Class Range

Aralık

E-tablo aralıklarına erişme ve bunları değiştirme. Aralık, sayfadaki tek bir hücre veya sayfadaki bitişik hücre grubu olabilir.

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
activate()RangeBelirtilen aralığı active range olarak ayarlar. Aralıktaki sol üst hücre ise current cell olur.
activateAsCurrentCell()RangeBelirtilen hücreyi current cell olarak ayarlar.
addDeveloperMetadata(key)RangeBelirtilen anahtarla geliştirici meta verilerini aralığa ekler.
addDeveloperMetadata(key, visibility)RangeBelirtilen anahtar ve görünürlükle birlikte geliştirici meta verilerini aralığa ekler.
addDeveloperMetadata(key, value)RangeBelirtilen anahtar ve değerle geliştirici meta verilerini aralığa ekler.
addDeveloperMetadata(key, value, visibility)RangeBelirtilen anahtar, değer ve görünürlükle birlikte geliştirici meta verilerini aralığa ekler.
applyColumnBanding()BandingAralığa varsayılan bir sütun şeridi teması uygular.
applyColumnBanding(bandingTheme)BandingAralığa belirtilen sütun şeridi temasını uygular.
applyColumnBanding(bandingTheme, showHeader, showFooter)BandingBelirtilen sütun şeridi temasını, belirtilen üstbilgi ve altbilgi ayarlarına sahip aralığa uygular.
applyRowBanding()BandingAralığa varsayılan bir satır şeridi teması uygular.
applyRowBanding(bandingTheme)BandingAralığa belirtilen bir satır şeridi teması uygular.
applyRowBanding(bandingTheme, showHeader, showFooter)BandingBelirtilen üstbilgi ve altbilgi ayarlarına sahip aralığa belirtilen bir satır şeridi teması uygular.
autoFill(destination, series)voiddestinationRange aralığını bu aralıktaki verilere dayanarak verilerle doldurur.
autoFillToNeighbor(series)voidKomşu hücrelere dayanarak yeni verilerle doldurulacak bir aralığı hesaplar ve o aralığı bu aralıkta yer alan verilere dayanarak yeni değerlerle otomatik olarak doldurur.
breakApart()RangeAralıktaki tüm çok sütunlu hücreleri tek tek hücrelere bölün.
canEdit()BooleanKullanıcının aralıktaki her hücreyi düzenleme izni olup olmadığını belirler.
check()RangeAralıktaki onay kutularının durumunu "işaretli" olarak değiştirir.
clear()Rangeİçerik ve biçim aralığını temizler.
clear(options)RangeBelirtilen gelişmiş seçeneklerle belirtildiği gibi içerik, biçim, veri doğrulama kuralları ve/veya yorum aralığını temizler.
clearContent()RangeBiçimlendirmede değişiklik yapmadan aralığın içeriğini temizler.
clearDataValidations()RangeAralık için veri doğrulama kurallarını temizler.
clearFormat()RangeBu aralığın biçimlendirmesini temizler.
clearNote()RangeBelirtilen hücre veya hücrelerdeki notu temizler.
collapseGroups()RangeTamamen aralık dahilinde bulunan tüm grupları daraltır.
copyFormatToRange(gridId, column, columnEnd, row, rowEnd)voidAralığın biçimlendirmesini verilen konuma kopyalayın.
copyFormatToRange(sheet, column, columnEnd, row, rowEnd)voidAralığın biçimlendirmesini verilen konuma kopyalayın.
copyTo(destination)voidBir hücre aralığındaki verileri başka bir hücre aralığına kopyalar.
copyTo(destination, copyPasteType, transposed)voidBir hücre aralığındaki verileri başka bir hücre aralığına kopyalar.
copyTo(destination, options)voidBir hücre aralığındaki verileri başka bir hücre aralığına kopyalar.
copyValuesToRange(gridId, column, columnEnd, row, rowEnd)voidAralık içeriğini verilen konuma kopyalayın.
copyValuesToRange(sheet, column, columnEnd, row, rowEnd)voidAralık içeriğini verilen konuma kopyalayın.
createDataSourcePivotTable(dataSource)DataSourcePivotTableVeri kaynağından bu aralıktaki ilk hücreye sabitlenmiş boş bir veri kaynağı pivot tablosu oluşturur.
createDataSourceTable(dataSource)DataSourceTableVeri kaynağından, bu aralıktaki ilk hücreye sabitlenmiş boş bir veri kaynağı tablosu oluşturur.
createDeveloperMetadataFinder()DeveloperMetadataFinderBu aralık kapsamındaki geliştirici meta verilerini bulmak için bir DeveloperMetadataFinderApi döndürür.
createFilter()FilterBir filtre oluşturur ve bunu sayfada belirtilen aralığa uygular.
createPivotTable(sourceData)PivotTableBu aralıktaki ilk hücreye sabitlenmiş belirtilen sourceData öğesinden boş bir pivot tablo oluşturur.
createTextFinder(findText)TextFinderAralık için metin bulucu oluşturur. Bu özellik, aralıktaki metinleri bulup değiştirebilir.
deleteCells(shiftDimension)voidBu hücre aralığını siler.
expandGroups()RangeAralığı veya kontrol anahtarının bu aralıkla kesiştiği daraltılmış grupları genişletir.
getA1Notation()StringA1 gösterimiyle aralığın dize açıklamasını döndürür.
getBackground()StringAralıkta yer alan sol üst hücrenin arka plan rengini döndürür (örneğin, '#ffffff').
getBackgroundObject()ColorAralıkta sol üstteki hücrenin arka plan rengini döndürür.
getBackgroundObjects()Color[][]Aralıktaki hücrelerin arka plan renklerini döndürür.
getBackgrounds()String[][]Aralıktaki hücrelerin arka plan renklerini döndürür (örneğin, '#ffffff').
getBandings()Banding[]Bu aralıktaki hücrelere uygulanan tüm bantları döndürür.
getCell(row, column)RangeBir aralıktaki belirli bir hücreyi döndürür.
getColumn()IntegerBu aralık için başlangıç sütunu konumunu döndürür.
getDataRegion()RangeVeri içeren tüm bitişik hücreleri kapsaması için dört kardinal Direction içinde genişletilmiş aralığın bir kopyasını döndürür.
getDataRegion(dimension)RangeBelirtilen boyut Dimension.ROWS ise genişletilmiş Direction.UP ve Direction.DOWN aralığının bir kopyasını veya boyut Dimension.COLUMNS ise Direction.NEXT ve Direction.PREVIOUS döndürür.
getDataSourceFormula()DataSourceFormulaAralıktaki ilk hücre için DataSourceFormula veya hücre bir veri kaynağı formülü içermiyorsa null değerini döndürür.
getDataSourceFormulas()DataSourceFormula[]Aralıktaki hücreler için DataSourceFormula değerini döndürür.
getDataSourcePivotTables()DataSourcePivotTable[]Aralıkla kesişen tüm veri kaynağı pivot tablolarını alır.
getDataSourceTables()DataSourceTable[]Aralıkla kesişen tüm veri kaynağı tablolarını alır.
getDataSourceUrl()StringBu aralıktaki veriler için grafikler ve sorgular oluşturmak üzere kullanılabilecek bir URL döndürür.
getDataTable()DataTableBu nesnenin içindeki verileri DataTable olarak döndürün.
getDataTable(firstRowIsHeader)DataTableBu aralık içindeki verileri DataTable olarak döndürün.
getDataValidation()DataValidationAralıkta sol üst hücre için veri doğrulama kuralını döndürür.
getDataValidations()DataValidation[][]Aralıktaki tüm hücreler için veri doğrulama kurallarını döndürür.
getDeveloperMetadata()DeveloperMetadata[]Bu aralıkla ilişkili geliştirici meta verilerini alır.
getDisplayValue()StringAralıkta sol üstteki hücrenin görüntülenen değerini döndürür.
getDisplayValues()String[][]Bu aralık için değerlerin dikdörtgen ızgarasını döndürür.
getFilter()FilterBu aralığın ait olduğu sayfadaki filtreyi veya sayfada filtre yoksa null değerini döndürür.
getFontColorObject()ColorAralığın sol üst köşesindeki hücrenin yazı tipi rengini döndürür.
getFontColorObjects()Color[][]Aralıktaki hücrelerin yazı tipi renklerini döndürür.
getFontFamilies()String[][]Aralıktaki hücrelerin yazı tipi ailelerini döndürür.
getFontFamily()StringAralığın sol üst köşesindeki hücrenin yazı tipi ailesini döndürür.
getFontLine()StringAralığın sol üst köşesindeki hücrenin çizgi stilini alır ('underline', 'line-through' veya 'none').
getFontLines()String[][]Aralıktaki ('underline', 'line-through' veya 'none') hücrelerin çizgi stilini alır.
getFontSize()IntegerAralığın sol üst köşesindeki hücrenin nokta boyutu olarak yazı tipi boyutunu döndürür.
getFontSizes()Integer[][]Aralıktaki hücrelerin yazı tipi boyutlarını döndürür.
getFontStyle()StringAralığın sol üst köşesindeki hücrenin yazı tipi stilini ('italic' veya 'normal') döndürür.
getFontStyles()String[][]Aralıktaki hücrelerin yazı tipi stillerini döndürür.
getFontWeight()StringAralığın sol üst köşesindeki hücrenin yazı tipi ağırlığını (normal/kalın) döndürür.
getFontWeights()String[][]Aralıktaki hücrelerin yazı tipi ağırlıklarını döndürür.
getFormula()StringAralığın sol üst tarafındaki hücrenin formülünü (A1 gösterimini) veya hücre boşsa ya da formül içermiyorsa boş bir dize döndürür.
getFormulaR1C1()StringBelirli bir hücrenin formülünü (R1C1 gösterimini) veya yoksa null formülünü döndürür.
getFormulas()String[][]Aralıktaki hücrelerin formüllerini (A1 gösterimini) döndürür.
getFormulasR1C1()String[][]Aralıktaki hücrelerin formüllerini (R1C1 gösterimini) döndürür.
getGridId()IntegerAralığın üst sayfasının ızgara kimliğini döndürür.
getHeight()IntegerAralığın yüksekliğini döndürür.
getHorizontalAlignment()StringAralığın sol üst köşesindeki hücrenin metninin yatay hizalamasını (sol/orta/sağ) döndürür.
getHorizontalAlignments()String[][]Aralıktaki hücrelerin yatay hizalamasını döndürür.
getLastColumn()IntegerBitiş sütunu konumunu döndürür.
getLastRow()IntegerBitiş satırı konumunu döndürür.
getMergedRanges()Range[]Tamamen geçerli aralık dahilinde olan veya geçerli aralıkta en az bir hücre içeren birleştirilmiş hücreleri temsil eden Range nesneleri dizisini döndürür.
getNextDataCell(direction)RangeAralığın ilk sütunundaki ve satırındaki hücreden başlayarak, belirtilen yönde bir sonraki hücreyi döndürür. Bu, içinde veri bulunan bitişik hücre aralığının kenarı veya söz konusu yönde elektronik tablonun kenarındaki hücrenin kenarıdır.
getNote()StringVerilen aralıkla ilişkilendirilmiş notu döndürür.
getNotes()String[][]Aralıktaki hücrelerle ilişkili notları döndürür.
getNumColumns()IntegerBu aralıktaki sütun sayısını döndürür.
getNumRows()IntegerBu aralıktaki satır sayısını döndürür.
getNumberFormat()StringBelirli bir aralıkta sol üstteki hücrenin sayı veya tarih biçimlendirmesini öğrenin.
getNumberFormats()String[][]Aralıktaki hücreler için sayı veya tarih biçimlerini döndürür.
getRichTextValue()RichTextValueAralığın sol üst hücresi için Zengin Metin değerini veya hücre değeri metin değilse null değerini döndürür.
getRichTextValues()RichTextValue[][]Aralıktaki hücrelerin Zengin Metin değerlerini döndürür.
getRow()IntegerBu aralık için satır konumunu döndürür.
getRowIndex()IntegerBu aralık için satır konumunu döndürür.
getSheet()SheetBu aralığın ait olduğu sayfayı döndürür.
getTextDirection()TextDirectionAralığın sol üst hücresinin metin yönünü döndürür.
getTextDirections()TextDirection[][]Aralıktaki hücreler için metin yönlerini döndürür.
getTextRotation()TextRotationAralığın sol üst hücresi için metin döndürme ayarlarını döndürür.
getTextRotations()TextRotation[][]Aralıktaki hücreler için metin döndürme ayarlarını döndürür.
getTextStyle()TextStyleAralığın sol üst hücresinin metin stilini döndürür.
getTextStyles()TextStyle[][]Aralıktaki hücreler için metin stillerini döndürür.
getValue()ObjectAralıkta sol üstteki hücrenin değerini döndürür.
getValues()Object[][]Bu aralık için değerlerin dikdörtgen ızgarasını döndürür.
getVerticalAlignment()StringHücrenin aralığın sol üst köşesindeki dikey hizalamasını (üst/orta/alt) döndürür.
getVerticalAlignments()String[][]Aralıktaki hücrelerin dikey hizalamasını döndürür.
getWidth()IntegerSütunlardaki aralığın genişliğini döndürür.
getWrap()BooleanHücredeki metnin kaydırılıp kaydırılmadığını döndürür.
getWrapStrategies()WrapStrategy[][]Aralıktaki hücreler için metin kaydırma stratejilerini döndürür.
getWrapStrategy()WrapStrategyAralığın sol üst kısmındaki hücre için metin kaydırma stratejisini döndürür.
getWraps()Boolean[][]Hücrelerdeki metnin kaydırılıp kaydırılmadığını döndürür.
insertCells(shiftDimension)RangeBu aralığa boş hücreler ekler.
insertCheckboxes()RangeAralıktaki her bir hücreye onay kutuları ekler. İşaretli olanlar için true, işaretli olanlar içinse false ile yapılandırılır.
insertCheckboxes(checkedValue)RangeAralıktaki her bir hücreye, işaretli için özel bir değerle, işaretlenmemiş için ise boş bir dizeyle yapılandırılmış onay kutuları ekler.
insertCheckboxes(checkedValue, uncheckedValue)RangeAralıktaki her bir hücreye, işaretli ve işaretlenmemiş durumlar için özel değerlerle yapılandırılmış onay kutuları ekler.
isBlank()BooleanAralık tamamen boşsa true değerini döndürür.
isChecked()BooleanAralıktaki tüm hücrelerin onay kutusu durumunun "işaretli" olup olmadığını döndürür.
isEndColumnBounded()BooleanAralık sonunun belirli bir sütuna bağlı olup olmadığını belirler.
isEndRowBounded()BooleanAralığın sonunun belirli bir satıra bağlı olup olmadığını belirler.
isPartOfMerge()BooleanGeçerli aralıktaki hücreler birleştirilmiş hücrelerle çakışırsa true değerini döndürür.
isStartColumnBounded()BooleanAralığın başlangıcının belirli bir sütuna bağlı olup olmadığını belirler.
isStartRowBounded()BooleanAralığın başlangıcının belirli bir satıra bağlı olup olmadığını belirler.
merge()RangeAralıktaki hücreleri tek bir blokta birleştirir.
mergeAcross()RangeAralığın sütunlarında yer alan hücreleri birleştirin.
mergeVertically()RangeAralıktaki hücreleri birleştirir.
moveTo(target)voidBu aralıktan hedef aralığa kesip yapıştırın (biçim ve değerler).
offset(rowOffset, columnOffset)RangeVerilen satır ve sütun sayısına göre (negatif olabilir) bu aralıktan uzaklığı olan yeni bir aralık döndürür.
offset(rowOffset, columnOffset, numRows)RangeGeçerli aralığa göre yeni bir aralık döndürür. Bu aralığın sol üst noktası, belirtilen satır ve sütunlara göre geçerli aralıktan uzaklığa sahip ve hücrelerde belirtilen yüksekliğe sahip.
offset(rowOffset, columnOffset, numRows, numColumns)RangeGeçerli aralığa göre yeni bir aralık döndürür. Bu aralık, sol üst noktası verilen satır ve sütunlara göre geçerli aralıktan uzaklığa sahiptir ve hücrelerde belirtilen yükseklik ve genişliğe sahiptir.
protect()ProtectionAralığın izne sahip kullanıcılar dışında düzenlenmesini engelleyebilen bir nesne oluşturur.
randomize()RangeVerilen aralıktaki satırların sırasını rastgele hale getirir.
removeCheckboxes()RangeAralıktaki tüm onay kutularını kaldırır.
removeDuplicates()RangeBu aralıktaki herhangi bir önceki satırdaki değerlerin kopyası olan değerleri içeren satırları kaldırır.
removeDuplicates(columnsToCompare)RangeBu aralıktaki, belirtilen sütunlarda önceki herhangi bir satırın değerlerinin kopyası olan değerleri içeren satırları kaldırır.
setBackground(color)RangeCSS gösteriminde ('#ffffff' veya 'white' gibi) aralıktaki tüm hücrelerin arka plan rengini ayarlar.
setBackgroundObject(color)RangeAralıktaki tüm hücrelerin arka plan rengini ayarlar.
setBackgroundObjects(color)RangeArka plan renklerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).
setBackgroundRGB(red, green, blue)RangeRGB değerlerini (0 ile 255 arasında tam sayılar dahil) kullanarak arka planı belirtilen renge ayarlar.
setBackgrounds(color)RangeArka plan renklerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).
setBorder(top, left, bottom, right, vertical, horizontal)RangeKenarlık özelliğini ayarlar.
setBorder(top, left, bottom, right, vertical, horizontal, color, style)RangeKenarlık özelliğini renk ve/veya stille ayarlar.
setDataValidation(rule)RangeAralıktaki tüm hücreler için tek bir veri doğrulama kuralı ayarlar.
setDataValidations(rules)RangeAralıktaki tüm hücreler için veri doğrulama kurallarını ayarlar.
setFontColor(color)RangeCSS gösterimindeki yazı tipi rengini ayarlar ('#ffffff' veya 'white' gibi).
setFontColorObject(color)RangeBelirli bir aralığın yazı tipi rengini ayarlar.
setFontColorObjects(colors)RangeYazı tipi renklerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).
setFontColors(colors)RangeYazı tipi renklerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).
setFontFamilies(fontFamilies)RangeYazı tipi ailelerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).
setFontFamily(fontFamily)RangeYazı tipi ailesini (ör. "Arial" veya "Helvetica") ayarlar.
setFontLine(fontLine)RangeBelirli bir aralığın ('underline', 'line-through' veya 'none') yazı tipi çizgi stilini ayarlar.
setFontLines(fontLines)RangeÇizgi stillerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).
setFontSize(size)RangeYazı tipi boyutunu ayarlar. Boyut, kullanılacak nokta boyutudur.
setFontSizes(sizes)RangeYazı tipi boyutlarından oluşan bir dikdörtgen ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).
setFontStyle(fontStyle)RangeVerilen aralık için yazı tipi stilini belirleyin ('italic' veya 'normal').
setFontStyles(fontStyles)RangeYazı tipi stillerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).
setFontWeight(fontWeight)RangeVerilen aralık için yazı tipi ağırlığını ayarlayın (normal/kalın).
setFontWeights(fontWeights)RangeYazı tipi ağırlıklarından oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).
setFormula(formula)RangeBu aralığın formülünü günceller.
setFormulaR1C1(formula)RangeBu aralığın formülünü günceller.
setFormulas(formulas)RangeFormüllerden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).
setFormulasR1C1(formulas)RangeFormüllerden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).
setHorizontalAlignment(alignment)RangeVerilen aralık için yatay (soldan sağa) hizalamayı (sol/orta/sağ) ayarlayın.
setHorizontalAlignments(alignments)RangeYatay hizalamalardan oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar.
setNote(note)RangeNotu verilen değere ayarlar.
setNotes(notes)RangeNotlardan oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).
setNumberFormat(numberFormat)RangeSayı veya tarih biçimini verilen biçimlendirme dizesine ayarlar.
setNumberFormats(numberFormats)RangeSayı veya tarih biçimlerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).
setRichTextValue(value)RangeAralıktaki hücrelerin Zengin Metin değerini ayarlar.
setRichTextValues(values)RangeZengin Metin değerlerinin dikdörtgen bir ızgarasını ayarlar.
setShowHyperlink(showHyperlink)RangeAralıkta köprülerin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
setTextDirection(direction)RangeAralıktaki hücrelerin metin yönünü ayarlar.
setTextDirections(directions)RangeMetin yönlerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar.
setTextRotation(degrees)RangeAralıktaki hücreler için metin döndürme ayarlarını belirler.
setTextRotation(rotation)RangeAralıktaki hücreler için metin döndürme ayarlarını belirler.
setTextRotations(rotations)RangeMetin döndürmelerin dikdörtgen ızgarasını ayarlar.
setTextStyle(style)RangeAralıktaki hücrelerin metin stilini ayarlar.
setTextStyles(styles)RangeMetin stillerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar.
setValue(value)RangeAralığın değerini ayarlar.
setValues(values)RangeDeğerlerden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).
setVerticalAlignment(alignment)RangeVerilen aralık için dikey (üstten aşağıya) hizalamayı (üst/orta/alt) ayarlayın.
setVerticalAlignments(alignments)RangeDikey hizalamalardan oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).
setVerticalText(isVertical)RangeMetnin aralıktaki hücreler için gruplandırılıp yığılmayacağını ayarlar.
setWrap(isWrapEnabled)RangeVerilen aralığın hücre sarmalamasını ayarlayın.
setWrapStrategies(strategies)RangeSarmalama stratejilerinin dikdörtgen ızgarasını ayarlar.
setWrapStrategy(strategy)RangeAralıktaki hücreler için metin kaydırma stratejisini ayarlar.
setWraps(isWrapEnabled)RangeKelime kaydırma politikaları için dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).
shiftColumnGroupDepth(delta)RangeAralığın sütun gruplandırma derinliğini belirtilen miktarda değiştirir.
shiftRowGroupDepth(delta)RangeAralığın satır gruplandırma derinliğini belirtilen miktarda değiştirir.
sort(sortSpecObj)RangeVerilen aralıktaki hücreleri, belirtilen sütuna ve sıraya göre sıralar.
splitTextToColumns()voidBir metin sütununu, otomatik olarak algılanan sınırlayıcıya göre birden fazla sütuna böler.
splitTextToColumns(delimiter)voidBelirtilen dizeyi özel sınırlayıcı olarak kullanarak bir metin sütununu birden fazla sütuna böler.
splitTextToColumns(delimiter)voidBir metin sütununu, belirtilen sınırlayıcıya göre birden çok sütuna böler.
trimWhitespace()RangeBu aralıktaki her hücrede bulunan boşlukları (boşluklar, sekmeler veya yeni satırlar gibi) kırpar.
uncheck()RangeAralıktaki onay kutularının durumunu "işaretsiz" olarak değiştirir.

