayarlar.
setMultiSelectMinQueryLength(queryLength)SelectionInputUygulama otomatik tamamlama sorgulamasından önce kullanıcının girdiği metin karakteri sayısını belirler ve önerilen öğeleri kartta gösterir.
setOnChangeAction(action)SelectionInputSeçim girişi her değiştiğinde gerçekleştirilecek bir Action ayarlar.
setPlatformDataSource(platformDataSource)SelectionInputGoogle Workspace'teki bir veri kaynağını ayarlar.
setTitle(title)SelectionInputGiriş alanının önünde gösterilecek başlığı ayarlar.
setType(type)SelectionInputBu girişin türünü ayarlar.

Ayrıntılı belgeler

addItem(text, value, selected)

Seçilebilecek yeni bir öğe ekler.

Parametreler

AdTürAçıklama
textObjectBu öğe için gösterilecek metin. Dize olmayan temel bağımsız değişkenler otomatik olarak dizelere dönüştürülür.
valueObjectGeri çağırma aracılığıyla gönderilen form girişi değeri. Dize olmayan temel bağımsız değişkenler otomatik olarak dizelere dönüştürülür.
selectedBooleanÖğenin varsayılan olarak seçili olup olmadığı. Seçim girişi yalnızca bir değer kabul ediyorsa (radyo düğmeleri veya açılır menü gibi) bu alanı yalnızca bir öğe için ayarlayın.

Return

SelectionInput: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


addMultiSelectItem(text, value, selected, startIconUri, bottomText)

Çoklu seçim menüleri için seçilebilecek yeni bir öğe ekler.

const multiSelect = CardService.newSelectionInput()
  .setType(CardService.SelectionInputType.MULTI_SELECT)
  .setFieldName("multiselect")
  .setTitle("A multi select input example.")
  .addMultiSelectItem("Contact 1", "contact-1", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact one description")
  .addMultiSelectItem("Contact 2", "contact-2", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact two description")
  .addMultiSelectItem("Contact 3", "contact-3", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact three description")
  .addMultiSelectItem("Contact 4", "contact-4", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact four description")
  .addMultiSelectItem("Contact 5", "contact-5", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact five description");

Parametreler

AdTürAçıklama
textObjectBu öğe için gösterilecek metin. Dize olmayan temel bağımsız değişkenler otomatik olarak dizelere dönüştürülür.
valueObjectGeri çağırma aracılığıyla gönderilen form girişi değeri. Dize olmayan temel bağımsız değişkenler otomatik olarak dizelere dönüştürülür.
selectedBooleanÖğenin varsayılan olarak seçili olup olmadığı. Seçim girişi yalnızca bir değer kabul ediyorsa (radyo düğmeleri veya açılır menü gibi) bu alanı yalnızca bir öğe için ayarlayın.
startIconUriObjectÇoklu seçim menülerinde, öğenin metin alanının yanında görüntülenen simgenin URL'si. PNG ve JPEG dosyalarını destekler.
bottomTextObjectÇoklu seçim menüleri için, öğenin metin alanının altında görüntülenen bir metin açıklaması veya etiket.

Return

SelectionInput: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setExternalDataSource(action)

Harici veri kaynağını (ör. ilişkisel veri tabanı) ayarlar.

const multiSelect = CardService.newSelectionInput()
  .setType(CardService.SelectionInputType.MULTI_SELECT)
  .setFieldName("contacts")
  .setTitle("Selected contacts")
  .addMultiSelectItem("Contact 3", "contact-3", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact three description")
  .setMultiSelectMaxSelectedItems(5)
  .setMultiSelectMinQueryLength(2)
  .setExternalDataSource(CardService.newAction().setFunctionName("getContacts"));

Parametreler

AdTürAçıklama
actionActionHarici veri kaynağı.

Return

SelectionInput: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setFieldName(fieldName)

Bir kullanıcı arayüzü etkileşimi olduğunda oluşturulan etkinlik nesnesinde bu seçim girişini tanımlayan anahtarı ayarlar. Kullanıcı göremez. Zorunlu, benzersiz olmalıdır.

Parametreler

AdTürAçıklama
fieldNameStringBu girişe atanacak ad.

Return

SelectionInput: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setMultiSelectMaxSelectedItems(maxSelectedItems)

Kullanıcının seçebileceği maksimum öğe sayısını ayarlar.

const multiSelect = CardService.newSelectionInput()
  .setType(CardService.SelectionInputType.MULTI_SELECT)
  .setFieldName("multiselect")
  .setTitle("A multi select input example.")
  .setMultiSelectMaxSelectedItems(3)
  .addMultiSelectItem("Contact 1", "contact-1", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact one description")
  .addMultiSelectItem("Contact 2", "contact-2", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact two description")
  .addMultiSelectItem("Contact 3", "contact-3", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact three description")
  .addMultiSelectItem("Contact 4", "contact-4", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact four description")
  .addMultiSelectItem("Contact 5", "contact-5", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact five description");

Parametreler

AdTürAçıklama
maxSelectedItemsIntegerMaksimum öğe sayısı.

Return

SelectionInput: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setMultiSelectMinQueryLength(queryLength)

Uygulama otomatik tamamlama sorgulamasından önce kullanıcının girdiği metin karakteri sayısını belirler ve önerilen öğeleri kartta gösterir.

const multiSelect = CardService.newSelectionInput()
  .setType(CardService.SelectionInputType.MULTI_SELECT)
  .setFieldName("multiselect")
  .setTitle("A multi select input example.")
  .setMultiSelectMinQueryLength(1)
  .addMultiSelectItem("Contact 1", "contact-1", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact one description")
  .addMultiSelectItem("Contact 2", "contact-2", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact two description")
  .addMultiSelectItem("Contact 3", "contact-3", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact three description")
  .addMultiSelectItem("Contact 4", "contact-4", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact four description")
  .addMultiSelectItem("Contact 5", "contact-5", false,
    "https://www.gstatic.com/images/branding/product/2x/contacts_48dp.png",
    "Contact five description");

Parametreler

AdTürAçıklama
queryLengthIntegerMetin karakterlerinin sayısı.

Return

SelectionInput: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setOnChangeAction(action)

Seçim girişi her değiştiğinde gerçekleştirilecek bir Action ayarlar.

Parametreler

AdTürAçıklama
actionActionYapılacak işlem.

Return

SelectionInput: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setPlatformDataSource(platformDataSource)

Google Workspace'teki bir veri kaynağını ayarlar. Çoklu seçim menüsündeki öğeleri doldurmak için kullanılır.

const multiSelect = CardService.newSelectionInput()
  .setType(CardService.SelectionInputType.MULTI_SELECT)
  .setFieldName("contacts")
  .setTitle("Selected contacts")
  .setPlatformDataSource(
    CardService.newPlatformDataSource()
     .setCommonDataSource(CardService.CommonDataSource.USER));
Yalnızca Google Chat uygulamalarında kullanılabilir. Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

Parametreler

AdTürAçıklama
platformDataSourcePlatformDataSourceVeri kaynağı.

Return

SelectionInput: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setTitle(title)

Giriş alanının önünde gösterilecek başlığı ayarlar.

Parametreler

AdTürAçıklama
titleStringGiriş alanı başlığı.

Return

SelectionInput: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setType(type)

Bu girişin türünü ayarlar. Varsayılan olarak CHECKBOX değerine ayarlanır.

Parametreler

AdTürAçıklama
typeSelectionInputTypeSeçim türü.

Return

SelectionInput: Zincirleme için kullanılan bu nesne.