Điều khiển và cử chỉ

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Bằng cách sử dụng SDK bản đồ dành cho Android, bạn có thể tùy chỉnh cách người dùng có thể tương tác với bản đồ của bạn, bằng cách xác định thành phần giao diện người dùng tích hợp nào xuất hiện trên bản đồ và cử chỉ nào được cho phép.

Mã mẫu

Kho lưu trữ ApiDemos trên GitHub bao gồm một mẫu minh hoạ cách sử dụng các tuỳ chọn điều khiển và cử chỉ:

Chế độ thu gọn để người dùng tương tác tối thiểu

Nếu bạn muốn một bản đồ có trọng số nhẹ và có ít tương tác của người dùng, hãy cân nhắc sử dụng bản đồ chế độ thu gọn. Chế độ thu gọn cung cấp hình ảnh bitmap của một bản đồ ở một vị trí và mức thu phóng được chỉ định. Ở chế độ thu gọn, người dùng không thể xoay hoặc thu phóng bản đồ và cử chỉ sẽ không hoạt động. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn về chế độ thu gọn.

Điều khiển giao diện người dùng

API Maps cung cấp các thành phần điều khiển trên giao diện người dùng tích hợp sẵn, tương tự như các thành phần điều khiển trong ứng dụng Google Maps trên điện thoại Android. Bạn có thể bật/tắt chế độ hiển thị của các tùy chọn điều khiển này bằng cách sử dụng lớp UiSettings có thể lấy từ GoogleMap bằng phương thức GoogleMap.getUiSettings. Những thay đổi đối với lớp này sẽ được phản ánh ngay lập tức trên bản đồ. Để xem ví dụ về các tính năng này, hãy xem hoạt động minh hoạ trong Cài đặt giao diện người dùng trong ứng dụng mẫu.

Bạn cũng có thể định cấu hình hầu hết các tuỳ chọn này khi bản đồ được tạo thông qua các thuộc tính XML hoặc sử dụng lớp GoogleMapOptions. Xem phần Định cấu hình trạng thái ban đầu để biết thêm chi tiết.

Mỗi thành phần điều khiển giao diện người dùng có một vị trí được xác định trước so với cạnh của bản đồ. Bạn có thể di chuyển các tùy chọn điều khiển ra khỏi cạnh trên, dưới, bên trái hoặc bên phải bằng cách thêm khoảng đệm vào đối tượng GoogleMap.

Điều khiển thu phóng

API Maps cung cấp các tuỳ chọn điều khiển thu phóng tích hợp xuất hiện ở góc dưới cùng bên phải của bản đồ. Các tính năng này bị tắt theo mặc định, nhưng bạn có thể bật bằng cách gọi UiSettings.setZoomControlsEnabled(true).

Điều khiển thu phóng

La bàn

API Maps cung cấp một hình ảnh la bàn xuất hiện ở góc trên cùng bên trái của bản đồ trong một số trường hợp nhất định. La bàn sẽ chỉ xuất hiện khi máy ảnh được định hướng sao cho có hướng đặt khác 0 hoặc nghiêng. Khi người dùng nhấp vào la bàn, máy ảnh sẽ tạo ảnh động trở lại vị trí mang hướng và nghiêng bằng 0 (hướng mặc định) và la bàn sẽ biến mất ngay sau đó. Bạn có thể tắt hoàn toàn la bàn xuất hiện bằng cách gọi UiSettings.setCompassEnabled(boolean). Tuy nhiên, bạn không thể buộc la bàn luôn hiển thị.

La bàn

Nút Vị trí của tôi

Nút Vị trí của tôi xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của màn hình chỉ khi lớp Vị trí của tôi được bật. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn về dữ liệu vị trí.

Nút Vị trí của tôi

Bộ chọn cấp

Theo mặc định, một bộ chọn cấp (bộ chọn tầng) sẽ xuất hiện ở gần cạnh bên phải của màn hình khi người dùng đang xem bản đồ trong nhà. Khi hai hoặc nhiều bản đồ trong nhà hiển thị, bộ chọn cấp sẽ áp dụng cho tòa nhà hiện đang được lấy tiêu điểm, thường là trình dựng gần trung tâm màn hình nhất. Mỗi tòa nhà có một cấp độ mặc định sẽ được chọn khi bộ chọn xuất hiện lần đầu tiên. Người dùng có thể chọn một cấp độ khác bằng cách chọn cấp độ đó trong trình chọn.

Bạn có thể tắt hoặc bật tính năng điều khiển bộ chọn cấp bằng cách gọi GoogleMap.getUiSettings().setIndoorLevelPickerEnabled(boolean).

Thao tác này rất hữu ích nếu bạn muốn thay thế bộ chọn cấp mặc định bằng bộ chọn cấp độ của riêng bạn.

