Class ActionStatus

ActionStatus

Bir iletişim kutusunu çağırma veya gönderme isteğinin durumunu temsil eden sınıf.

Yalnızca Google Chat uygulamalarında kullanılabilir. Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

const actionStatus = CardService.newActionStatus()
    .setStatusCode(CardService.Status.OK)
    .setUserFacingMessage('Success');

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setStatusCode(statusCode)ActionStatusBir iletişim kutusu açma veya gönderme isteğinin durumunu gösterir.
setUserFacingMessage(message)ActionStatusKullanıcılara isteklerinin durumu hakkında gönderilecek mesaj.

Ayrıntılı belgeler

setStatusCode(statusCode)

Bir iletişim kutusu açma veya gönderme isteğinin durumunu gösterir.

const actionStatus = CardService.newActionStatus()
    .setStatusCode(CardService.Status.OK)

Parametreler

AdTürAçıklama
statusCodeStatusDurum kodu.

Return

ActionStatus: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setUserFacingMessage(message)

Kullanıcılara isteklerinin durumu hakkında gönderilecek mesaj. Politika ayarlanmazsa Status temel alınarak genel bir mesaj gönderilir.

const actionStatus = CardService.newActionStatus()
    .setUserFacingMessage('Success');

Parametreler

AdTürAçıklama
messageStringGönderilecek ileti.

Return

ActionStatus: Zincirleme için kullanılan bu nesne.