Class FixedFooter

FixedFooter

Card sayfasının alt kısmında gösterilen sabit altbilgi.

Google Workspace Eklentileri ve Google Chat uygulamalarında kullanılabilir.

var fixedFooter =
   CardService
     .newFixedFooter()
     .setPrimaryButton(
       CardService
         .newTextButton()
         .setText("help")
         .setOpenLink(CardService.newOpenLink().setUrl("http://www.google.com")));

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
setPrimaryButton(button)FixedFooterSabit altbilgide birincil düğmeyi ayarlayın.
setSecondaryButton(button)FixedFooterSabit altbilgide ikincil düğmeyi ayarlayın.

Ayrıntılı belgeler

setPrimaryButton(button)

Sabit altbilgide birincil düğmeyi ayarlayın. Birincil düğme, TextButtonStyle.FILLED düğmesi olmalıdır. Birincil düğme için arka plan rengi ayarlanmamışsa düğmede, eklenti manifest'inde tanımlanan birincil renk kullanılır.

Parametreler

AdTürAçıklama
buttonTextButtonEklenecek düğme.

Return

FixedFooter: Zincirleme için kullanılan bu nesne.


setSecondaryButton(button)

Sabit altbilgide ikincil düğmeyi ayarlayın. İkincil düğme, TextButtonStyle.OUTLINED düğmesi olmalıdır. setPrimaryButton(button), birincil düğmeyi ayarlamak üzere çağrılmazsa bu yöntemin hiçbir işlevi yoktur.

Parametreler

AdTürAçıklama
buttonTextButtonEklenecek düğme.

Return

FixedFooter: Zincirleme için kullanılan bu nesne.