Class Columns

Sütunlar

Columns widget'ı, bir kart veya iletişim kutusunda en fazla 2 sütun görüntüler. Her Column öğesine widget ekleyebilirsiniz. Widget'lar belirtildikleri sırayla görünür. Google Chat uygulamalarıyla ilgili bir örnek için Sütunlar bölümüne bakın.

Her sütunun yüksekliği, daha uzun olan sütuna göre belirlenir. Örneğin, ilk sütun ikinci sütundan uzunsa her iki sütun da ilk sütunun yüksekliğine sahip olur. Her sütun farklı sayıda widget içerebileceğinden satır tanımlayamaz veya widget'ları sütunlar arasında hizalayamazsınız.

Sütunlar yan yana gösterilir. HorizontalSizeStyle alanını kullanarak her bir sütunun genişliğini özelleştirebilirsiniz. Kullanıcının ekran genişliği çok darsa ikinci sütun birincinin altına kaydırılır:

 • Web'de ekran genişliği 480 pikselden az veya 480 piksele eşitse ikinci sütun sarmalanır.
 • iOS cihazlarda, ekran genişliği 300 puntodan az veya 300 punto'ya eşitse ikinci sütun kaydırılır.
 • Android cihazlarda ekran genişliği 320 dp'den az veya 320 dp'ye eşitse ikinci sütun kaydırılır.

Google Chat uygulamaları ve Google Workspace Eklentileri için kullanılabilir.

// Build a column that is aligned in the center and fills the space:
const column = CardService.newColumn()
  .setHorizontalSizeStyle(CardService.HorizontalSizeStyle.FILL_AVAILABLE_SPACE)
  .setHorizontalAlignment(CardService.HorizontalAlignment.CENTER)
  .setVerticalAlignment(CardService.VerticalAlignment.CENTER);
const columns = CardService.newColumns()
  .addColumn(column)
  .setWrapStyle(CardService.WrapStyle.WRAP);

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
addColumn(column)ColumnsSütunlar widget'ına bir Column ekler.
setWrapStyle(wrapStyle)ColumnsSütunların sarmalama stilini ayarlar, sütunun ekran genişliğine göre nasıl yeniden boyutlandırılacağını kontrol eder.

Ayrıntılı belgeler

addColumn(column)

Sütunlar widget'ına bir Column ekler. Sütunlar, eklendikleri sırayla görüntülenir. En fazla iki sütun ekleyebilirsiniz.

const columns = CardService.newColumns()
  .addColumn(CardService.newColumn());

Parametreler

AdTürAçıklama
columnColumnSütunlar widget'ına eklenecek alt sütun.

Return

Columns: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setWrapStyle(wrapStyle)

Sütunların sarmalama stilini ayarlar, sütunun ekran genişliğine göre nasıl yeniden boyutlandırılacağını kontrol eder.

const columns = CardService.newColumns()
  .addColumn(CardService.newColumn())
  .setWrapStyle(CardService.WrapStyle.WRAP);

Parametreler

AdTürAçıklama
wrapStyleWrapStyleSütunlar için ayarlanacak sarmalama stili.

Return

Columns: Zincirleme için kullanılan bu nesne.