Class UniversalActionResponse

UniversalActionResponse

Evrensel işlem oluşturan bir yöntemden döndürülebilecek yanıt nesnesi.

// A universal action that opens a link.
const openLinkUniversalAction = CardService.newUniversalActionResponseBuilder()
  .setOpenLink(CardService.newOpenLink()
    .setUrl("https://www.google.com"))
    .build();

const cardBuilder1 = CardService.newCardBuilder();
const cardBuilder2 = CardService.newCardBuilder();
// Finish building the cards ...

// A universal action that shows two static cards.
const cardsUniversalAction = CardService.newUniversalActionResponseBuilder()
  .displayAddOnCards([
    cardBuilder1.build(),
    cardBuilder2.build(),
  ]).build();

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.

Ayrıntılı belgeler

printJson()

Bu nesnenin JSON gösterimini yazdırır. Bu yalnızca hata ayıklamak içindir.

Return

String