HomepageTetikleyici manifest kaynağı

Google Workspace Eklentisi ana sayfa tetikleyicilerini tanımlamak için kullanılan kaynak yapılandırması.

HomepageTrigger

Ana sayfa tetikleyicileri için Google Workspace Eklentisi manifest yapılandırması.

Ana sayfa tetikleyicileri addOns.common.homepageTrigger kaynağında veya bağımsız barındırıcı uygulamalarının kaynaklarında tanımlanabilir. Bir ana makine uygulamasının ana sayfa tetikleyicisi (tanımlanmış ve etkinleştirilirse) addOns.common.homepageTrigger içinde tanımlanan ana sayfa tetikleyicisini geçersiz kılar.

Daha fazla ayrıntı için Ana sayfa yapılandırması bölümüne bakın.

JSON gösterimi
{
  "enabled": boolean,
  "runFunction": string
}
Alanlar
enabled

boolean

Ana sayfa (bağlamsal olmayan) kartlarının bu ana makine uygulaması için etkinleştirilip etkinleştirilmediği. Varsayılan olarak true değerine ayarlanır.
runFunction

string

Bu tetikleyiciyi çalıştıracak işlevin adı etkinleşir. Belirtilirse bu işlevi, bu eklentinin bu ana makine uygulamasında ana sayfası olarak görüntülemek üzere bir veya daha fazla Card nesnesinden oluşan bir dizi derleyip döndürmek için uygulamanız gerekir.