Class AuthorizationAction

AuthorizationAction

Tıklandığında kullanıcıyı AuthorizationUrl'ye gönderecek bir yetkilendirme işlemi.

CardService.newAuthorizationAction()
  .setAuthorizationUrl("http://google.com/");

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setAuthorizationUrl(authorizationUrl)AuthorizationActionKullanıcının yetkilendirme isteminden yönlendirildiği yetkilendirme URL'sini ayarlar.

Ayrıntılı belgeler

setAuthorizationUrl(authorizationUrl)

Kullanıcının yetkilendirme isteminden yönlendirildiği yetkilendirme URL'sini ayarlar. Zorunlu.

Parametreler

AdTürAçıklama
authorizationUrlStringAyarlanacak yetkilendirme URL'si.

Return

AuthorizationAction: Zincirleme için bu nesne.