Class Action

İşlem

Kullanıcı arayüzü öğelerinde etkileşimi etkinleştiren bir işlem. İşlem doğrudan istemcide gerçekleşmez. Bunun yerine, isteğe bağlı parametrelerle bir Apps Komut Dosyası geri çağırma işlevi çağırır.

Google Workspace Eklentileri ve Google Chat uygulamalarında kullanılabilir.

var image = CardService.newImage()
  .setOnClickAction(CardService.newAction()
    .setFunctionName("handleImageClick")
    .setParameters({imageSrc: 'carImage'}));

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addRequiredWidget(requiredWidget)ActionBu İşlemin geçerli bir gönderim için ihtiyaç duyduğu widget'ların adlarını ekler.
setAllWidgetsAreRequired(allWidgetsAreRequired)ActionBu İşlemin tüm widget'lardan giriş yapılmasını gerektirip gerektirmediğini belirtir.
setFunctionName(functionName)ActionÇağrılacak geri çağırma işlevinin adını ayarlar.
setInteraction(interaction)ActionKullanıcıyla etkileşimi ayarlar (yalnızca iletişim kutusu açılırken gereklidir).
setLoadIndicator(loadIndicator)Actionİşlem devam ederken görüntülenen yükleme göstergesini ayarlar.
setParameters(parameters)ActionÖzel parametrelerin geri çağırma işlevine iletilmesine izin verir.
setPersistValues(persistValues)ActionBir işlem yanıtı formun Card değeri güncellendikten sonra form değerlerinin istemci değerleriyle mi yoksa sunucu değerleriyle mi belirlendiğini belirtir.

Ayrıntılı belgeler

addRequiredWidget(requiredWidget)

Bu İşlemin geçerli bir gönderim için ihtiyaç duyduğu widget'ların adlarını ekler. Bu İşlem çağrıldığında bu listedeki widget'lar bir değere sahip değilse form gönderme işlemi iptal edilir.

Yalnızca Google Chat uygulamalarında kullanılabilir. Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

var textInput = CardService.newTextInput()
  .setFieldName("text_input_1")
  .setTitle("Text input title")

// Creates a footer button that requires an input from the above TextInput Widget.
var action = CardService.newAction()
  .setFunctionName("notificationCallback")
  .addRequiredWidget("text_input_1");
var fixedFooter =
   CardService
     .newFixedFooter()
     .setPrimaryButton(
       CardService
         .newTextButton()
         .setText("help")
         .setOnClickAction(action));

Parametreler

AdTürAçıklama
requiredWidgetStringBu İşlem için gereken widget'ın adı.

Return

Action: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setAllWidgetsAreRequired(allWidgetsAreRequired)

Bu İşlemin tüm widget'lardan giriş yapılmasını gerektirip gerektirmediğini belirtir.

Yalnızca Google Chat uygulamalarında kullanılabilir. Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

// Creates a button with an action that requires inputs from all widgets.
const button = CardService.newTextButton()
  .setText('Create notification')
  .setOnClickAction(
    CardService.newAction()
      .setAllWidgetsAreRequired(true));

Parametreler

AdTürAçıklama
allWidgetsAreRequiredBooleanİşlemin tüm widget'lardan giriş yapılmasını gerektirip gerektirmediği. Varsayılan olarak false değerine ayarlanır.

Return

Action: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setFunctionName(functionName)

Çağrılacak geri çağırma işlevinin adını ayarlar. Zorunlu.

Parametreler

AdTürAçıklama
functionNameStringİşlevin adı. Dahil edilen kitaplıklardaki işlevleri (ör. Library.libFunction1) kullanabilirsiniz.

Return

Action: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setInteraction(interaction)

Kullanıcıyla etkileşimi ayarlar (yalnızca iletişim kutusu açılırken gereklidir). Belirtilmemişse uygulama, normal şekilde bir bağlantıyı açma veya bir işlevi çalıştırma gibi bir Action yürüterek yanıt verir.

Yalnızca Google Chat uygulamalarında kullanılabilir. Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

const action = CardService.newAction()
  .setFunctionName('handleDialog')
  .setInteraction(CardService.Interaction.OPEN_DIALOG);

Parametreler

AdTürAçıklama
interactionInteractionBelirtilecek etkileşim.

Return

Action: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setLoadIndicator(loadIndicator)

İşlem devam ederken görüntülenen yükleme göstergesini ayarlar.

Parametreler

AdTürAçıklama
loadIndicatorLoadIndicatorGösterilecek gösterge.

Return

Action: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setParameters(parameters)

Özel parametrelerin geri çağırma işlevine iletilmesine izin verir. İsteğe bağlı.

Parametreler

AdTürAçıklama
parametersObjectHem anahtarlar hem de değerler dize olmalıdır.

Return

Action: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setPersistValues(persistValues)

Bir işlem yanıtı formun Card değeri güncellendikten sonra form değerlerinin istemci değerleriyle mi yoksa sunucu değerleriyle mi belirlendiğini belirtir. true olarak ayarlandığında istemcinin değerleri sunucu yanıtından sonra korunur. false olarak ayarlandığında sunucunun değerleri, form değerlerinin üzerine yazar. Varsayılan olarak false değerine ayarlanır.

İstemci değerlerinin korunması, kullanıcı bir düzenleme yaptıktan sonra formun beklenmedik bir şekilde değiştiği durumları önlemeye yardımcı olur. Örneğin, bir kullanıcı form gönderdikten sonra, sunucu yanıt vermeden önce TextInput üzerinde bir düzenleme yaparsa. Değerler kalıcı olursa kullanıcının yaptığı düzenleme, sunucu yanıtı Card bilgisini güncelledikten sonra da kalır. Aksi takdirde, form değeri kullanıcının forma ilk gönderdiği değere döner.

Kalıcı istemci değerleri, komut dosyanızın form alanlarını temizlemesini veya form değerlerini geçersiz kılmasını engelleyebilir. Bu nedenle, bu işlev türü için kalıcılığı etkinleştirmekten kaçının. Kalıcılık olmadan etkinlikler için LoadIndicator.SPINNER kullanmanız önerilir. Bu, kullanıcı arayüzünü kilitler ve sunucu yanıt vermeden önce kullanıcının düzenlemelerini engeller. Alternatif olarak, LoadIndicator.NONE kullanabilir ve formdaki her öğenin bir onChange işlemi olduğundan emin olabilirsiniz.

// Creates a button with an action that persists the client's values as the on-click action.
const button = CardService.newTextButton()
  .setText('Create notification')
  .setOnClickAction(
    CardService.newAction()
      .setPersistValues(true)
      .setFunctionName('functionName'));

Parametreler

AdTürAçıklama
persistValuesBooleanDeğerlerin korunup korunmayacağı. Varsayılan olarak false değerine ayarlanır.

Return

Action: Zincirleme için kullanılan bu nesne.

Kullanımdan kaldırılan yöntemler