Class ChatResponse

ChatResponse

Google Chat'teki bir kart mesajının yanıt nesnesi.

Yalnızca Google Chat uygulamalarında kullanılabilir. Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

// Creates a card message in Chat.
const cardHeader = CardService.newCardHeader()
  .setTitle('Card Header Title')
  .setSubtitle('Card Header Subtitle');

const card = CardService.newCardBuilder()
  .setHeader(cardHeader)
  .build();

const chatResponse = CardService.newChatResponseBuilder()
  .setText('Example text')
  .addCardsV2(CardService.newCardWithId()
    .setCardId('card_id')
    .setCard(card))
  .build();

console.log(chatResponse.printJson());

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.

Ayrıntılı belgeler

printJson()

Bu nesnenin JSON gösterimini yazdırır. Bu yalnızca hata ayıklama işlemi içindir.

Return

String