Ayrıntılı belgeler

activate()

Belirtilen aralığı active range olarak ayarlar. Aralıktaki sol üst hücre ise current cell olur.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets()[0];
var range = sheet.getRange('A1:D10');
range.activate();

var selection = sheet.getSelection();
// Current cell: A1
var currentCell = selection.getCurrentCell();
// Active Range: A1:D10
var activeRange = selection.getActiveRange();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.


activateAsCurrentCell()

Belirtilen hücreyi current cell olarak ayarlar.

Belirtilen hücre mevcut bir aralıkta bulunuyorsa bu aralık, geçerli hücre olarak hücre olacak şekilde etkin aralık haline gelir.

Belirtilen hücre mevcut herhangi bir aralıkta yer almıyorsa mevcut seçim kaldırılır ve hücre, geçerli hücre ve etkin aralık olur.

Not: Belirtilen Range bir hücreden oluşmalıdır, aksi takdirde bir istisnaya neden olur.

// Gets the first sheet of the spreadsheet.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets()[0];

// Gets the cell B5 and sets it as the active cell.
var range = sheet.getRange('B5');
var currentCell = range.activateAsCurrentCell();

// Logs the activated cell.
console.log(currentCell.getA1Notation());

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addDeveloperMetadata(key)

Belirtilen anahtarla geliştirici meta verilerini aralığa ekler.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets row 2 on the sheet.
const range = sheet.getRange('2:2');

// Adds the key 'NAME' to the developer metadata for row 2.
range.addDeveloperMetadata('NAME');

// Gets the metadata and logs it to the console.
const developerMetaData = range.getDeveloperMetadata()[0];
console.log(developerMetaData.getKey());

Parametreler

AdTürAçıklama
keyStringYeni geliştirici meta verilerinin anahtarı.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addDeveloperMetadata(key, visibility)

Belirtilen anahtar ve görünürlükle birlikte geliştirici meta verilerini aralığa ekler.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets row 2 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('2:2');

// Adds the key 'NAME' and sets the developer metadata visibility to 'DOCUMENT'
// for row 2 on Sheet1.
range.addDeveloperMetadata('NAME', SpreadsheetApp.DeveloperMetadataVisibility.DOCUMENT);

// Gets the updated metadata info and logs it to the console.
const developerMetaData = range.getDeveloperMetadata()[0];
console.log(developerMetaData.getKey());
console.log(developerMetaData.getVisibility().toString());

Parametreler

AdTürAçıklama
keyStringYeni geliştirici meta verilerinin anahtarı.
visibilityDeveloperMetadataVisibilityYeni geliştirici meta verilerinin görünürlüğü.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addDeveloperMetadata(key, value)

Belirtilen anahtar ve değerle geliştirici meta verilerini aralığa ekler.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets row 2 of Sheet1.
const range = sheet.getRange('2:2');

// Adds the key 'NAME' and sets the value to 'GOOGLE' for the metadata of row 2.
range.addDeveloperMetadata('NAME', 'GOOGLE');

// Gets the metadata and logs it to the console.
const developerMetaData = range.getDeveloperMetadata()[0];
console.log(developerMetaData.getKey());
console.log(developerMetaData.getValue());

Parametreler

AdTürAçıklama
keyStringYeni geliştirici meta verilerinin anahtarı.
valueStringYeni geliştirici meta verilerinin değeri.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

addDeveloperMetadata(key, value, visibility)

Belirtilen anahtar, değer ve görünürlükle birlikte geliştirici meta verilerini aralığa ekler.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets row 2 on the sheet.
const range = sheet.getRange('2:2');

// Adds the key 'NAME', sets the value to 'GOOGLE', and sets the visibility
// to PROJECT for row 2 on the sheet.
range.addDeveloperMetadata(
 'NAME',
 'GOOGLE',
 SpreadsheetApp.DeveloperMetadataVisibility.PROJECT);

// Gets the updated metadata info and logs it to the console.
const developerMetaData = range.getDeveloperMetadata()[0];
console.log(developerMetaData.getKey());
console.log(developerMetaData.getValue());
console.log(developerMetaData.getVisibility().toString());

Parametreler

AdTürAçıklama
keyStringYeni geliştirici meta verilerinin anahtarı.
valueStringYeni geliştirici meta verilerinin değeri.
visibilityDeveloperMetadataVisibilityYeni geliştirici meta verilerinin görünürlüğü.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

applyColumnBanding()

Aralığa varsayılan bir sütun şeridi teması uygular. Varsayılan olarak, şeritte üstbilgi rengi vardır ve altbilgi rengi yoktur.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets row 2 on the sheet.
const range = sheet.getRange('2:2');

// Applies column banding to row 2.
const colBanding = range.applyColumnBanding();

// Gets the first banding on the sheet and logs the color of the header column.
console.log(sheet.getBandings()[0].getHeaderColumnColorObject().asRgbColor().asHexString());

// Gets the first banding on the sheet and logs the color of the second column.
console.log(sheet.getBandings()[0].getSecondColumnColorObject().asRgbColor().asHexString());

Return

Banding: Yeni şerit.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

applyColumnBanding(bandingTheme)

Aralığa belirtilen sütun şeridi temasını uygular. Varsayılan olarak, şeritte üstbilgi ve altbilgi rengi olmaz.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets row 2 on the sheet.
const range = sheet.getRange('2:2');

// Applies the INDIGO color banding theme to the columns in row 2.
const colBanding = range.applyColumnBanding(SpreadsheetApp.BandingTheme.INDIGO);

// Gets the first banding on the sheet and logs the color of the second column.
console.log(sheet.getBandings()[0].getSecondColumnColorObject().asRgbColor().asHexString());

Parametreler

AdTürAçıklama
bandingThemeBandingThemeAralıktaki sütunlara uygulanacak bir renk teması.

Return

Banding: Yeni şerit.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

applyColumnBanding(bandingTheme, showHeader, showFooter)

Belirtilen sütun şeridi temasını, belirtilen üstbilgi ve altbilgi ayarlarına sahip aralığa uygular.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets rows 12-22 on the sheet.
const range = sheet.getRange('12:22');

// Applies the BLUE color banding theme to rows 12-22.
// Sets the header visibility to false and the footer visibility to true.
const colBanding = range.applyColumnBanding(SpreadsheetApp.BandingTheme.BLUE, false, true);

// Gets the banding color and logs it to the console.
console.log(sheet.getBandings()[0].getSecondColumnColorObject().asRgbColor().asHexString());

// Gets the header color object and logs it to the console. Returns null because the header
// visibility is set to false.
console.log(sheet.getBandings()[0].getHeaderColumnColorObject());

// Gets the footer color and logs it to the console.
console.log(sheet.getBandings()[0].getFooterColumnColorObject().asRgbColor().asHexString());

Parametreler

AdTürAçıklama
bandingThemeBandingThemeAralıktaki sütunlara uygulanacak bir renk teması.
showHeaderBooleantrue ise dikey çizgi teması başlık rengi ilk sütuna uygulanır.
showFooterBooleantrue ise dikey çizgi teması altbilgi rengi son sütuna uygulanır.

