Class Card

Kart

Kullanıcı arayüzündeki tek bir görünümü temsil eden bağlam kartı.

var cardSection = CardService.newCardSection();
// Finish building the card section ...

var card = CardService.newCardBuilder()
    .setName("Card name")
    .setHeader(CardService.newCardHeader().setTitle("Card title"))
    .addSection(cardSection)
    .build();

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.

Ayrıntılı belgeler

printJson()

Bu nesnenin JSON gösterimini yazdırır. Bu yalnızca hata ayıklamak içindir.

Return

String