Class DialogAction

DialogAction

DialogAction nesne için oluşturucu.

Yalnızca Google Chat uygulamalarında kullanılabilir. Google Workspace Eklentileri için kullanılamaz.

const card = CardService.newCardBuilder()
  .setHeader(CardService.newCardHeader().setTitle('Card title')).build();
const dialog = CardService.newDialog()
  .setBody(card);

const dialogAction = CardService.newDialogAction()
  .setDialog(dialog)

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setActionStatus(actionStatus)DialogActionDialogAction öğesinin işlem durumunu ayarlar.
setDialog(dialog)DialogActionDialogAction iletişim kutusunu ayarlar.

Ayrıntılı belgeler

setActionStatus(actionStatus)

DialogAction öğesinin işlem durumunu ayarlar.

const actionStatus = CardService.newActionStatus()
  .setStatusCode(CardService.Status.OK);

const dialogAction = CardService.newDialogAction()
  .setActionStatus(actionStatus);

Parametreler

AdTürAçıklama
actionStatusActionStatusKullanılacak ActionStatus.

Return

DialogAction: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setDialog(dialog)

DialogAction iletişim kutusunu ayarlar.

const card = CardService.newCardBuilder()
  .setHeader(CardService.newCardHeader().setTitle("card title")).build();

// Sets the card of the dialog.
const dialog = CardService.newDialog()
  .setBody(card);

const dialogAction = CardService.newDialogAction()
  .setDialog(dialog)

Parametreler

AdTürAçıklama
dialogDialogKullanılacak Dialog.

Return

DialogAction: Zincirleme için kullanılan bu nesne.