Class Blob

บ๊อบ

ออบเจ็กต์การแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับบริการ Apps Script

วิธีการ

วิธีการประเภทการแสดงผลรายละเอียดแบบย่อ
copyBlob()Blobแสดงสำเนาของ Blob นี้
getAs(contentType)Blobแสดงผลข้อมูลภายในออบเจ็กต์นี้เป็น Blob ที่แปลงเป็นประเภทเนื้อหาที่ระบุ
getBytes()Byte[]รับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Blob นี้
getContentType()Stringรับประเภทเนื้อหาของไบต์ใน Blob นี้
getDataAsString()Stringรับข้อมูลของ Blob นี้เป็นสตริงที่มีการเข้ารหัส UTF-8
getDataAsString(charset)Stringรับข้อมูลของ Blob นี้เป็นสตริงที่มีการเข้ารหัสที่ระบุ
getName()Stringรับชื่อของ Blob นี้
isGoogleType()Booleanแสดงผลว่า Blob นี้เป็นไฟล์ Google Workspace (ชีต, เอกสาร ฯลฯ) หรือไม่
setBytes(data)Blobตั้งค่าข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Blob นี้
setContentType(contentType)Blobตั้งค่าประเภทเนื้อหาของไบต์ใน Blob นี้
setContentTypeFromExtension()Blobตั้งค่าประเภทเนื้อหาของไบต์ใน Blob นี้โดยขึ้นอยู่กับนามสกุลไฟล์
setDataFromString(string)Blobตั้งค่าข้อมูลของ Blob นี้จากสตริงที่มีการเข้ารหัส UTF-8
setDataFromString(string, charset)Blobตั้งค่าข้อมูลของ BLOB นี้จากสตริงด้วยการเข้ารหัสที่ระบุ
setName(name)Blobตั้งชื่อของ Blob นี้

เอกสารประกอบโดยละเอียด

copyBlob()

แสดงสำเนาของ Blob นี้

รีเทิร์น

Blob — สำเนาใหม่


getAs(contentType)

แสดงผลข้อมูลภายในออบเจ็กต์นี้เป็น Blob ที่แปลงเป็นประเภทเนื้อหาที่ระบุ วิธีนี้จะเพิ่มส่วนขยายที่เหมาะสมลงในชื่อไฟล์ เช่น "myfile.pdf" อย่างไรก็ตาม สมมติว่าส่วนของชื่อไฟล์ที่อยู่หลังเครื่องหมายจุดสุดท้าย (ถ้ามี) เป็นส่วนขยายที่มีอยู่แล้วซึ่งควรแทนที่ ดังนั้น "ShoppingList.12.25.2014" จะกลายเป็น "ShoppingList.12.25.pdf"

ดูโควต้ารายวันสำหรับ Conversion ได้ที่โควต้าสำหรับบริการของ Google โดเมน Google Workspace ที่สร้างใหม่อาจอยู่ภายใต้โควต้าที่เข้มงวดเป็นการชั่วคราว

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
contentTypeStringประเภท MIME ที่จะแปลงเป็น สำหรับ Blob ส่วนใหญ่ 'application/pdf' เป็นตัวเลือกเดียวที่ใช้ได้ สำหรับรูปภาพในรูปแบบ BMP, GIF, JPEG หรือ PNG คุณสามารถใช้ 'image/bmp', 'image/gif', 'image/jpeg' หรือ 'image/png' ได้เช่นกัน

รีเทิร์น

Blob — ข้อมูลในรูปแบบ BLOB


getBytes()

รับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Blob นี้

รีเทิร์น

Byte[] — ไบต์ที่จัดเก็บไว้


getContentType()

รับประเภทเนื้อหาของไบต์ใน Blob นี้

รีเทิร์น

String — ประเภทเนื้อหาของข้อมูลนี้ (หากทราบ) หรือ null


getDataAsString()

รับข้อมูลของ Blob นี้เป็นสตริงที่มีการเข้ารหัส UTF-8

รีเทิร์น

String — ข้อมูลเป็นสตริง


getDataAsString(charset)

รับข้อมูลของ Blob นี้เป็นสตริงที่มีการเข้ารหัสที่ระบุ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
charsetStringชุดอักขระที่จะใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลใน Blob นี้เป็นสตริง

รีเทิร์น

String — ข้อมูลเป็นสตริง


getName()

รับชื่อของ Blob นี้

รีเทิร์น

String — ชื่อของข้อมูลนี้ (หากทราบ) หรือ null


isGoogleType()

แสดงผลว่า Blob นี้เป็นไฟล์ Google Workspace (ชีต, เอกสาร ฯลฯ) หรือไม่

รีเทิร์น

Booleantrue หาก Blob นี้เป็นไฟล์ Google Workspace falseหากไม่ใช่


setBytes(data)

ตั้งค่าข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Blob นี้

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
dataByte[]ข้อมูลใหม่

รีเทิร์น

Blob — BLOB นี้สำหรับการทำเชน


setContentType(contentType)

ตั้งค่าประเภทเนื้อหาของไบต์ใน Blob นี้

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
contentTypeStringcontentType ใหม่

รีเทิร์น

Blob — BLOB นี้สำหรับการทำเชน


setContentTypeFromExtension()

ตั้งค่าประเภทเนื้อหาของไบต์ใน Blob นี้โดยขึ้นอยู่กับนามสกุลไฟล์ contentType จะเป็น null หากเดาจากส่วนขยายไม่ได้

รีเทิร์น

Blob — BLOB นี้สำหรับการทำเชน


setDataFromString(string)

ตั้งค่าข้อมูลของ Blob นี้จากสตริงที่มีการเข้ารหัส UTF-8

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
stringStringข้อมูลสตริง

รีเทิร์น

Blob — BLOB นี้สำหรับการทำเชน


setDataFromString(string, charset)

ตั้งค่าข้อมูลของ BLOB นี้จากสตริงด้วยการเข้ารหัสที่ระบุ

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
stringStringข้อมูลสตริง
charsetStringชุดอักขระที่จะใช้ตีความสตริงเป็นไบต์

รีเทิร์น

Blob — BLOB นี้สำหรับการทำเชน


setName(name)

ตั้งชื่อของ Blob นี้

พารามิเตอร์

ชื่อTypeคำอธิบาย
nameStringชื่อใหม่

รีเทิร์น

Blob — BLOB นี้สำหรับการทำเชน

วิธีการที่เลิกใช้งานแล้ว