Return

Banding: Yeni şerit.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

applyRowBanding()

Aralığa varsayılan bir satır şeridi teması uygular. Varsayılan olarak, şeritte üstbilgi rengi vardır ve altbilgi rengi yoktur.

// Opens the spreadsheet by its URL. If you created your script from within a Google Sheets
// spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets rows 1-30 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('1:30');

// Applies row banding to rows 1-30.
range.applyRowBanding();

// Gets the hex color of the second banded row.
const secondRowColor = range.getBandings()[0]
              .getSecondRowColorObject()
              .asRgbColor()
              .asHexString();

// Logs the hex color to console.
console.log(secondRowColor);

Return

Banding: Şerit.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

applyRowBanding(bandingTheme)

Aralığa belirtilen bir satır şeridi teması uygular. Varsayılan olarak, şeritte üstbilgi rengi vardır ve altbilgi rengi yoktur.

// Opens the spreadsheet by its URL. If you created your script from within a Google Sheets
// spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets rows 1-30 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('1:30');

// Applies the INDIGO row banding theme to rows 1-30.
range.applyRowBanding(SpreadsheetApp.BandingTheme.INDIGO);

// Gets the hex color of the second banded row.
const secondRowColor = range.getBandings()[0]
              .getSecondRowColorObject()
              .asRgbColor()
              .asHexString();

// Logs the hex color to console.
console.log(secondRowColor);

Parametreler

AdTürAçıklama
bandingThemeBandingThemeAralıktaki satırlara uygulanacak bir renk teması.

Return

Banding: Yeni şerit.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

applyRowBanding(bandingTheme, showHeader, showFooter)

Belirtilen üstbilgi ve altbilgi ayarlarına sahip aralığa belirtilen bir satır şeridi teması uygular.

// Opens the spreadsheet by its URL. If you created your script from within a Google Sheets
// spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets rows 1-30 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('1:30');

// Applies the INDIGO row banding to rows 1-30 and
// specifies to hide the header and show the footer.
range.applyRowBanding(SpreadsheetApp.BandingTheme.INDIGO, false, true);

Parametreler

AdTürAçıklama
bandingThemeBandingThemeAralıktaki satırlara uygulanacak bir renk teması.
showHeaderBooleantrue ise şerit teması başlık rengi ilk satıra uygulanır.
showFooterBooleantrue ise dikey çizgi teması altbilgi rengi son satıra uygulanır.

Return

Banding: Yeni şerit.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

autoFill(destination, series)

destinationRange aralığını bu aralıktaki verilere dayanarak verilerle doldurur. Yeni değerler, belirtilen series türü tarafından da belirlenir. Hedef aralık, bu aralığı içermeli ve yalnızca tek bir yönde genişletmelidir. Örneğin, aşağıda A1:A20, A1:A4 içindeki geçerli değerlere dayalı olarak bir dizi artan sayıyla doldurulur:

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

// Has values [1, 2, 3, 4].
var sourceRange = sheet.getRange("A1:A4");
// The range to fill with values.
var destination = sheet.getRange("A1:A20");

// Inserts new values in A5:A20, continuing the pattern expressed in A1:A4
sourceRange.autoFill(destination, SpreadsheetApp.AutoFillSeries.DEFAULT_SERIES);

Parametreler

AdTürAçıklama
destinationRangeDeğerlerle otomatik olarak doldurulacak aralık. Hedef aralık bu aralığı içermeli ve yalnızca tek bir yönde (yukarı, aşağı, sola veya sağ) genişletmelidir.
seriesAutoFillSeriesYeni değerleri hesaplamak için kullanılması gereken autoFill serisinin türü. Bu serinin etkisi, kaynak verilerin türüne ve miktarına göre değişir.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

autoFillToNeighbor(series)

Komşu hücrelere dayanarak yeni verilerle doldurulacak bir aralığı hesaplar ve o aralığı bu aralıkta yer alan verilere dayanarak yeni değerlerle otomatik olarak doldurur. Bu yeni değerler, belirtilen series türü tarafından da belirlenir.

Hesaplanan hedef aralığı, yeni değerlerin nereye ekleneceğini belirlemek için etrafındaki verileri dikkate alır: Otomatik olarak doldurulan bir sütunun hemen solunda veya sağında veriler varsa yeni değerler yalnızca bu bitişik verilerin kapsamına girer.

Örneğin, A1:A20 bir dizi artan sayıyla doldurulursa ve bu yöntem bir tarih dizisi içeren B1:B4 aralığında çağrılırsa yeni değerler yalnızca B5:B20 içine eklenir. Böylece, bu yeni değerler A sütunundaki değerleri içeren hücrelere "sabit" olur.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

// A1:A20 has values [1, 2, 3, ... 20].
// B1:B4 has values [1/1/2017, 1/2/2017, ...]
var sourceRange = sheet.getRange("B1:B4");

// Results in B5:B20 having values [1/5/2017, ... 1/20/2017]
sourceRange.autoFillToNeighbor(SpreadsheetApp.AutoFillSeries.DEFAULT_SERIES);

Parametreler

AdTürAçıklama
seriesAutoFillSeriesYeni değerleri hesaplamak için kullanılması gereken autoFill serisinin türü. Bu serinin etkisi, kaynak verilerin türüne ve miktarına göre değişir.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

breakApart()

Aralıktaki tüm çok sütunlu hücreleri tek tek hücrelere bölün.

Bu işlevin bir aralıkta çağrılması, bir aralık seçmeye ve Biçim > Hücreleri birleştir > Birleştirilenleri ayır'ı tıklamaya eşdeğerdir.

// Opens the spreadsheet by its URL. If you created your script from within a Google Sheets
// spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets the range A1:C6 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('A1:C6');

// Unmerges the range A1:C6 into individual cells.
range.breakApart();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

canEdit()

Kullanıcının aralıktaki her hücreyi düzenleme izni olup olmadığını belirler. E-tablo sahibi, korunan aralıkları ve sayfaları her zaman düzenleyebilir.

// Opens the spreadsheet by its URL. If you created your script from within a Google Sheets
// spreadsheet, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets the range A1:C6 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('A1:C6');

// Logs whether the user has permission to edit every cell in the range.
console.log(range.canEdit());

Return

Boolean - Kullanıcı aralıktaki her hücreyi düzenleme iznine sahipse true; aksi takdirde false.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

check()

Aralıktaki onay kutularının durumunu "işaretli" olarak değiştirir. Aralıktaki, yapılandırılmış veya işaretli olmayan değer içermeyen hücreleri yok sayar.

// Changes the state of cells which currently contain either the checked or unchecked value
// configured in the range A1:B10 to 'checked'.
var range = SpreadsheetApp.getActive().getRange('A1:B10');
range.check();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

clear()

İçerik ve biçim aralığını temizler.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("A1:D10");
range.clear();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

clear(options)

Belirtilen gelişmiş seçeneklerle belirtildiği gibi içerik, biçim, veri doğrulama kuralları ve/veya yorum aralığını temizler. Varsayılan olarak tüm veriler temizlenir.

// The code below clears range C2:G7 in the active sheet, but preserves the format,
// data validation rules, and comments.
SpreadsheetApp.getActiveSheet().getRange(2, 3, 6, 5).clear({contentsOnly: true});

Parametreler

AdTürAçıklama
optionsObjectAşağıda listelendiği gibi, gelişmiş parametreleri belirten bir JavaScript nesnesi.

Gelişmiş parametreler

AdTürAçıklama
commentsOnlyBooleanYalnızca yorumların temizlenip temizlenmeyeceğini belirler.
contentsOnlyBooleanYalnızca içeriğin temizlenip temizlenmeyeceğini belirler.
formatOnlyBooleanYalnızca biçimin temizlenip temizlenmeyeceği; biçimin temizlenmesinin veri doğrulama kurallarını da temizlediğini unutmayın.
validationsOnlyBooleanYalnızca veri doğrulama kurallarının temizlenip temizlenmeyeceğini belirler.
skipFilteredRowsBooleanFiltrelenmiş satırların temizlenip temizlenmeyeceğini belirler.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

clearContent()

Biçimlendirmede değişiklik yapmadan aralığın içeriğini temizler.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("A1:D10");
range.clearContent();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

clearDataValidations()

Aralık için veri doğrulama kurallarını temizler.

// Clear the data validation rules for cells A1:B5.
var range = SpreadsheetApp.getActive().getRange('A1:B5');
range.clearDataValidations();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

clearFormat()

Bu aralığın biçimlendirmesini temizler.

Bu işlem, aralıktaki hücre veya hücrelerin metin biçimlendirmesini temizler, ancak herhangi bir sayı biçimlendirme kuralını sıfırlamaz.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("A1:D10");
range.clearFormat();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

clearNote()

Belirtilen hücre veya hücrelerdeki notu temizler.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("A1:D10");
range.clearNote();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

collapseGroups()

Tamamen aralık dahilinde bulunan tüm grupları daraltır. Hiçbir grup tam olarak aralığın içinde değilse kısmen aralığın içinde olan en derin genişletilmiş grup daraltılır.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets()[0];
var range = sheet.getActiveRange();

// All row and column groups within the range are collapsed.
range.collapseGroups();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

copyFormatToRange(gridId, column, columnEnd, row, rowEnd)

Aralığın biçimlendirmesini verilen konuma kopyalayın. Hedef, kaynak aralıktan daha büyük veya küçükse kaynak uygun şekilde tekrarlanır veya kısaltılır. Bu yöntemin yalnızca biçimlendirmeyi kopyaladığını unutmayın.

ızgara kimliği parametresinin ayrıntılı açıklaması için getGridId() sayfasına bakın.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var source = ss.getSheets()[0];

var range = source.getRange("B2:D4");

// This copies the formatting in B2:D4 in the source sheet to
// D4:F6 in the sheet with gridId 1555299895. Note that you can get the gridId
// of a sheet by calling sheet.getSheetId() or range.getGridId().
range.copyFormatToRange(1555299895, 4, 6, 4, 6);

Parametreler

AdTürAçıklama
gridIdIntegerKonumdan bağımsız olarak, e-tablodaki sayfanın benzersiz kimliği.
columnIntegerHedef aralığın ilk sütunu.
columnEndIntegerHedef aralığın bitiş sütunu.
rowIntegerHedef aralığın başlangıç satırı.
rowEndIntegerHedef aralığın bitiş satırı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


copyFormatToRange(sheet, column, columnEnd, row, rowEnd)

Aralığın biçimlendirmesini verilen konuma kopyalayın. Hedef, kaynak aralıktan daha büyük veya küçükse kaynak uygun şekilde tekrarlanır veya kısaltılır. Bu yöntemin yalnızca biçimlendirmeyi kopyaladığını unutmayın.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var source = ss.getSheets()[0];
var destination = ss.getSheets()[1];

var range = source.getRange("B2:D4");

// This copies the formatting in B2:D4 in the source sheet to
// D4:F6 in the second sheet
range.copyFormatToRange(destination, 4, 6, 4, 6);

Parametreler

AdTürAçıklama
sheetSheetHedef sayfa.
columnIntegerHedef aralığın ilk sütunu.
columnEndIntegerHedef aralığın bitiş sütunu.
rowIntegerHedef aralığın başlangıç satırı.
rowEndIntegerHedef aralığın bitiş satırı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

copyTo(destination)

Bir hücre aralığındaki verileri başka bir hücre aralığına kopyalar. Hem değerler hem de biçimlendirme kopyalanır.

// The code below copies the first 5 columns over to the 6th column.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var rangeToCopy = sheet.getRange(1, 1, sheet.getMaxRows(), 5);
rangeToCopy.copyTo(sheet.getRange(1, 6));

Parametreler

AdTürAçıklama
destinationRangeKopyalanacak hedef aralık; yalnızca sol üstteki hücre konumu alakalıdır.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

copyTo(destination, copyPasteType, transposed)

Bir hücre aralığındaki verileri başka bir hücre aralığına kopyalar.

// The code below copies only the values of the first 5 columns over to the 6th column.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
sheet.getRange("A:E").copyTo(sheet.getRange("F1"), SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_VALUES,
false);

Parametreler

AdTürAçıklama
destinationRangeKopyalanacak hedef aralık; yalnızca sol üstteki hücre konumu alakalıdır.
copyPasteTypeCopyPasteTypeAralık içeriğinin hedefe nasıl yapıştırılacağını belirten bir tür.
transposedBooleanAralığın ters yönde yapıştırılıp yapıştırılmayacağı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

copyTo(destination, options)

Bir hücre aralığındaki verileri başka bir hücre aralığına kopyalar. Varsayılan olarak hem değerler hem de biçimlendirme kopyalanır. Ancak bu işlem, gelişmiş bağımsız değişkenler kullanılarak geçersiz kılınabilir.

// The code below copies only the values of the first 5 columns over to the 6th column.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
sheet.getRange("A:E").copyTo(sheet.getRange("F1"), {contentsOnly:true});

Parametreler

AdTürAçıklama
destinationRangeKopyalanacak hedef aralık; yalnızca sol üstteki hücre konumu alakalıdır.
optionsObjectAşağıda listelendiği gibi, gelişmiş parametreleri belirten bir JavaScript nesnesi.

Gelişmiş parametreler

AdTürAçıklama
formatOnlyBooleandeğeri, yalnızca biçimin kopyalanması gerektiğini belirtir
contentsOnlyBooleandeğeri, yalnızca içeriğin kopyalanması gerektiğini belirtir.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

copyValuesToRange(gridId, column, columnEnd, row, rowEnd)

Aralık içeriğini verilen konuma kopyalayın. Hedef, kaynak aralıktan daha büyük veya küçükse kaynak uygun şekilde tekrarlanır veya kısaltılır.

ızgara kimliği parametresinin ayrıntılı açıklaması için getGridId() sayfasına bakın.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var source = ss.getSheets()[0];

var range = source.getRange("B2:D4");

// This copies the data in B2:D4 in the source sheet to
// D4:F6 in the sheet with gridId 0
range.copyValuesToRange(0, 4, 6, 4, 6);

Parametreler

AdTürAçıklama
gridIdIntegerKonumdan bağımsız olarak, e-tablodaki sayfanın benzersiz kimliği.
columnIntegerHedef aralığın ilk sütunu.
columnEndIntegerHedef aralığın bitiş sütunu.
rowIntegerHedef aralığın başlangıç satırı.
rowEndIntegerHedef aralığın bitiş satırı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


copyValuesToRange(sheet, column, columnEnd, row, rowEnd)

Aralık içeriğini verilen konuma kopyalayın. Hedef, kaynak aralıktan daha büyük veya küçükse kaynak uygun şekilde tekrarlanır veya kısaltılır.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var source = ss.getSheets()[0];
var destination = ss.getSheets()[1];

var range = source.getRange("B2:D4");

// This copies the data in B2:D4 in the source sheet to
// D4:F6 in the second sheet
range.copyValuesToRange(destination, 4, 6, 4, 6);

Parametreler

AdTürAçıklama
sheetSheetHedef sayfa.
columnIntegerHedef aralığın ilk sütunu.
columnEndIntegerHedef aralığın bitiş sütunu.
rowIntegerHedef aralığın başlangıç satırı.
rowEndIntegerHedef aralığın bitiş satırı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

createDataSourcePivotTable(dataSource)

Veri kaynağından bu aralıktaki ilk hücreye sabitlenmiş boş bir veri kaynağı pivot tablosu oluşturur.

