אובייקטים של אירוע

טריגרים פשוטים וטריגרים שניתנים להתקנה מאפשרים ל-Apps Script להריץ פונקציה באופן אוטומטי כשאירוע מסוים מתרחש. כשטריגר מופעל, Apps Script מעביר את הפונקציה כאובייקט אירוע כארגומנט שנקרא בדרך כלל e. אובייקט האירוע מכיל מידע על ההקשר שגרם להפעלת הטריגר. לדוגמה, הקוד לדוגמה הבא מציג טריגר onEdit(e) פשוט לסקריפט של Google Sheets, שמשתמש באובייקט האירוע כדי לקבוע איזה תא נערך.

function onEdit(e){
 // Set a comment on the edited cell to indicate when it was changed.
 var range = e.range;
 range.setNote('Last modified: ' + new Date());
}

בדף הזה מפורטים השדות באובייקט האירוע לסוגים שונים של טריגרים.

אירועים ב-Google Sheets

הטריגרים השונים שספציפיים ל-Google Sheets מאפשרים לסקריפטים להגיב לפעולות המשתמש בגיליון אלקטרוני.

פתוח

(פשוט וניתן להתקנה)
authMode

ערך מהטיפוסים בני ScriptApp.AuthMode.

LIMITED
source

אובייקט Spreadsheet, שמייצג את קובץ Google Sheets שאליו הסקריפט מקושר.

Spreadsheet
triggerUid

מזהה הטריגר שגרם לאירוע הזה (טריגרים שניתנים להתקנה בלבד).

4034124084959907503
user

אובייקט User שמייצג את המשתמש הפעיל, אם הוא זמין (בהתאם לקבוצה מורכבת של הגבלות אבטחה).

amin@example.com

שינוי

(ניתן להתקנה)
authMode

ערך מהטיפוסים בני ScriptApp.AuthMode.

FULL
changeType

סוג השינוי (EDIT, INSERT_ROW, INSERT_COLUMN, REMOVE_ROW, REMOVE_COLUMN, INSERT_GRID, REMOVE_GRID, FORMAT או OTHER).

INSERT_ROW
source

אובייקט Spreadsheet, שמייצג את קובץ Google Sheets שאליו הסקריפט מקושר.

Spreadsheet
triggerUid

המזהה של הטריגר שהפעיל את האירוע הזה.

4034124084959907503
user

אובייקט User שמייצג את המשתמש הפעיל, אם הוא זמין (בהתאם לקבוצה מורכבת של הגבלות אבטחה).

amin@example.com

עריכה

(פשוט וניתן להתקנה)
authMode

ערך מהטיפוסים בני ScriptApp.AuthMode.

LIMITED
oldValue

ערך התא לפני העריכה, אם יש. האפשרות הזו זמינה רק אם הטווח שנערך הוא תא יחיד. אם התא לא מכיל תוכן קודם, הוא לא יוגדר.

1234
range

אובייקט Range, שמייצג את התא או טווח התאים שנערכו.

Range
source

אובייקט Spreadsheet, שמייצג את קובץ Google Sheets שאליו הסקריפט מקושר.

Spreadsheet
triggerUid

מזהה הטריגר שגרם לאירוע הזה (טריגרים שניתנים להתקנה בלבד).

4034124084959907503
user

אובייקט User שמייצג את המשתמש הפעיל, אם הוא זמין (בהתאם לקבוצה מורכבת של הגבלות אבטחה).

amin@example.com
value

ערך תא חדש לאחר העריכה. האפשרות הזו זמינה רק אם הטווח שנערך הוא תא יחיד.

10

טופס נשלח

(ניתן להתקנה)
authMode

ערך מהטיפוסים בני ScriptApp.AuthMode.

FULL
namedValues

אובייקט שמכיל את השמות והערכים של השאלות שנשלחו בטופס.

{
 'First Name': ['Jane'],
 'Timestamp': ['6/7/2015 20:54:13'],
 'Last Name': ['Doe']
}
range

אובייקט Range, שמייצג את התא או טווח התאים שנערכו.

Range
triggerUid

המזהה של הטריגר שהפעיל את האירוע הזה.

4034124084959907503
values

מערך עם ערכים באותו סדר שבו הם מופיעים בגיליון האלקטרוני.

['2015/05/04 15:00', 'amin@example.com', 'Bob', '27', 'Bill',
'28', 'Susan', '25']

אירועים ב-Google Docs

טריגרים מאפשרים ל-Google Docs להגיב כשמשתמש פותח מסמך.

פתוח

(פשוט וניתן להתקנה)
authMode

ערך מהטיפוסים בני ScriptApp.AuthMode.

LIMITED
source

אובייקט Document, שמייצג את קובץ Google Docs שאליו הסקריפט מקושר.

Document
triggerUid

מזהה הטריגר שגרם לאירוע הזה (טריגרים שניתנים להתקנה בלבד).

4034124084959907503
user

אובייקט User שמייצג את המשתמש הפעיל, אם הוא זמין (בהתאם לקבוצה מורכבת של הגבלות אבטחה).

amin@example.com

אירועים ב-Google Slides

טריגרים מאפשרים ל-Google Slides להגיב כשמשתמש פותח מצגת.

פתוח

(פשוט)
authMode

ערך מהטיפוסים בני ScriptApp.AuthMode.

LIMITED
source

אובייקט Presentation, שמייצג את קובץ Google Slides שאליו הסקריפט מקושר.

Presentation
user

אובייקט User שמייצג את המשתמש הפעיל, אם הוא זמין (בהתאם לקבוצה מורכבת של הגבלות אבטחה).

amin@example.com

אירועים ב-Google Forms

הטריגרים הספציפיים ל-Google Forms מאפשרים לסקריפטים להגיב כשמשתמש עורך טופס או שולח תשובה.

