Class Navigation

Gezinme

Kartta gezinmeyi kontrol eden yardımcı bir nesne. Daha fazla ayrıntı için kart gezinme rehberine bakın.

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
popCard()NavigationGezinme yığınından bir kart açar.
popToNamedCard(cardName)NavigationKart adının yanında belirtilen karta açılır.
popToRoot()NavigationKart yığınını kök karta taşır.
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.
pushCard(card)NavigationBelirtilen kartı yığına aktarır.
updateCard(card)NavigationMevcut kartın yerini değiştirir.

Ayrıntılı belgeler

popCard()

Gezinme yığınından bir kart açar. Kartta diğer gezinme işlemleriyle zincirlenebilir.

Return

Navigation: Zincirleme için bu nesne.


popToNamedCard(cardName)

Kart adının yanında belirtilen karta açılır. Kartta diğer gezinme işlemleriyle zincirlenebilir.

Parametreler

AdTürAçıklama
cardNameStringGidilecek kartın adı.

Return

Navigation: Zincirleme için bu nesne.


popToRoot()

Kart yığınını kök karta taşır. Kartta diğer gezinme işlemleriyle zincirlenebilir.

Return

Navigation: Zincirleme için bu nesne.


printJson()

Bu nesnenin JSON gösterimini yazdırır. Bu yalnızca hata ayıklamak içindir.

Return

String


pushCard(card)

Belirtilen kartı yığına aktarır. Kartta diğer gezinme işlemleriyle zincirlenebilir.

Parametreler

AdTürAçıklama
cardCardYığına eklenecek bir kart.

Return

Navigation: Zincirleme için bu nesne.


updateCard(card)

Mevcut kartın yerini değiştirir. Kartta diğer gezinme işlemleriyle birbirine bağlanabilir.

Parametreler

AdTürAçıklama
cardCardMevcut kartın değiştirileceği kart.

Return

Navigation: Zincirleme için bu nesne.