Bu örnekte, yeni bir veri kaynağı pivot tablosunun nasıl oluşturulacağı ve yapılandırılacağı gösterilmektedir.

var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var anchorCell = spreadsheet.getSheets()[0].getRange('A1');
var dataSource = spreadsheet.getDataSources()[0];

var pivotTable = anchorCell.createDataSourcePivotTable(dataSource);
pivotTable.addRowGroup('dataColumnA');
pivotTable.addColumnGroup('dataColumnB');
pivotTable.addPivotValue('dataColumnC', SpreadsheetApp.PivotTableSummarizeFunction.SUM);
pivotTable.addFilter('dataColumnA',
           SpreadsheetApp.newFilterCriteria().whenTextStartsWith('A').build());

Parametreler

AdTürAçıklama
dataSourceDataSourcePivot tablonun oluşturulacağı veri kaynağı.

Return

DataSourcePivotTable: Yeni oluşturulan veri kaynağı pivot tablosu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

createDataSourceTable(dataSource)

Veri kaynağından, bu aralıktaki ilk hücreye sabitlenmiş boş bir veri kaynağı tablosu oluşturur.

Bu örnekte, yeni bir veri kaynağı tablosunun nasıl oluşturulacağı ve yapılandırılacağı gösterilmektedir.

var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var anchorCell = spreadsheet.getSheets()[0].getRange('A1');
var dataSource = spreadsheet.getDataSources()[0];

var dataSourceTable = anchorCell.createDataSourceTable(dataSource);
  .addColumns('dataColumnA', 'dataColumnB', 'dataColumnC')
  .addSortSpec('dataColumnA', /* ascending= *\/ true)
  .addSortSpec('dataColumnB', /* ascending= *\/ false);

Parametreler

AdTürAçıklama
dataSourceDataSourcePivot tablonun oluşturulacağı veri kaynağı.

Return

DataSourceTable: Yeni oluşturulan veri kaynağı tablosu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

createDeveloperMetadataFinder()

Bu aralık kapsamındaki geliştirici meta verilerini bulmak için bir DeveloperMetadataFinderApi döndürür. Meta veriler yalnızca o aralık içinde yer alıyorsa yalnızca o aralığın kapsamındadır. Örneğin, "3:3" satırıyla ilişkili meta veriler "A1:D5" aralığının kapsamında değil ancak "1:5" aralığının kapsamındadır.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets the range A1:C6.
const range = sheet.getRange('A1:C6');

// Creates a developer metadata finder to search for metadata in the scope of this range.
const developerMetaDataFinder = range.createDeveloperMetadataFinder();

// Logs information about the developer metadata finder to the console.
const developerMetaData = developerMetaDataFinder.find()[0];
console.log(developerMetaData.getKey());
console.log(developerMetaData.getValue());
console.log(developerMetaData.getVisibility().toString());

Return

DeveloperMetadataFinder: Bu aralık kapsamındaki meta verileri aramak için kullanılan geliştirici meta veri bulucudur.


createFilter()

Bir filtre oluşturur ve bunu sayfada belirtilen aralığa uygular. Bir sayfada birden fazla filtre oluşturamazsınız. Filtrenizi oluşturduktan sonra erişmek ve değiştirmek için getFilter() veya Sheet.getFilter() kullanabilirsiniz.

let ss = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
let range = ss.getRange("A1:C20");

// Creates a new filter and applies it to the range A1:C20 on the active sheet.
function createFilter() {
 range.createFilter();
}
// Gets the filter and applies criteria that only shows cells that aren't empty.
function getFilterAddCriteria() {
 let filter = range.getFilter();
 let criteria = SpreadsheetApp.newFilterCriteria()
  .whenCellNotEmpty()
  .build();
 filter.setColumnFilterCriteria(2, criteria);
}
Varsayılan sayfa türü olan Grid sayfa için filtre oluşturmak üzere bu yöntemi kullanın. Tablo sayfaları, bir veritabanına bağlı olmayan sayfalardır. Başka türde filtre oluşturmak için aşağıdaki kaynakları inceleyin:

Return

Filter: Yeni filtre.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

createPivotTable(sourceData)

Bu aralıktaki ilk hücreye sabitlenmiş belirtilen sourceData öğesinden boş bir pivot tablo oluşturur.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets cell A1 as a range in order to place the pivot table.
const range = sheet.getRange('A1');

// Gets the range of the source data for the pivot table.
const dataRange = sheet.getRange('E12:G20');

// Creates an empty pivot table from the specified source data.
const pivotTable = range.createPivotTable(dataRange);

// Logs the values from the pivot table's source data to the console.
console.log(pivotTable.getSourceDataRange().getValues());

Parametreler

AdTürAçıklama
sourceDataRangePivot tablonun oluşturulacağı veriler.

Return

PivotTable — Yeni oluşturulan PivotTable.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

createTextFinder(findText)

Aralık için metin bulucu oluşturur. Bu özellik, aralıktaki metinleri bulup değiştirebilir.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets()[0];
var range = sheet.getActiveRange();

// Creates a text finder for the range.
var textFinder = range.createTextFinder('dog');

// Returns the first occurrence of 'dog'.
var firstOccurrence = textFinder.findNext();

// Replaces the last found occurrence of 'dog' with 'cat' and returns the number
// of occurrences replaced.
var numOccurrencesReplaced = textFinder.replaceWith('cat');

Parametreler

AdTürAçıklama
findTextStringAranacak metin.

Return

TextFinder — Aralık için TextFinder


deleteCells(shiftDimension)

Bu hücre aralığını siler. Sayfada sağlanan boyut boyunca mevcut veriler, silinen aralığa doğru kaydırılır.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("A1:D10");
range.deleteCells(SpreadsheetApp.Dimension.COLUMNS);

Parametreler

AdTürAçıklama
shiftDimensionDimensionMevcut verilerin kaydırılacağı boyut.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

expandGroups()

Aralığı veya kontrol anahtarının bu aralıkla kesiştiği daraltılmış grupları genişletir. Kontrol açma/kapatma konumu, ayarlara bağlı olarak gruptan hemen önce veya sonra kontrol açma/kapatma anahtarının gösterildiği dizindir. Aynı konumda birden fazla grup varsa en küçük grup genişletilir.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets()[0];
var range = sheet.getActiveRange();

// All row and column groups within the range are expanded.
range.expandGroups();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getA1Notation()

A1 gösterimiyle aralığın dize açıklamasını döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange(1, 1, 2, 5);

// Logs "A1:E2"
Logger.log(range.getA1Notation());

Return

String: A1 gösterimindeki aralığın dize açıklaması.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getBackground()

Aralıkta yer alan sol üst hücrenin arka plan rengini döndürür (örneğin, '#ffffff').

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B5");
Logger.log(cell.getBackground());

Return

String: Arka planın renk kodu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getBackgroundObject()

Aralıkta sol üstteki hücrenin arka plan rengini döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B5");
Logger.log(cell.getBackgroundObject().asRgbColor().asHexString());

Return

Color — Aralıkta sol üstteki hücrenin arka plan rengi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getBackgroundObjects()

Aralıktaki hücrelerin arka plan renklerini döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("B5:C6");
var bgColors = range.getBackgroundObjects();
for (var i in bgColors) {
 for (var j in bgColors[i]) {
  Logger.log(bgColors[i][j].asRgbColor().asHexString());
 }
}

Return

Color[][]: İki boyutlu arka plan renkleri dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getBackgrounds()

Aralıktaki hücrelerin arka plan renklerini döndürür (örneğin, '#ffffff').

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("B5:C6");
var bgColors = range.getBackgrounds();
for (var i in bgColors) {
 for (var j in bgColors[i]) {
  Logger.log(bgColors[i][j]);
 }
}

Return

String[][]: Arka planların iki boyutlu renk kodları dizisidir.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getBandings()

Bu aralıktaki hücrelere uygulanan tüm bantları döndürür.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Sets a range.
const range = sheet.getRange('A1:K50');

// Gets the banding info for the range.
const bandings = range.getBandings();

// Logs the second row color for each banding to the console.
for (let banding of bandings) {
 console.log(banding.getSecondRowColor());
}

Return

Banding[]: Bu aralıktaki hücrelere uygulanan tüm şerit aralıkları.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getCell(row, column)

Bir aralıktaki belirli bir hücreyi döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("B2:D4");

// The row and column here are relative to the range
// getCell(1,1) in this code returns the cell at B2
var cell = range.getCell(1, 1);
Logger.log(cell.getValue());

Parametreler

AdTürAçıklama
rowIntegerAralığa göre hücre satırı.
columnIntegerAralığa göre hücre sütunu.

Return

Range: Belirtilen koordinatlarda tek bir hücre içeren aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getColumn()

Bu aralık için başlangıç sütunu konumunu döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("B2:D4");
// Logs "2.0"
Logger.log(range.getColumn());

Return

Integer: Aralığın e-tablodaki başlangıç sütunu konumu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataRegion()

Veri içeren tüm bitişik hücreleri kapsaması için dört kardinal Direction içinde genişletilmiş aralığın bir kopyasını döndürür. Aralık, köşegenlerde bulunmayan boş hücrelerle çevriliyse aralığın kendisi döndürülür. Bu, aralığı seçip düzenleyicide Ctrl+A yazmaya benzer.

// Assume the active spreadsheet is blank.
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
sheet.getRange("C2").setValue(100);
sheet.getRange("B3").setValue(100);
sheet.getRange("D3").setValue(100);
sheet.getRange("C4").setValue(100);
// Logs "B2:D4"
Logger.log(sheet.getRange("C3").getDataRegion().getA1Notation());

Return

Range: Aralığın veri bölgesi veya tüm e-tablo için aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataRegion(dimension)

Belirtilen boyut Dimension.ROWS ise genişletilmiş Direction.UP ve Direction.DOWN aralığının bir kopyasını veya boyut Dimension.COLUMNS ise Direction.NEXT ve Direction.PREVIOUS döndürür. Aralığın genişletilmesi, tablo gibi düzenlenmiş aralığın yanında bulunan verilerin algılanmasına dayanır. Genişletilmiş aralık, tablo sınırları dahil olmak üzere belirtilen boyut boyunca içinde veri bulunan tüm bitişik hücreleri kapsar. Orijinal aralık, belirtilen boyutta boş hücrelerle çevriliyse aralığın kendisi döndürülür. Bu yöntem, aralığı seçip sütunlar için Ctrl+Space veya düzenleyicideki satırlar için Shift+Space yazmaya benzer.

// Assume the active spreadsheet is blank.
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
sheet.getRange("C2").setValue(100);
sheet.getRange("B3").setValue(100);
sheet.getRange("D3").setValue(100);
sheet.getRange("C4").setValue(100);
// Logs "C2:C4"
Logger.log(sheet.getRange("C3").getDataRegion(SpreadsheetApp.Dimension.ROWS).getA1Notation());
// Logs "B3:D3"
Logger.log(
  sheet.getRange("C3").getDataRegion(SpreadsheetApp.Dimension.COLUMNS).getA1Notation());

Parametreler

AdTürAçıklama
dimensionDimensionAralığın genişletileceği boyut.

Return

Range: Aralığın veri bölgesi veya orijinal aralığın kapsadığı her sütunu ya da her bir satırı kapsayan aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSourceFormula()

Aralıktaki ilk hücre için DataSourceFormula veya hücre bir veri kaynağı formülü içermiyorsa null değerini döndürür.

// Opens the spreadsheet file by its ID. If you created your script from a Google Sheets file,
// use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().
// TODO(developer): Replace the ID with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openById('abc123456');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets the range A1 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('A1');

// Gets the data source formula from cell A1.
const dataSourceFormula = range.getDataSourceFormula();

// Gets the formula.
const formula = dataSourceFormula.getFormula();

// Logs the formula.
console.log(formula);

Return

DataSourceFormula: Hücreye ait DataSourceFormula.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSourceFormulas()

Aralıktaki hücreler için DataSourceFormula değerini döndürür.

// Opens the spreadsheet file by its ID. If you created your script from a Google Sheets file,
// use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().
// TODO(developer): Replace the ID with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openById('abc123456');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets the range A1:B5 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('A1:B5');

// Gets an array of the data source formulas in the range A1:B5.
const dataSourceFormulas = range.getDataSourceFormulas();

// Logs the first formula in the array.
console.log(dataSourceFormulas[0].getFormula());

Return

DataSourceFormula[]DataSourceFormula dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSourcePivotTables()

Aralıkla kesişen tüm veri kaynağı pivot tablolarını alır.

// Opens the spreadsheet file by its ID. If you created your script from a Google Sheets file,
// use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().
// TODO(developer): Replace the ID with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openById('abc123456');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets the range A1:G50 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('A1:G50');

// Gets an array of the data source pivot tables in the range A1:G50.
const dataSourcePivotTables = range.getDataSourcePivotTables();

// Logs the last time that the first pivot table in the array was refreshed.
console.log(dataSourcePivotTables[0].getStatus().getLastRefreshedTime());

Return

DataSourcePivotTable[]: Veri kaynağı pivot tablolarının listesi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSourceTables()

Aralıkla kesişen tüm veri kaynağı tablolarını alır.

// Opens the spreadsheet file by its ID. If you created your script from a Google Sheets file,
// use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().
// TODO(developer): Replace the ID with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openById('abc123456');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets the range A1:G50 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('A1:G50');

// Gets the first data source table in the range A1:G50.
const dataSourceTable = range.getDataSourceTables()[0];

// Logs the time of the last completed data execution on the data source table.
console.log(dataSourceTable.getStatus().getLastExecutionTime());

Return

DataSourceTable[]: Veri kaynağı tablolarının listesidir.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataSourceUrl()

Bu aralıktaki veriler için grafikler ve sorgular oluşturmak üzere kullanılabilecek bir URL döndürür.

