Enum OnClose

OnClose

OpenLink aracılığıyla açılan bir URL kapatıldığında ne yapılacağını belirten bir enum.

Bir bağlantı açıldığında, istemci bağlantıyı unutur veya pencere kapatılana kadar bekler. Uygulama, istemci platformunun özelliklerine bağlıdır. OnClose, OpenAs değerinin yoksayılmasına neden olabilir. İstemci platformu, seçilen her iki değeri birlikte desteklemiyorsa OnClose öncelikli olur.

Bir enum'u çağırmak için üst sınıfını, adını ve özelliğini çağırırsınız. Örneğin, CardService.OnClose.RELOAD.

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
NOTHINGEnumKapatıldığında hiçbir şey yapma. Varsayılan.
RELOADEnumPencere kapatıldığında eklentiyi yeniden yükler.

OpenAs.OVERLAY politikası da ayarlandıysa yer paylaşımı penceresi kapatılıp eklentinin yeniden yüklemesi bitene kadar ana kart engellenir.