Class BorderStyle

BorderStyle

Widget'lara uygulanabilecek eksiksiz bir kenarlık stilini temsil eden bir sınıf.

Bir enum'u çağırmak için üst sınıfını, adını ve özelliğini çağırırsınız. Örneğin, CardService.BorderStyle.NO_BORDER.

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setCornerRadius(radius)BorderStyleKenarlığın köşe yarıçapını ayarlar (örneğin, 8).
setStrokeColor(color)BorderStyleKenarlığın rengini ayarlar.
setType(type)BorderStyleKenarlık türünü ayarlar.

Ayrıntılı belgeler

setCornerRadius(radius)

Kenarlığın köşe yarıçapını ayarlar (örneğin, 8).

Parametreler

AdTürAçıklama
radiusIntegerKenarlığa uygulanacak köşe yarıçapı.

Return

BorderStyle: Zincirleme için bu nesne.


setStrokeColor(color)

Kenarlığın rengini ayarlar.

Parametreler

AdTürAçıklama
colorStringKenarlığa uygulanacak #RGB biçimindeki renk.

Return

BorderStyle: Zincirleme için bu nesne.


setType(type)

Kenarlık türünü ayarlar.

Parametreler

AdTürAçıklama
typeBorderTypeKenarlık türü.

Return

BorderStyle: Zincirleme için bu nesne.