Enum SwitchControlType

ประเภทสวิตช์ควบคุม

ประเภทการควบคุมวิดเจ็ต Switch

พร็อพเพอร์ตี้

พร็อพเพอร์ตี้ประเภทคำอธิบาย
SWITCHEnumการควบคุมแบบสลับสําหรับวิดเจ็ตการเปลี่ยน ค่าเริ่มต้น
CHECK_BOXEnumการควบคุมแบบช่องทําเครื่องหมายสําหรับวิดเจ็ตสวิตช์