Class CalendarEventActionResponse

CalendarEventActionResponse

Kullanıcı arayüzünde gerçekleştirilen bir işleme (ör. bir düğmeyi tıklama) tepki olarak kullanıcının düzenlemekte olduğu takvim etkinliğinde değişiklikler yapan bir yanıtı temsil eder.

// A CalendarEventActionResponse that adds two attendees to an event.
var calendarEventActionResponse = CardService.newCalendarEventActionResponseBuilder()
    .addAttendees(["user1@example.com", "user2@example.com"])
    .build();

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.

Ayrıntılı belgeler

printJson()

Bu nesnenin JSON gösterimini yazdırır. Bu yalnızca hata ayıklamak içindir.

Return

String