Code.gs

function doGet() {
 var ss = SpreadsheetApp.openById('1khO6hBWTNNyvyyxvob7aoZTI9ZvlqqASNeq0e29Tw2c');
 var sheet = ss.getSheetByName('ContinentData');
 var range = sheet.getRange('A1:B8');

 var template = HtmlService.createTemplateFromFile('piechart');
 template.dataSourceUrl = range.getDataSourceUrl();
 return template.evaluate();
}

piechart.html

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <!--Load the AJAX API-->
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   // Load the Visualization API and the corechart package.
   google.charts.load('current', {'packages': ['corechart']});

   // Set a callback to run when the Google Visualization API is loaded.
   google.charts.setOnLoadCallback(queryData);

   function queryData() {
    var query = new google.visualization.Query('<?= dataSourceUrl ?>');
    query.send(drawChart);
   }

   // Callback that creates and populates a data table,
   // instantiates the pie chart, passes in the data and
   // draws it.
   function drawChart(response) {
    if (response.isError()) {
     alert('Error: ' + response.getMessage() + ' ' + response.getDetailedMessage());
     return;
    }
    var data = response.getDataTable();

    // Set chart options.
    var options = {
     title: 'Population by Continent',
     width: 400,
     height: 300
    };

    // Instantiate and draw the chart, passing in some options.
    var chart = new google.visualization.PieChart(document.getElementById('chart_div'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <!-- Div that holds the pie chart. -->
  <div id="chart_div"></div>
 </body>
</html>

Return

String: Bu aralığın, grafikler gibi diğer API'lere aktarılabilen bir veri kaynağı URL'si.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataTable()

Bu nesnenin içindeki verileri DataTable olarak döndürün.

// Opens the spreadsheet file by its ID. If you created your script from a Google Sheets file,
// use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().
// TODO(developer): Replace the ID with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openById('abc123456');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets the range A1:B7 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('A1:B7');

// Gets the range A1:B7 as a data table. The values in each column must be of the same type.
const datatable = range.getDataTable();

// Uses the Charts service to build a bar chart from the data table.
// This doesn't build an embedded chart. To do that, use sheet.newChart().addRange() instead.
const chart = Charts.newBarChart()
         .setDataTable(datatable)
         .setOption('title', 'Your Chart Title Here')
         .build();

Return

DataTable: Veri tablosu olarak veriler.


getDataTable(firstRowIsHeader)

Bu aralık içindeki verileri DataTable olarak döndürün.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("A1:B7");

// Calling this method with "true" sets the first line to be the title of the axes
var datatable = range.getDataTable(true);

// Note that this doesn't build an EmbeddedChart, so you can't just use
// Sheet#insertChart(). To do that, use sheet.newChart().addRange() instead.
var chart = Charts.newBarChart()
  .setDataTable(datatable)
  .setOption("title", "Your Title Here")
  .build();

Parametreler

AdTürAçıklama
firstRowIsHeaderBooleanİlk satırın başlık olarak ele alınıp alınmayacağını belirtir.

Return

DataTable: Veri tablosu olarak veriler.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataValidation()

Aralıkta sol üst hücre için veri doğrulama kuralını döndürür. Hücrede veri doğrulama ayarlanmamışsa bu yöntem null değerini döndürür.

// Log information about the data validation rule for cell A1.
var cell = SpreadsheetApp.getActive().getRange('A1');
var rule = cell.getDataValidation();
if (rule != null) {
 var criteria = rule.getCriteriaType();
 var args = rule.getCriteriaValues();
 Logger.log('The data validation rule is %s %s', criteria, args);
} else {
 Logger.log('The cell does not have a data validation rule.')
}

Return

DataValidation: Aralıkta sol üst taraftaki hücre için veri doğrulama kuralıdır.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDataValidations()

Aralıktaki tüm hücreler için veri doğrulama kurallarını döndürür. Veri doğrulama belirli bir hücrede ayarlanmamışsa bu yöntem, söz konusu hücrenin dizideki konumu için null değerini döndürür.

// Change existing data validation rules that require a date in 2013 to require a date in 2014.
var oldDates = [new Date('1/1/2013'), new Date('12/31/2013')];
var newDates = [new Date('1/1/2014'), new Date('12/31/2014')];
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange(1, 1, sheet.getMaxRows(), sheet.getMaxColumns());
var rules = range.getDataValidations();

for (var i = 0; i < rules.length; i++) {
 for (var j = 0; j < rules[i].length; j++) {
  var rule = rules[i][j];

  if (rule != null) {
   var criteria = rule.getCriteriaType();
   var args = rule.getCriteriaValues();

   if (criteria == SpreadsheetApp.DataValidationCriteria.DATE_BETWEEN
     && args[0].getTime() == oldDates[0].getTime()
     && args[1].getTime() == oldDates[1].getTime()) {
    // Create a builder from the existing rule, then change the dates.
    rules[i][j] = rule.copy().withCriteria(criteria, newDates).build();
   }
  }
 }
}
range.setDataValidations(rules);

Return

DataValidation[][]: Aralıktaki hücrelerle ilişkilendirilmiş iki boyutlu veri doğrulama kuralları dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDeveloperMetadata()

Bu aralıkla ilişkili geliştirici meta verilerini alır.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets row 2 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('2:2');

// Adds metadata to row 2.
range.addDeveloperMetadata('NAME', 'GOOGLE');

// Logs the metadata to console.
for (const metadata of range.getDeveloperMetadata()) {
 console.log(`${metadata.getKey()}: ${metadata.getValue()}`);
}

Return

DeveloperMetadata[]: Bu aralıkla ilişkili geliştirici meta verileri.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDisplayValue()

Aralıkta sol üstteki hücrenin görüntülenen değerini döndürür. Değer: String. Gösterilen değer, e-tablonun yerel ayarı tarafından otomatik olarak uygulanan biçimler dahil olmak üzere tarih, saat ve para birimi biçimlendirmesini dikkate alır. Boş hücreler boş bir dize döndürür.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets cell A30 and sets its value to 'Test code.'
const cell = sheet.getRange('A30');
cell.setValue('Test code');

// Gets the value and logs it to the console.
console.log(cell.getDisplayValue());

Return

String: Bu hücrede gösterilen değer.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getDisplayValues()

Bu aralık için değerlerin dikdörtgen ızgarasını döndürür.

Görüntülenen değerlerden, satıra ve ardından sütuna göre dizine eklenen iki boyutlu bir diziyi döndürür. Değerler String nesnedir. Gösterilen değer, e-tablonun yerel ayarı tarafından otomatik olarak uygulanan biçimler dahil olmak üzere tarih, saat ve para birimi biçimlendirmesini dikkate alır. Boş hücreler, dizideki boş bir dizeyle temsil edilir. Bir aralık dizini 1, 1 ile başlarken JavaScript dizisinin [0][0] dizininden dizine eklendiğini unutmayın.

// The code below gets the displayed values for the range C2:G8
// in the active spreadsheet. Note that this is a JavaScript array.
var values = SpreadsheetApp.getActiveSheet().getRange(2, 3, 6, 4).getDisplayValues();
Logger.log(values[0][0]);

Return

String[][]: İki boyutlu değerler dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFilter()

Bu aralığın ait olduğu sayfadaki filtreyi veya sayfada filtre yoksa null değerini döndürür.

let ss = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
let range = ss.getRange("A1:C20");
// Gets the existing filter on the sheet that the given range belongs to.
let filter = range.getFilter();

Return

Filter: Filtre.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFontColorObject()

Aralığın sol üst köşesindeki hücrenin yazı tipi rengini döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

Logger.log(range.getFontColorObject().asRgbColor().asHexString());

Return

Color: Aralıkta sol üstteki hücrenin yazı tipi rengi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFontColorObjects()

Aralıktaki hücrelerin yazı tipi renklerini döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

var results = range.getFontColorObjects();

for (var i in results) {
 for (var j in results[i]) {
  Logger.log(results[i][j].asRgbColor().asHexString());
 }
}

Return

Color[][]: Aralıktaki hücrelerle ilişkili iki boyutlu yazı tipi renkleri dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFontFamilies()

Aralıktaki hücrelerin yazı tipi ailelerini döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

var results = range.getFontFamilies();

for (var i in results) {
 for (var j in results[i]) {
  Logger.log(results[i][j]);
 }
}

Return

String[][]: Aralıktaki hücrelerle ilişkilendirilmiş iki boyutlu yazı tipi aileleri dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFontFamily()

Aralığın sol üst köşesindeki hücrenin yazı tipi ailesini döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

Logger.log(range.getFontFamily());

Return

String: Hücrenin yazı tipi ailesi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFontLine()

Aralığın sol üst köşesindeki hücrenin çizgi stilini alır ('underline', 'line-through' veya 'none').

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

Logger.log(range.getFontLine());

Return

String: Yazı tipi satırı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFontLines()

Aralıktaki ('underline', 'line-through' veya 'none') hücrelerin çizgi stilini alır.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

var results = range.getFontLines();

for (var i in results) {
 for (var j in results[i]) {
  Logger.log(results[i][j]);
 }
}

Return

String[][] — Aralıktaki hücrelerle ilişkili iki boyutlu yazı tipi çizgileri dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFontSize()

Aralığın sol üst köşesindeki hücrenin nokta boyutu olarak yazı tipi boyutunu döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

Logger.log(range.getFontSize());

Return

Integer: Nokta boyutundaki yazı tipi boyutu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFontSizes()

Aralıktaki hücrelerin yazı tipi boyutlarını döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

var results = range.getFontSizes();

for (var i in results) {
 for (var j in results[i]) {
  Logger.log(results[i][j]);
 }
}

Return

Integer[][]: Aralıktaki hücrelerle ilişkili metinlerin iki boyutlu yazı tipi boyutları dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFontStyle()

Aralığın sol üst köşesindeki hücrenin yazı tipi stilini ('italic' veya 'normal') döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

Logger.log(range.getFontStyle());

Return

String: Hücredeki metnin yazı tipi stili.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFontStyles()

Aralıktaki hücrelerin yazı tipi stillerini döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

var results = range.getFontStyles();

for (var i in results) {
 for (var j in results[i]) {
  Logger.log(results[i][j]);
 }
}

Return

String[][]: Aralıktaki hücrelerle ilişkili metinlerin iki boyutlu yazı tipi stillerinden oluşan dizi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFontWeight()

Aralığın sol üst köşesindeki hücrenin yazı tipi ağırlığını (normal/kalın) döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

Logger.log(range.getFontWeight());

Return

String: Hücredeki metnin yazı tipi ağırlığı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFontWeights()

Aralıktaki hücrelerin yazı tipi ağırlıklarını döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

var results = range.getFontWeights();

for (var i in results) {
 for (var j in results[i]) {
  Logger.log(results[i][j]);
 }
}

Return

String[][]: Aralıktaki hücrelerle ilişkili metinlerin iki boyutlu yazı tipi ağırlıkları dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFormula()

Aralığın sol üst tarafındaki hücrenin formülünü (A1 gösterimini) veya hücre boşsa ya da formül içermiyorsa boş bir dize döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This assumes you have a function in B5 that sums up
// B2:B4
var range = sheet.getRange("B5");

// Logs the calculated value and the formula
Logger.log("Calculated value: %s Formula: %s",
      range.getValue(),
      range.getFormula());

Return

String: Hücrenin formülü.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFormulaR1C1()

Belirli bir hücrenin formülünü (R1C1 gösterimini) veya yoksa null formülünü döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("B5");
var formula = range.getFormulaR1C1();
Logger.log(formula);

Return

String: R1C1 gösterimindeki formül.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFormulas()

Aralıktaki hücrelerin formüllerini (A1 gösterimini) döndürür. 2D dizideki girişler, formül içermeyen hücrelere ait boş dizelerdir.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("B5:C6");
var formulas = range.getFormulas();
for (var i in formulas) {
 for (var j in formulas[i]) {
  Logger.log(formulas[i][j]);
 }
}

Return

String[][] — Dize biçimindeki iki boyutlu formül dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getFormulasR1C1()

Aralıktaki hücrelerin formüllerini (R1C1 gösterimini) döndürür. 2D dizideki girişler, formül içermeyen hücreler için null şeklindedir.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("B5:C6");
var formulas = range.getFormulasR1C1();
for (var i in formulas) {
 for (var j in formulas[i]) {
  Logger.log(formulas[i][j]);
 }
}

Return

String[][] — R1C1 gösterimindeki iki boyutlu formül dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getGridId()

Aralığın üst sayfasının ızgara kimliğini döndürür. Kimlikler negatif olmayan rastgele tam değerlerdir.

// Log the grid ID of the first sheet (by tab position) in the spreadsheet.
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

Logger.log(range.getGridId());

Return

Integer: Üst sayfanın ızgara kimliği.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getHeight()

Aralığın yüksekliğini döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("B2:D4");
// logs 3.0
Logger.log(range.getHeight());

Return

Integer: Aralığın yüksekliği.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getHorizontalAlignment()

Aralığın sol üst köşesindeki hücrenin metninin yatay hizalamasını (sol/orta/sağ) döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

Logger.log(range.getHorizontalAlignment());

Return

String: Hücredeki metnin yatay hizalaması.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getHorizontalAlignments()

Aralıktaki hücrelerin yatay hizalamasını döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

var results = range.getHorizontalAlignments();

for (var i in results) {
 for (var j in results[i]) {
  Logger.log(results[i][j]);
 }
}

Return

String[][]: Aralıktaki hücrelerle ilişkili metinlerin iki boyutlu yatay hizalamaları.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getLastColumn()

Bitiş sütunu konumunu döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("B2:D4");
// Logs "4.0"
Logger.log(range.getLastColumn());

Return

Integer: Aralığın e-tablodaki bitiş sütunu konumu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getLastRow()

Bitiş satırı konumunu döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("B2:D4");
// Logs "4.0"
Logger.log(range.getLastRow());

Return

Integer: Aralığın e-tablodaki bitiş satırı konumu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getMergedRanges()

Tamamen geçerli aralık dahilinde olan veya geçerli aralıkta en az bir hücre içeren birleştirilmiş hücreleri temsil eden Range nesneleri dizisini döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("A1:B3");

var mergedRanges = range.getMergedRanges();
for (var i = 0; i < mergedRanges.length; i++) {
 Logger.log(mergedRanges[i].getA1Notation());
 Logger.log(mergedRanges[i].getDisplayValue());
}

Return

Range[] — Aralıkla çakışan birleştirilmiş hücreleri temsil eden Range nesne dizisi.


getNextDataCell(direction)

Aralığın ilk sütunundaki ve satırındaki hücreden başlayarak, belirtilen yönde bir sonraki hücreyi döndürür. Bu, içinde veri bulunan bitişik hücre aralığının kenarı veya söz konusu yönde elektronik tablonun kenarındaki hücrenin kenarıdır. Bu, düzenleyicide Ctrl+[arrow key] yazmakla eşdeğerdir.