פתוח

* (פשוט וניתן להתקנה)
authMode

ערך מהטיפוסים בני ScriptApp.AuthMode.

LIMITED
source

אובייקט Form, שמייצג את קובץ Google Forms שאליו הסקריפט מקושר.

Form
triggerUid

מזהה הטריגר שגרם לאירוע הזה (טריגרים שניתנים להתקנה בלבד).

4034124084959907503
user

אובייקט User שמייצג את המשתמש הפעיל, אם הוא זמין (בהתאם לקבוצה מורכבת של הגבלות אבטחה).

amin@example.com

* האירוע הזה לא מתרחש כשמשתמש פותח טופס כדי להגיב, אלא כשעורך פותח את הטופס כדי לשנות אותו.

טופס נשלח

(ניתן להתקנה)
authMode

ערך מהטיפוסים בני ScriptApp.AuthMode.

FULL
response

אובייקט FormResponse, שמייצג את תגובת המשתמש לטופס בכללותו.

FormResponse
source

אובייקט Form, שמייצג את קובץ Google Forms שאליו הסקריפט מקושר.

Form
triggerUid

המזהה של הטריגר שהפעיל את האירוע הזה.

4034124084959907503

אירועים ביומן Google

האירועים ביומן של המשתמש מופעלים כאשר האירועים ביומן של המשתמש מתעדכנים (נוצרים, נערכו או נמחקו).

הטריגרים האלה לא מיידעים אתכם איזה אירוע השתנה או איך הוא השתנה. במקום זאת, הם מציינים שהקוד צריך לבצע פעולת סנכרון מצטברת כדי לזהות את השינויים האחרונים ביומן. תיאור מלא של התהליך מופיע במדריך לסנכרון משאבים ב-Google Calendar API.

כדי לסנכרן עם יומן Google ב-Apps Script, יש לבצע את השלבים הבאים:

 1. מפעילים את השירות המתקדם של יומן Google לפרויקט הסקריפט. שירות היומן המובנה לא מספיק לתהליך העבודה הזה.
 2. קבע אילו יומנים יש לסנכרן. בכל יומן כזה, צריך לבצע פעולת סנכרון ראשוני באמצעות השיטה Events.list() של השירות המתקדם ביומן Google.
 3. התוצאה של הסנכרון הראשוני מחזירה nextSyncToken עבור היומן הזה. אפשר לשמור את האסימון הזה לשימוש מאוחר יותר.
 4. כשה-Apps Script EventUpdated מופעל ומעיד על שינוי באירוע ביומן, צריך לבצע סנכרון מצטבר של היומן המושפע באמצעות nextSyncToken ששמור. למעשה, זוהי בקשת Events.list() נוספת, אבל אספקת הפקודה nextSyncToken מגבילה את התגובה רק לאירועים שהשתנו מאז הסנכרון האחרון.
 5. בדקו את התגובה לסנכרון כדי להבין אילו אירועים עודכנו וכדי שהקוד שלכם יגיב בהתאם. לדוגמה, תוכלו לתעד את השינוי, לעדכן גיליון אלקטרוני, לשלוח הודעות באימייל או לבצע פעולות אחרות.
 6. מעדכנים את nextSyncToken ששמרתם באותו יומן עם זה שהוחזר על ידי בקשת הסנכרון המצטברת. פעולה זו מאלצת את פעולת הסנכרון הבאה להחזיר רק את השינויים העדכניים ביותר.

EventUpdated

(ניתן להתקנה)
authMode

ערך מהטיפוסים בני ScriptApp.AuthMode.

FULL
calendarId

מזהה המחרוזת של היומן שבו התרחש עדכון האירוע.

susan@example.com
triggerUid

המזהה של הטריגר שהפעיל את האירוע הזה.

4034124084959907503

אירועים שקשורים לתוסף Google Workspace

הטריגר onInstall() פועל באופן אוטומטי כשמשתמש מתקין תוסף.

התקנה

(פשוט)
authMode

ערך מהטיפוסים בני ScriptApp.AuthMode.

FULL

אירועים באפליקציית Google Chat

במאמר קבלת אינטראקציות עם אפליקציית Google Chat ומענה עליהן מוסבר איך מגדירים אובייקטים של אירועים ב-Google Chat.

אירועים מבוססי-זמן

טריגרים מבוססי-זמן (שנקראים גם טריגרים לפי שעון) מאפשרים לסקריפטים לפעול בשעה מסוימת או במרווחי זמן קבועים.

מבוסס זמן (ניתן להתקנה)
authMode

ערך מהטיפוסים בני ScriptApp.AuthMode.

FULL
day-of-month

בין 1 ל-31.

שם המאפיין הזה מכיל מקפים ולכן צריך לגשת אליו דרך e['day-of-month'] ולא באמצעות סימון של נקודות.

31
day-of-week

בין 1 (יום שני) ל-7 (יום ראשון).

שם המאפיין הזה מכיל מקפים ולכן צריך לגשת אליו דרך e['day-of-week'] ולא באמצעות סימון של נקודות.

7
hour

בין 0 ל-23.

23
minute

בין 0 ל-59.

59
month

בין 1 ל-12.

12
second

בין 0 ל-59.

59
timezone

אזור הזמן.

UTC
triggerUid

המזהה של הטריגר שהפעיל את האירוע הזה.

4034124084959907503
week-of-year

בין 1 ל-52.

שם המאפיין הזה מכיל מקפים ולכן צריך לגשת אליו דרך e['week-of-year'] ולא באמצעות סימון של נקודות.

52
year

השנה.

2015