Class ImageCropStyle

ImageCropStyle

Resim bileşenlerine uygulanabilecek bir kırpma stilini temsil eden bir sınıf. Resmin boyutunu ayarlayamaz veya yeniden boyutlandıramaz, ancak resmi kırpabilirsiniz.

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setAspectRatio(ratio)ImageCropStyleKırpma türü RECTANGLE_CUSTOM ise kullanılacak en boy oranını ayarlar.
setImageCropType(type)ImageCropStyleResmin kırpma türünü ayarlar.

Ayrıntılı belgeler

setAspectRatio(ratio)

Kırpma türü RECTANGLE_CUSTOM ise kullanılacak en boy oranını ayarlar. Oran pozitif bir değer olmalıdır.

Parametreler

AdTürAçıklama
ratioNumberUygulanacak oran.

Return

ImageCropStyle: Zincirleme için bu nesne.

Dekoratif yastıklar

Error: Giriş negatif veya sıfırsa.


setImageCropType(type)

Resmin kırpma türünü ayarlar. Varsayılan değer: SQUARE.

Parametreler

AdTürAçıklama
typeImageCropTypeKırpma türü.

Return

ImageCropStyle: Zincirleme için bu nesne.