// Assume the active spreadsheet is blank.
var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("C3:E5");
// Logs "C1"
Logger.log(range.getNextDataCell(SpreadsheetApp.Direction.UP).getA1Notation());

Parametreler

AdTürAçıklama
directionDirectionSonraki veri bölgesi kenar hücresinin bulunacağı yön.

Return

Range: Veri bölgesi kenar hücresi veya e-tablonun kenarındaki hücre.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getNote()

Verilen aralıkla ilişkilendirilmiş notu döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

Logger.log(range.getNote());

Return

String: Belirtilen hücreyle ilişkilendirilmiş not.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getNotes()

Aralıktaki hücrelerle ilişkili notları döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

var results = range.getNotes();

for (var i in results) {
 for (var j in results[i]) {
  Logger.log(results[i][j]);
 }
}

Return

String[][] - Aralıktaki hücrelerle ilişkilendirilmiş iki boyutlu not dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getNumColumns()

Bu aralıktaki sütun sayısını döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("B2:D5");
Logger.log(range.getNumColumns());

Return

Integer: Bu aralıktaki sütun sayısı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getNumRows()

Bu aralıktaki satır sayısını döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("B2:D5");
Logger.log(range.getNumRows());

Return

Integer: Bu aralıktaki satır sayısı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getNumberFormat()

Belirli bir aralıkta sol üstteki hücrenin sayı veya tarih biçimlendirmesini öğrenin. Döndürülen biçim kalıpları E-Tablolar API belgelerinde açıklanmıştır.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("C4");
Logger.log(cell.getNumberFormat());

Return

String: Aralığın sol üst tarafındaki hücrenin sayı biçimi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getNumberFormats()

Aralıktaki hücreler için sayı veya tarih biçimlerini döndürür. Döndürülen biçim kalıpları E-Tablolar API belgelerinde açıklanmıştır.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("B5:C6");
var formats = range.getNumberFormats();
for (var i in formats) {
 for (var j in formats[i]) {
  Logger.log(formats[i][j]);
 }
}

Return

String[][] — İki boyutlu sayı biçimleri dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getRichTextValue()

Aralığın sol üst hücresi için Zengin Metin değerini veya hücre değeri metin değilse null değerini döndürür.

// Gets the Rich Text value of cell D4.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("D4:F6");
var richText = range.getRichTextValue();
console.log(richText.getText());

Return

RichTextValue: Aralıktaki sol üstteki hücrenin Zengin Metin değeri veya hücre değeri metin değilse null.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getRichTextValues()

Aralıktaki hücrelerin Zengin Metin değerlerini döndürür.

// Gets the Rich Text values for all cells in range B5:C6
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("B5:C6");
var values = range.getRichTextValues();

for (var i = 0; i < values.length; i++) {
 for (var j = 0; j < values[i].length; j++) {
  console.log(values[i][j].getText());
 }
}

Return

RichTextValue[][]: İki boyutlu Zengin Metin değerleri dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getRow()

Bu aralık için satır konumunu döndürür. getRowIndex() ile özdeştir.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("B2");
Logger.log(range.getRow());

Return

Integer: Aralığın satır konumu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getRowIndex()

Bu aralık için satır konumunu döndürür. getRow() ile özdeştir.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("B2");
Logger.log(range.getRowIndex());

Return

Integer: Aralığın satır konumu.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


getSheet()

Bu aralığın ait olduğu sayfayı döndürür.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets the range A1:D10 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('A1:D10');

// Gets the sheet that the range belongs to.
const rangeSheet = range.getSheet();

// Gets the sheet name and logs it to the console.
console.log(rangeSheet.getName());

Return

Sheet: Bu aralığın ait olduğu sayfa.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getTextDirection()

Aralığın sol üst hücresinin metin yönünü döndürür. Hücrenin metin yönü otomatik algılama ile belirlenirse null değerini döndürür.

// Get the text direction of cell B1.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("B1:D4");
Logger.log(range.getTextDirection());

Return

TextDirection: Aralıktaki sol üst hücrenin metin yönü.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getTextDirections()

Aralıktaki hücreler için metin yönlerini döndürür. 2D dizideki girişler, otomatik algılama kullanan hücrelere ait null şeklindedir.

// Get the text directions for all cells in range B5:C6
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("B5:C6");
var directions = range.getTextDirections();

for (var i = 0; i < directions.length; i++) {
 for (var j = 0; j < directions[i].length; j++) {
  Logger.log(directions[i][j]);
 }
}

Return

TextDirection[][]: İki boyutlu metin yönleri dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getTextRotation()

Aralığın sol üst hücresi için metin döndürme ayarlarını döndürür.

// Log the text rotation settings for a cell.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

var cell = sheet.getRange("A1");
Logger.log(cell.getTextRotation());

Return

TextRotation: Metin döndürme ayarları.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getTextRotations()

Aralıktaki hücreler için metin döndürme ayarlarını döndürür.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("B2:D4");

var results = range.getTextRotations();

for (var i in results) {
 for (var j in results[i]) {
  var rotation = results[i][j];
  Logger.log("Cell [%s, %s] has text rotation: %v", i, j, rotation);
 }
}

Return

TextRotation[][]: Aralıktaki hücrelerle ilişkili iki boyutlu metin döndürme dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getTextStyle()

Aralığın sol üst hücresinin metin stilini döndürür.

// Get the text style of cell D4.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("D4:F6");
var style = range.getTextStyle();
Logger.log(style);

Return

TextStyle: Aralıktaki sol üstteki hücrenin metin stili.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getTextStyles()

Aralıktaki hücreler için metin stillerini döndürür.

// Get the text styles for all cells in range B5:C6
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("B5:C6");
var styles = range.getTextStyles();

for (var i = 0; i < styles.length; i++) {
 for (var j = 0; j < styles[i].length; j++) {
  Logger.log(styles[i][j]);
 }
}

Return

TextStyle[][]: İki boyutlu metin stilleri dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getValue()

Aralıkta sol üstteki hücrenin değerini döndürür. Değer, hücrenin değerine bağlı olarak Number, Boolean, Date veya String türünde olabilir. Boş hücreler boş bir dize döndürür.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets the range A1:D10 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('A1:D10');

// Gets the value of the top-left cell in the range and logs it to the console.
console.log(range.getValue());

Return

Object: Bu hücredeki değer.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getValues()

Bu aralık için değerlerin dikdörtgen ızgarasını döndürür.

Satıra ve ardından sütuna göre dizine eklenen iki boyutlu değerler dizisini döndürür. Değerler, hücrenin değerine bağlı olarak Number, Boolean, Date veya String türünde olabilir. Boş hücreler, dizideki boş bir dizeyle temsil edilir. Aralık dizini 1, 1 ile başlarken JavaScript dizisinin [0][0] dizininden dizine eklendiğini unutmayın.

// The code below gets the values for the range C2:G8
// in the active spreadsheet. Note that this is a JavaScript array.
var values = SpreadsheetApp.getActiveSheet().getRange(2, 3, 6, 4).getValues();
Logger.log(values[0][0]);
Web uygulamalarında, Date değeri yasal bir parametre değildir. Aralık, Date değerine sahip bir hücre içeriyorsa getValues(), web uygulamasına veri döndüremez. Bunun yerine, sayfadan alınan tüm değerleri Number, Boolean veya String gibi desteklenen bir temel JavaScript öğesine dönüştürün.

Return

Object[][]: İki boyutlu değerler dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getVerticalAlignment()

Hücrenin aralığın sol üst köşesindeki dikey hizalamasını (üst/orta/alt) döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

Logger.log(range.getVerticalAlignment());

Return

String: Hücredeki metnin dikey hizalaması.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getVerticalAlignments()

Aralıktaki hücrelerin dikey hizalamasını döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

var results = range.getVerticalAlignments();

for (var i in results) {
 for (var j in results[i]) {
  Logger.log(results[i][j]);
 }
}

Return

String[][]: Aralıktaki hücrelerle ilişkili metinlerin iki boyutlu dikey hizalamaları dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getWidth()

Sütunlardaki aralığın genişliğini döndürür.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets the range A1:D10 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('A1:D10');

// Gets the width of the range in number of columns and logs it to the console.
console.log(range.getWidth());

Return

Integer: Aralıktaki sütun sayısı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getWrap()

Hücredeki metnin kaydırılıp kaydırılmadığını döndürür. Daha ayrıntılı sarmalama stratejisi için getWrapStrategy() kullanın.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

Logger.log(range.getWrap());

Return

Boolean: Bu hücredeki metnin kaydırılıp kaydırılmadığı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getWrapStrategies()

Aralıktaki hücreler için metin kaydırma stratejilerini döndürür.

// Get the text wrapping strategies for all cells in range B5:C6
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("B5:C6");
var strategies = range.getWrapStrategies();

for (var i = 0; i < strategies.length; i++) {
 for (var j = 0; j < strategies[i].length; j++) {
  Logger.log(strategies[i][j]);
 }
}

Return

WrapStrategy[][]: İki boyutlu metin kaydırma stratejileri dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getWrapStrategy()

Aralığın sol üst kısmındaki hücre için metin kaydırma stratejisini döndürür.

// Get the text wrapping strategy of cell B1.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("B1:D4");
Logger.log(range.getWrapStrategy());

Return

WrapStrategy: Aralıkta yer alan sol üstteki hücrenin metin kaydırma stratejisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

getWraps()

Hücrelerdeki metnin kaydırılıp kaydırılmadığını döndürür. Daha ayrıntılı sarmalama stratejisi için getWrapStrategies() kullanın.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

var results = range.getVerticalAlignments();

for (var i in results) {
 for (var j in results[i]) {
  var isWrapped = results[i][j];
  if (isWrapped) {
    Logger.log("Cell [%s, %s] has wrapped text", i, j);
  }
 }
}

Return

Boolean[][]: Aralıktaki hücrelerle ilişkili metinlerin iki boyutlu dikey hizalamaları dizisi.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertCells(shiftDimension)

Bu aralığa boş hücreler ekler. Yeni hücreler, daha önce bu aralığı kaplayan hücrelerdeki biçimlendirmeyi korur. Sayfada sağlanan boyut boyunca mevcut veriler eklenen aralıktan uzaklaştırılır.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("A1:D10");
range.insertCells(SpreadsheetApp.Dimension.COLUMNS);

Parametreler

AdTürAçıklama
shiftDimensionDimensionMevcut verilerin kaydırılacağı boyut.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertCheckboxes()

Aralıktaki her bir hücreye onay kutuları ekler. İşaretli olanlar için true, işaretli olanlar içinse false ile yapılandırılır. Aralıktaki tüm hücrelerin değerini false olarak ayarlar.

var range = SpreadsheetApp.getActive().getRange('A1:B10');

// Inserts checkboxes into each cell in the range A1:B10 configured with 'true' for checked
// and 'false' for unchecked. Also, sets the value of each cell in the range A1:B10 to 'false'.
range.insertCheckboxes();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertCheckboxes(checkedValue)

Aralıktaki her bir hücreye, işaretli için özel bir değerle, işaretlenmemiş için ise boş bir dizeyle yapılandırılmış onay kutuları ekler. Aralıktaki her hücrenin değerini boş dizeye ayarlar.

var range = SpreadsheetApp.getActive().getRange('A1:B10');

// Inserts checkboxes into each cell in the range A1:B10 configured with 'yes' for checked
// and the empty string for unchecked. Also, sets the value of each cell in the range A1:B10 to
// the empty string.
range.insertCheckboxes('yes');

Parametreler

AdTürAçıklama
checkedValueObjectOnay kutusu veri doğrulaması için işaretli değer.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

insertCheckboxes(checkedValue, uncheckedValue)

Aralıktaki her bir hücreye, işaretli ve işaretlenmemiş durumlar için özel değerlerle yapılandırılmış onay kutuları ekler. Aralıktaki her hücrenin değerini özel olarak işaretlenmemiş değere ayarlar.

var range = SpreadsheetApp.getActive().getRange('A1:B10');

// Inserts checkboxes into each cell in the range A1:B10 configured with 'yes' for checked
// and 'no' for unchecked. Also, sets the value of each cell in the range A1:B10 to 'no'.
range.insertCheckboxes('yes', 'no');

Parametreler

AdTürAçıklama
checkedValueObjectOnay kutusu veri doğrulaması için işaretli değer.
uncheckedValueObjectOnay kutusu veri doğrulaması için işaretlenmemiş değer.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

isBlank()

Aralık tamamen boşsa true değerini döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B2:D4");

Logger.log(range.isBlank());

Return

Boolean — Aralık boşsa true, boşsa false değerini alır.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

isChecked()

Aralıktaki tüm hücrelerin onay kutusu durumunun "işaretli" olup olmadığını döndürür. Bazı hücreler işaretli ancak geri kalanı işaretlenmemişse veya bazı hücrelerin onay kutusu veri doğrulaması yoksa null değerini döndürür.

var range = SpreadsheetApp.getActive().getRange('A1:A3');

// Inserts checkboxes and sets each cell value to 'no' in the range A1:A3.
range.insertCheckboxes('yes', 'no');

var range1 = SpreadsheetApp.getActive().getRange('A1');
range1.setValue('yes');
// Sets the value of isRange1Checked as true as it contains the checked value.
var isRange1Checked = range1.isChecked();

var range2 = SpreadsheetApp.getActive().getRange('A2');
range2.setValue('no');
// Sets the value of isRange2Checked as false as it contains the unchecked value.
var isRange2Checked = range2.isChecked();

var range3 = SpreadsheetApp.getActive().getRange('A3');
range3.setValue('random');
// Sets the value of isRange3Checked as null, as it contains an invalid checkbox value.
var isRange3Checked = range3.isChecked();

Return

Boolean - true, aralıktaki tüm hücreler işaretliyse, aralıktaki tüm hücrelerin işareti kaldırılmışsa false veya hücrelerden herhangi birinin işareti kaldırılmışsa ya da onay kutusu veri doğrulaması yoksa null.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

isEndColumnBounded()

Aralık sonunun belirli bir sütuna bağlı olup olmadığını belirler. Örneğin, bu yöntem aralığın sonundaki sütunlara bağlı olan A1:B10 veya B:B aralıkları için true değerini döndürür. Yalnızca aralığın sonundaki belirli satırlara bağlı olan 3:7 veya A1:5 aralıkları için bu yöntem false değerini döndürür.

 // Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets the range A1:D10 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('A1:D10');

// Determines if the end of the range is bound to a particular column and logs it to the
// console.
console.log(range.isEndColumnBounded());

Return

Boolean: Aralığın sonu belirli bir sütuna bağlıysa true. Aksi takdirde false.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

isEndRowBounded()

Aralığın sonunun belirli bir satıra bağlı olup olmadığını belirler. Örneğin, bu yöntem aralığın sonundaki satırlara bağlı olan A1:B10 veya 3:7 aralıkları için true değerini döndürür. Yalnızca aralığın sonundaki belirli sütunlara bağlı olan B:B veya A1:C aralıkları için bu yöntem false değerini döndürür.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets the range A1:D10 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('A1:D10');

// Determines if the end of the range is bound to a particular row and logs it to the console.
console.log(range.isEndRowBounded());

Return

Boolean - Aralığın sonu belirli bir satıra bağlıysa true; aksi takdirde false.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

isPartOfMerge()

Geçerli aralıktaki hücreler birleştirilmiş hücrelerle çakışırsa true değerini döndürür.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("A1:B3");

// True if any of the cells in A1:B3 is included in a merge.
var isPartOfMerge = range.isPartOfMerge();

Return

Boolean: Aralık, birleştirilmiş hücrelerle çakışıyorsa true değerini döndürür, aksi takdirde false değerini döndürür.


isStartColumnBounded()

Aralığın başlangıcının belirli bir sütuna bağlı olup olmadığını belirler. Örneğin, bu yöntem, aralığın başındaki sütunlara bağlı olan A1:B10 veya B:B aralıkları için true değerini döndürür. Yalnızca aralığın başındaki bir satıra bağlı olan 3:7 aralığı için bu yöntem false değerini döndürür.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets the range A1:D10 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('A1:D10');

// Determines if the start of the range is bound to a particular column and logs it to the
// console.
console.log(range.isStartColumnBounded());

Return

Boolean - Aralığın başlangıcı belirli bir sütuna bağlıysa true; aksi takdirde false.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

isStartRowBounded()

Aralığın başlangıcının belirli bir satıra bağlı olup olmadığını belirler. Örneğin, aralığın başındaki satırlara bağlı olan A1:B10 veya 3:7 aralıkları için bu yöntem true değerini döndürür; aralığın başında yalnızca belirli bir sütuna bağlı olan B:B aralığı için bu yöntem false değerini döndürür.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can use SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets the range A1:D10 on Sheet1.
const range = sheet.getRange('A1:D10');

// Determines if the start of the range is bound to a particular row and logs it to the
// console.
console.log(range.isStartRowBounded());

Return

Boolean - Aralığın başlangıcı belirli bir satıra bağlıysa true; aksi takdirde false.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

merge()

Aralıktaki hücreleri tek bir blokta birleştirir.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

// The code below 2-dimensionally merges the cells in A1 to B3
sheet.getRange('A1:B3').merge();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

mergeAcross()

Aralığın sütunlarında yer alan hücreleri birleştirin.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// The code below merges cells C5:E5 into one cell
var range1 = sheet.getRange("C5:E5");
range1.mergeAcross();

// The code below creates 2 horizontal cells, F5:H5 and F6:H6
var range2 = sheet.getRange("F5:H6");
range2.mergeAcross();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

mergeVertically()

Aralıktaki hücreleri birleştirir.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

// The code below vertically merges the cells in A1 to A10
sheet.getRange('A1:A10').mergeVertically();

// The code below creates 3 merged columns: B1 to B10, C1 to C10, and D1 to D10
sheet.getRange('B1:D10').mergeVertically();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

moveTo(target)

Bu aralıktan hedef aralığa kesip yapıştırın (biçim ve değerler).

// The code below moves the first 5 columns over to the 6th column
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet()
sheet.getRange("A1:E").moveTo(sheet.getRange("F1"));

Parametreler

AdTürAçıklama
targetRangeBu aralığın kopyalanacağı hedef aralık; yalnızca sol üstteki hücre konumu alakalıdır.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

offset(rowOffset, columnOffset)

Verilen satır ve sütun sayısına göre (negatif olabilir) bu aralıktan uzaklığı olan yeni bir aralık döndürür. Yeni aralık, orijinal aralıkla aynı boyuttadır.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("A1");

// newCell references B2
var newCell = cell.offset(1, 1);

Parametreler

AdTürAçıklama
rowOffsetIntegerAralığın sol üst kısmındaki hücreden aşağı doğru giden satır sayısı. Negatif değerler, aralığın sol üst hücresindeki satırları temsil eder.
columnOffsetIntegerAralığın sol üst kısmındaki hücreden sağdaki sütun sayısı. Negatif değerler, aralığın sol üst hücresinden soldaki sütunları temsil eder.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.


offset(rowOffset, columnOffset, numRows)

Geçerli aralığa göre yeni bir aralık döndürür. Bu aralığın sol üst noktası, belirtilen satır ve sütunlara göre geçerli aralıktan uzaklığa sahip ve hücrelerde belirtilen yüksekliğe sahip.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("A1");

// newCell references B2:B3
var newRange = cell.offset(1, 1, 2);

Parametreler

AdTürAçıklama
rowOffsetIntegerAralığın sol üst kısmındaki hücreden aşağı doğru giden satır sayısı. Negatif değerler, aralığın sol üst hücresindeki satırları temsil eder.
columnOffsetIntegerAralığın sol üst kısmındaki hücreden sağdaki sütun sayısı. Negatif değerler, aralığın sol üst hücresinden soldaki sütunları temsil eder.
numRowsIntegerYeni aralıktaki satırların yüksekliği.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.


offset(rowOffset, columnOffset, numRows, numColumns)

Geçerli aralığa göre yeni bir aralık döndürür. Bu aralık, sol üst noktası verilen satır ve sütunlara göre geçerli aralıktan uzaklığa sahiptir ve hücrelerde belirtilen yükseklik ve genişliğe sahiptir.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("A1");

// newCell references B2:C3
var newRange = cell.offset(1, 1, 2, 2);

Parametreler

AdTürAçıklama
rowOffsetIntegerAralığın sol üst kısmındaki hücreden aşağı doğru giden satır sayısı. Negatif değerler, aralığın sol üst hücresindeki satırları temsil eder.
columnOffsetIntegerAralığın sol üst kısmındaki hücreden sağdaki sütun sayısı. Negatif değerler, aralığın sol üst hücresinden soldaki sütunları temsil eder.
numRowsIntegerYeni aralıktaki satırların yüksekliği.
numColumnsIntegerYeni aralığın sütunlarındaki genişlik.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.


protect()

Aralığın izne sahip kullanıcılar dışında düzenlenmesini engelleyebilen bir nesne oluşturur. Komut dosyası gerçekten aralık için düzenleyenler listesini değiştirene kadar (Protection.removeEditor(emailAddress), Protection.removeEditor(user), Protection.removeEditors(emailAddresses), Protection.addEditor(emailAddress), Protection.addEditor(user), Protection.addEditors(emailAddresses) yöntemini çağırarak ya da Protection.setDomainEdit(editable) için yeni bir değer ayarlayarak) izinler e-tablonun kendisini yansıtır. Bu, etkin bir şekilde aralığın korunmadığı anlamına gelir. Aralık zaten korunuyorsa bu yöntem, mevcut aralıkla çakışan yeni bir korunan aralık oluşturur. Bir hücre birden çok korumalı aralıkla korunuyorsa ve bu aralıklardan herhangi biri belirli bir kullanıcının hücreyi düzenlemesini engelliyorsa söz konusu kullanıcı hücreyi düzenleyemez.

// Protect range A1:B10, then remove all other users from the list of editors.
var ss = SpreadsheetApp.getActive();
var range = ss.getRange('A1:B10');
var protection = range.protect().setDescription('Sample protected range');

// Ensure the current user is an editor before removing others. Otherwise, if the user's edit
// permission comes from a group, the script throws an exception upon removing the group.
var me = Session.getEffectiveUser();
protection.addEditor(me);
protection.removeEditors(protection.getEditors());
if (protection.canDomainEdit()) {
 protection.setDomainEdit(false);
}

Return

Protection: Koruma ayarlarını temsil eden bir nesne.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

randomize()

Verilen aralıktaki satırların sırasını rastgele hale getirir.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("A1:C7");

// Randomizes the range
range.randomize();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

removeCheckboxes()

Aralıktaki tüm onay kutularını kaldırır. Her hücrenin veri doğrulamasını temizler ve ayrıca hücre işaretli veya işaretlenmemiş değeri içeriyorsa hücrenin değerini de temizler.

var range = SpreadsheetApp.getActive().getRange('A1:B10');

// Inserts checkboxes and sets each cell value to 'no' in the range A1:B10.
range.insertCheckboxes('yes', 'no');

var range1 = SpreadsheetApp.getActive().getRange('A1');
range1.setValue('yes');
// Removes the checkbox data validation in cell A1 and clears its value.
range1.removeCheckboxes();

var range2 = SpreadsheetApp.getActive().getRange('A2');
range2.setValue('random');
// Removes the checkbox data validation in cell A2 but does not clear its value.
range2.removeCheckboxes();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

removeDuplicates()

Bu aralıktaki herhangi bir önceki satırdaki değerlerin kopyası olan değerleri içeren satırları kaldırır. Aynı değerlere sahip ancak büyük/küçük harf kullanımı, biçimlendirme veya formüller farklı olan satırlar kopya olarak kabul edilir. Bu yöntem, görünümden gizlenen (örneğin, bir filtre nedeniyle) yinelenen satırları da kaldırır. Bu aralığın dışındaki içerikler kaldırılmaz.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B1:D7");

// Remove duplicate rows in the range.
range.removeDuplicates();

Return

Range: Yinelenenler kaldırıldıktan sonra ulaşılan aralık. Aralığın boyutu, kaldırılan her satır için bir satır azaltılır.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

removeDuplicates(columnsToCompare)

Bu aralıktaki, belirtilen sütunlarda önceki herhangi bir satırın değerlerinin kopyası olan değerleri içeren satırları kaldırır. Aynı değerlere sahip ancak büyük/küçük harf kullanımı, biçimlendirme veya formül farklılığı olan satırlar kopya olarak kabul edilir. Bu yöntem, görünümden gizlenen (ör. bir filtre nedeniyle) yinelenen satırları da kaldırır. Bu aralığın dışındaki içerikler kaldırılmaz.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("B1:D7");

// Remove rows which have duplicate values in column B.
range.removeDuplicates([2]);

// Remove rows which have duplicate values in both columns B and D.
range.removeDuplicates([2,4]);

Parametreler

AdTürAçıklama
columnsToCompareInteger[]Yinelenen değerler olup olmadığını anlamak için analiz edilecek sütunlar. Hiç sütun sağlanmazsa tüm sütunlar kopya olup olmadığını anlamak için analiz edilir.

Return

Range: Yinelenenler kaldırıldıktan sonra ulaşılan aralık. Aralığın boyutu, kaldırılan her satır için bir satır azaltılır.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setBackground(color)

CSS gösteriminde ('#ffffff' veya 'white' gibi) aralıktaki tüm hücrelerin arka plan rengini ayarlar.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var range = sheet.getRange("B2:D5");
range.setBackground("red");

Parametreler

AdTürAçıklama
colorStringCSS gösterimindeki bir renk kodu ('#ffffff' veya 'white' gibi); null değeri ise rengi sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setBackgroundObject(color)

Aralıktaki tüm hücrelerin arka plan rengini ayarlar.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var bgColor = SpreadsheetApp.newColor()
  .setThemeColor(SpreadsheetApp.ThemeColorType.BACKGROUND)
  .build();

var range = sheet.getRange("B2:D5");
range.setBackgroundObject(bgColor);

Parametreler

AdTürAçıklama
colorColorAyarlanacak arka plan rengi; null değeri, arka plan rengini sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setBackgroundObjects(color)

Arka plan renklerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var colorAccent1 = SpreadsheetApp.newColor()
  .setThemeColor(SpreadsheetApp.ThemeColorType.ACCENT1)
  .build();
var colorAccent2 = SpreadsheetApp.newColor()
  .setThemeColor(SpreadsheetApp.ThemeColorType.ACCENT2)
  .build();
var colorAccent3 = SpreadsheetApp.newColor()
  .setThemeColor(SpreadsheetApp.ThemeColorType.ACCENT3)
  .build();
var colorAccent4 = SpreadsheetApp.newColor()
  .setThemeColor(SpreadsheetApp.ThemeColorType.ACCENT4)
  .build();

var colors = [
 [colorAccent1, colorAccent2],
 [colorAccent3, colorAccent4]
];

var cell = sheet.getRange("B5:C6");
cell.setBackgroundObjects(colors);

Parametreler

AdTürAçıklama
colorColor[][]İki boyutlu renk dizisi; null değerleri rengi sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setBackgroundRGB(red, green, blue)

RGB değerlerini (0 ile 255 arasında tam sayılar dahil) kullanarak arka planı belirtilen renge ayarlar.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B2");

// Sets the background to white
cell.setBackgroundRGB(255, 255, 255);

// Sets the background to red
cell.setBackgroundRGB(255, 0, 0);

Parametreler

AdTürAçıklama
redIntegerRGB gösterimindeki kırmızı değerdir.
greenIntegerRGB gösterimindeki yeşil değerdir.
blueIntegerRGB gösterimindeki mavi değerdir.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setBackgrounds(color)

Arka plan renklerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir). Renkler CSS gösterimindedir ('#ffffff' veya 'white' gibi).

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var colors = [
 ["red", "white", "blue"],
 ["#FF0000", "#FFFFFF", "#0000FF"] // These are the hex equivalents
];

var cell = sheet.getRange("B5:D6");
cell.setBackgrounds(colors);

Parametreler

AdTürAçıklama
colorString[][]CSS gösterimindeki iki boyutlu renk dizisi ('#ffffff' veya 'white' gibi); null değerleri rengi sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setBorder(top, left, bottom, right, vertical, horizontal)

Kenarlık özelliğini ayarlar. Geçerli değerler true (açık), false (kapalı) ve null (değişiklik yok) değerleridir.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B2");
// Sets borders on the top and bottom, but leaves the left and right unchanged
cell.setBorder(true, null, true, null, false, false);

Parametreler

AdTürAçıklama
topBooleanKenarlık için true, yok için false, değişiklik yok için null.
leftBooleanKenarlık için true, yok için false, değişiklik yok için null.
bottomBooleanKenarlık için true, yok için false, değişiklik yok için null.
rightBooleanKenarlık için true, yok için false, değişiklik yok için null.
verticalBooleanİç dikey kenarlıklar için true, hiçbiri için false, değişiklik yok için null.
horizontalBooleanİç yatay kenarlıklar için true, hiçbiri için false, değişiklik yok için null.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setBorder(top, left, bottom, right, vertical, horizontal, color, style)

Kenarlık özelliğini renk ve/veya stille ayarlar. Geçerli değerler true (açık), false (kapalı) ve null (değişiklik yok) değerleridir. Renk için, CSS gösteriminde Renk değerini kullanın ('#ffffff' veya 'white' gibi).