Bộ chọn cấp

Thanh công cụ của bản đồ

Theo mặc định, thanh công cụ sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng bên phải của bản đồ khi người dùng nhấn vào một điểm đánh dấu. Thanh công cụ giúp người dùng truy cập nhanh vào ứng dụng Google Maps.

Bạn có thể bật và tắt thanh công cụ bằng cách gọi UiSettings.setMapToolbarEnabled(boolean).

Trong bản đồ chế độ thu gọn, thanh công cụ tồn tại độc lập với các thao tác của người dùng. Trong bản đồ hoàn toàn tương tác, thanh công cụ sẽ trượt vào khi người dùng nhấn vào một điểm đánh dấu và trượt ra khi điểm đánh dấu không còn là tiêu điểm.

Thanh công cụ hiển thị các biểu tượng cung cấp quyền truy cập vào chế độ xem bản đồ hoặc yêu cầu chỉ đường trong ứng dụng dành cho thiết bị di động của Google Maps. Khi người dùng nhấn vào một biểu tượng trên thanh công cụ, API sẽ tạo ý định để khởi chạy hoạt động tương ứng trong ứng dụng Google Maps.

Thanh công cụ bản đồ

Thanh công cụ hiển thị ở dưới cùng bên phải của bản đồ trong ảnh chụp màn hình ở trên. 0, một hoặc cả hai biểu tượng ý định sẽ xuất hiện trên bản đồ, tuỳ thuộc vào nội dung của bản đồ và miễn là ứng dụng Google Maps đó hỗ trợ ý định kết quả.

Cử chỉ trên bản đồ

Bản đồ được tạo bằng SDK Maps dành cho Android hỗ trợ các cử chỉ giống như ứng dụng Google Maps. Tuy nhiên, có thể có những trường hợp mà bạn muốn tắt một số cử chỉ nhất định để giữ nguyên trạng thái của bản đồ. Bạn cũng có thể đặt tính năng thu phóng, xoay, nghiêng và mang phương thức lập trình - xem Máy ảnh và chế độ xem để biết thêm chi tiết. Lưu ý: Việc tắt cử chỉ sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn có thể thay đổi vị trí máy ảnh bằng cách lập trình hay không.

Giống như các tuỳ chọn điều khiển trên giao diện người dùng, bạn có thể bật/tắt các cử chỉ với lớp UiSettings có thể lấy từ GoogleMap bằng cách gọi GoogleMap.getUiSettings. Các thay đổi đối với lớp này sẽ được phản ánh ngay lập tức trên bản đồ. Để xem ví dụ về các tính năng này, hãy xem hoạt động minh hoạ trong phần Cài đặt giao diện người dùng trong ứng dụng mẫu (xem tại đây để biết cách cài đặt tính năng này).

Bạn cũng có thể thiết lập các tuỳ chọn này khi tạo bản đồ thông qua các thuộc tính XML hoặc sử dụng lớp GoogleMapOptions. Xem phần Định cấu hình bản đồ để biết thêm chi tiết.

Cử chỉ thu phóng

Bản đồ phản hồi nhiều cử chỉ có thể thay đổi mức thu phóng của máy ảnh:

  • Nhấn đúp để tăng mức thu phóng thêm 1 (thu phóng).
  • Nhấn bằng 2 ngón tay để giảm mức thu phóng xuống 1 (thu nhỏ).
  • Chụm/mở rộng 2 ngón tay
  • Thu phóng một ngón tay bằng cách nhấn đúp nhưng không thả ra khi nhấn lần thứ hai, sau đó trượt ngón tay lên để thu nhỏ hoặc vuốt xuống để phóng to.

Bạn có thể tắt cử chỉ thu phóng bằng cách gọi UiSettings.setZoomGesturesEnabled(boolean). Điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc người dùng có thể sử dụng trình điều khiển thu phóng để phóng to và thu nhỏ hay không.

Cử chỉ cuộn (xoay)

Người dùng có thể cuộn (xoay) bản đồ bằng cách kéo bản đồ bằng ngón tay. Bạn có thể tắt tính năng cuộn bằng cách gọi UiSettings.setScrollGesturesEnabled(boolean).

Cử chỉ nghiêng

Người dùng có thể nghiêng bản đồ bằng cách đặt hai ngón tay lên bản đồ và di chuyển xuống hoặc lên trên cùng nhau để tăng hoặc giảm góc nghiêng tương ứng. Bạn có thể tắt cử chỉ nghiêng bằng cách gọi UiSettings.setTiltGesturesEnabled(boolean).

Xoay cử chỉ

Người dùng có thể xoay bản đồ bằng cách đặt hai ngón tay lên bản đồ và áp dụng chuyển động xoay. Bạn có thể tắt tính năng xoay bằng cách gọi UiSettings.setRotateGesturesEnabled(boolean).