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B2");
// Sets borders on the top and bottom, but leaves the left and right unchanged
// Also sets the color to "red", and the border to "DASHED".
cell.setBorder(true, null, true, null, false, false, "red", SpreadsheetApp.BorderStyle.DASHED);

Parametreler

AdTürAçıklama
topBooleanKenarlık için true, yok için false, değişiklik yok için null.
leftBooleanKenarlık için true, yok için false, değişiklik yok için null.
bottomBooleanKenarlık için true, yok için false, değişiklik yok için null.
rightBooleanKenarlık için true, yok için false, değişiklik yok için null.
verticalBooleanİç dikey kenarlıklar için true, hiçbiri için false, değişiklik yok için null.
horizontalBooleanİç yatay kenarlıklar için true, hiçbiri için false, değişiklik yok için null.
colorStringCSS gösteriminde bir renk ('#ffffff' veya 'white' gibi), varsayılan renk için null (siyah).
styleBorderStyleKenarlıklar için bir stil, varsayılan stil (düz) için null.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setDataValidation(rule)

Aralıktaki tüm hücreler için tek bir veri doğrulama kuralı ayarlar.

// Set the data validation rule for cell A1 to require a value from B1:B10.
var cell = SpreadsheetApp.getActive().getRange('A1');
var range = SpreadsheetApp.getActive().getRange('B1:B10');
var rule = SpreadsheetApp.newDataValidation().requireValueInRange(range).build();
cell.setDataValidation(rule);

Parametreler

AdTürAçıklama
ruleDataValidationAyarlanacak veri doğrulama kuralı veya veri doğrulamasını kaldırmak için null.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setDataValidations(rules)

Aralıktaki tüm hücreler için veri doğrulama kurallarını ayarlar. Bu yöntem, satır ve ardından sütuna göre dizine eklenen iki boyutlu bir veri doğrulama dizisi alır. Dizi boyutları, aralık boyutlarına karşılık gelmelidir.

// Set the data validation rules for Sheet1!A1:B5 to require a value from Sheet2!A1:A10.
var destinationRange = SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName('Sheet1').getRange('A1:B5');
var sourceRange = SpreadsheetApp.getActive().getSheetByName('Sheet2').getRange('A1:A10');
var rule = SpreadsheetApp.newDataValidation().requireValueInRange(sourceRange).build();
var rules = destinationRange.getDataValidations();
for (var i = 0; i < rules.length; i++) {
 for (var j = 0; j < rules[i].length; j++) {
  rules[i][j] = rule;
 }
}
destinationRange.setDataValidations(rules);

Parametreler

AdTürAçıklama
rulesDataValidation[][]Ayarlanacak iki boyutlu veri doğrulama kuralları dizisi; null değerleri veri doğrulamasını kaldırır.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFontColor(color)

CSS gösterimindeki yazı tipi rengini ayarlar ('#ffffff' veya 'white' gibi).

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B2");
cell.setFontColor("red");

Parametreler

AdTürAçıklama
colorStringCSS gösterimindeki yazı tipi rengi ('#ffffff' veya 'white' gibi); null değeri, rengi sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFontColorObject(color)

Belirli bir aralığın yazı tipi rengini ayarlar.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var color = SpreadsheetApp.newColor()
  .setThemeColor(SpreadsheetApp.ThemeColorType.TEXT)
  .build();

var cell = sheet.getRange("B2");
cell.setFontColor(color);

Parametreler

AdTürAçıklama
colorColorAyarlanacak yazı tipi rengi. null değeri, rengi sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFontColorObjects(colors)

Yazı tipi renklerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var colorAccent1 = SpreadsheetApp.newColor()
  .setThemeColor(SpreadsheetApp.ThemeColorType.ACCENT1)
  .build();
var colorAccent2 = SpreadsheetApp.newColor()
  .setThemeColor(SpreadsheetApp.ThemeColorType.ACCENT2)
  .build();
var colorAccent3 = SpreadsheetApp.newColor()
  .setThemeColor(SpreadsheetApp.ThemeColorType.ACCENT3)
  .build();
var colorAccent4 = SpreadsheetApp.newColor()
  .setThemeColor(SpreadsheetApp.ThemeColorType.ACCENT4)
  .build();

var colors = [
 [colorAccent1, colorAccent2],
 [colorAccent3, colorAccent4]
];

var cell = sheet.getRange("B5:C6");
cell.setFontColorObjects(colors);

Parametreler

AdTürAçıklama
colorsColor[][]İki boyutlu renk dizisi; null değerleri, yazı tipi rengini sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFontColors(colors)

Yazı tipi renklerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir). Renkler CSS gösterimindedir ('#ffffff' veya 'white' gibi).

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var colors = [
 ["red", "white", "blue"],
 ["#FF0000", "#FFFFFF", "#0000FF"] // These are the hex equivalents
];

var cell = sheet.getRange("B5:D6");
cell.setFontColors(colors);

Parametreler

AdTürAçıklama
colorsObject[][]CSS gösterimindeki iki boyutlu renk dizisi ('#ffffff' veya 'white' gibi); null değerleri rengi sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFontFamilies(fontFamilies)

Yazı tipi ailelerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir). Yazı tipi ailelerine örnek olarak "header" veya "Helvetica" verilebilir.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var fonts = [
 ["Arial", "Helvetica", "Verdana"],
 ["Courier New", "Arial", "Helvetica]
];

var cell = sheet.getRange("B2:D3");
cell.setFontFamilies(fonts);

Parametreler

AdTürAçıklama
fontFamiliesObject[][]İki boyutlu yazı tipi aileleri dizisi; null değerleri yazı tipi ailesini sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFontFamily(fontFamily)

Yazı tipi ailesini (ör. "Arial" veya "Helvetica") ayarlar.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B2");
cell.setFontFamily("Helvetica");

Parametreler

AdTürAçıklama
fontFamilyStringAyarlanacak yazı tipi ailesi; null değeri, yazı tipi ailesini sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFontLine(fontLine)

Belirli bir aralığın ('underline', 'line-through' veya 'none') yazı tipi çizgi stilini ayarlar.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B2");
cell.setFontLine("line-through");

Parametreler

AdTürAçıklama
fontLineStringYazı tipi çizgi stili ('underline', 'line-through' veya 'none'). null değeri, yazı tipi satır stilini sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFontLines(fontLines)

Çizgi stillerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// The size of the two-dimensional array must match the size of the range.
var fontLines = [
 ["underline", "line-through", "none"]
];

var range = sheet.getRange("B2:D2");
range.setFontLines(fontLines);

Parametreler

AdTürAçıklama
fontLinesObject[][]Yazı tipi çizgi stillerinden oluşan iki boyutlu bir dizi ('underline', 'line-through' veya 'none'); null değerleri, yazı tipi çizgi stilini sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFontSize(size)

Yazı tipi boyutunu ayarlar. Boyut, kullanılacak nokta boyutudur.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B2");
cell.setFontSize(20);

Parametreler

AdTürAçıklama
sizeIntegerNokta boyutunda bir yazı tipi boyutu.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFontSizes(sizes)

Yazı tipi boyutlarından oluşan bir dikdörtgen ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir). Boyutlar nokta cinsindendir.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// The size of the two-dimensional array must match the size of the range.
var fontSizes = [
 [16, 20, 24]
];

var range = sheet.getRange("B2:D2");
range.setFontSizes(fontSizes);

Parametreler

AdTürAçıklama
sizesObject[][]İki boyutlu bir boyut dizisi.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFontStyle(fontStyle)

Verilen aralık için yazı tipi stilini belirleyin ('italic' veya 'normal').

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B2");
cell.setFontStyle("italic");

Parametreler

AdTürAçıklama
fontStyleStringYazı tipi stili ('italic' veya 'normal'). null değeri, yazı tipi stilini sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFontStyles(fontStyles)

Yazı tipi stillerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// The size of the two-dimensional array must match the size of the range.
var fontStyles = [
 ["italic", "normal"]
];

var range = sheet.getRange("B2:C2");
range.setFontStyles(fontStyles);

Parametreler

AdTürAçıklama
fontStylesObject[][]'italic' veya 'normal' olmak üzere iki boyutlu yazı tipi stilleri dizisi. null değerleri, yazı tipi stilini sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFontWeight(fontWeight)

Verilen aralık için yazı tipi ağırlığını ayarlayın (normal/kalın).

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B2");
cell.setFontWeight("bold");

Parametreler

AdTürAçıklama
fontWeightStringYazı tipi ağırlığı ('bold' veya 'normal'). null değeri, yazı tipi ağırlığını sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFontWeights(fontWeights)

Yazı tipi ağırlıklarından oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir). Yazı tipi ağırlığına örnek olarak "kalın" yazı tipi verilebilir.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// The size of the two-dimensional array must match the size of the range.
var fontStyles = [
 [ "bold", "bold", "normal" ]
];

var range = sheet.getRange("B2:D2");
range.setFontWeights(fontStyles);

Parametreler

AdTürAçıklama
fontWeightsObject[][]'bold' veya 'normal' olmak üzere iki boyutlu yazı tipi ağırlıkları dizisi; null değerleri, yazı tipi ağırlığını sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFormula(formula)

Bu aralığın formülünü günceller. Verilen formül A1 gösteriminde olmalıdır.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B5");
cell.setFormula("=SUM(B3:B4)");

Parametreler

AdTürAçıklama
formulaStringHücre için ayarlanacak formülü temsil eden dize.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFormulaR1C1(formula)

Bu aralığın formülünü günceller. Verilen formül R1C1 gösteriminde olmalıdır.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B5");
// This sets the formula to be the sum of the 3 rows above B5
cell.setFormulaR1C1("=SUM(R[-3]C[0]:R[-1]C[0])");

Parametreler

AdTürAçıklama
formulaStringDize formülü.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFormulas(formulas)

Formüllerden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir). Verilen formüller A1 gösteriminde olmalıdır. Bu yöntemde satıra ve ardından sütuna göre dizine eklenen iki boyutlu bir formül dizisi alınır. Dizi boyutları aralık boyutlarına karşılık gelmelidir.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This sets the formulas to be a row of sums, followed by a row of averages right below.
// The size of the two-dimensional array must match the size of the range.
var formulas = [
 ["=SUM(B2:B4)", "=SUM(C2:C4)", "=SUM(D2:D4)"],
 ["=AVERAGE(B2:B4)", "=AVERAGE(C2:C4)", "=AVERAGE(D2:D4)"]
];

var cell = sheet.getRange("B5:D6");
cell.setFormulas(formulas);

Parametreler

AdTürAçıklama
formulasString[][]Formüllerden oluşan iki boyutlu bir dize dizisi.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setFormulasR1C1(formulas)

Formüllerden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir). Verilen formüller R1C1 gösteriminde olmalıdır.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// This creates formulas for a row of sums, followed by a row of averages.
var sumOfRowsAbove = "=SUM(R[-3]C[0]:R[-1]C[0])";
var averageOfRowsAbove = "=AVERAGE(R[-4]C[0]:R[-2]C[0])";

// The size of the two-dimensional array must match the size of the range.
var formulas = [
 [sumOfRowsAbove, sumOfRowsAbove, sumOfRowsAbove],
 [averageOfRowsAbove, averageOfRowsAbove, averageOfRowsAbove]
];

var cell = sheet.getRange("B5:D6");
// This sets the formula to be the sum of the 3 rows above B5.
cell.setFormulasR1C1(formulas);

Parametreler

AdTürAçıklama
formulasString[][]R1C1 biçimindeki iki boyutlu formül dizisi.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setHorizontalAlignment(alignment)

Verilen aralık için yatay (soldan sağa) hizalamayı (sol/orta/sağ) ayarlayın.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B2");
cell.setHorizontalAlignment("center");

Parametreler

AdTürAçıklama
alignmentStringHizalama ('left', 'center' veya 'normal'); null değeri hizalamayı sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setHorizontalAlignments(alignments)

Yatay hizalamalardan oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar. bkz. setHorizontalAlignment(alignment)

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// The size of the two-dimensional array must match the size of the range.
var horizontalAlignments = [
 [ "left", "right", "center" ]
];

var range = sheet.getRange("B2:D2");
range.setHorizontalAlignments(horizontalAlignments);

Parametreler

AdTürAçıklama
alignmentsObject[][]İki boyutlu hizalama dizisi ('left', 'center' veya 'normal'). null değeri, hizalamayı sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


setNote(note)

Notu verilen değere ayarlar.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B2");
cell.setNote("This is a note");

Parametreler

AdTürAçıklama
noteStringAralık için ayarlanacak not değeri değeri; null değeri, ilgili notu kaldırır.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setNotes(notes)

Notlardan oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// The size of the two-dimensional array must match the size of the range.
var notes = [
 ["it goes", "like this", "the fourth, the fifth"],
 ["the minor fall", "and the", "major lift"]
];

var cell = sheet.getRange("B2:D3");
cell.setNotes(notes)

Parametreler

AdTürAçıklama
notesObject[][]İki boyutlu not dizisi. null değerleri notu kaldırır.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


setNumberFormat(numberFormat)

Sayı veya tarih biçimini verilen biçimlendirme dizesine ayarlar. Kabul edilen biçim kalıpları E-Tablolar API belgelerinde açıklanmıştır.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B2");
// Always show 3 decimal points
cell.setNumberFormat("0.000");

Parametreler

AdTürAçıklama
numberFormatStringSayı biçimi dizesi.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setNumberFormats(numberFormats)

Sayı veya tarih biçimlerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir). Değerler, E-Tablolar API belgelerinde açıklanan biçim kalıbı dizeleridir.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// The size of the two-dimensional array must match the size of the range.
var formats = [
 [ "0.000", "0,000,000", "$0.00" ]
];

var range = sheet.getRange("B2:D2");
range.setNumberFormats(formats);

Parametreler

AdTürAçıklama
numberFormatsObject[][]İki boyutlu sayı biçimleri dizisi.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setRichTextValue(value)

Aralıktaki hücrelerin Zengin Metin değerini ayarlar.

// Sets all cells in range B2:D4 to have the text "Hello world", with "Hello" bolded.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("B2:D4");
var bold = SpreadsheetApp.newTextStyle()
  .setBold(true)
  .build();
var richText = SpreadsheetApp.newRichTextValue()
  .setText("Hello world")
  .setTextStyle(0, 5, bold)
  .build();
range.setRichTextValue(richText);

Parametreler

AdTürAçıklama
valueRichTextValueİstenen Zengin Metin değeri.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setRichTextValues(values)

Zengin Metin değerlerinin dikdörtgen bir ızgarasını ayarlar.

// Sets the cells in range A1:A2 to have Rich Text values.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("A1:A2");
var bold = SpreadsheetApp.newTextStyle()
  .setBold(true)
  .build();
var italic = SpreadsheetApp.newTextStyle()
  .setItalic(true)
  .build();
var richTextA1 = SpreadsheetApp.newRichTextValue()
  .setText("This cell is bold")
  .setTextStyle(bold)
  .build();
var richTextA2 = SpreadsheetApp.newRichTextValue()
  .setText("bold words, italic words")
  .setTextStyle(0, 11, bold)
  .setTextStyle(12, 24, italic)
  .build();
range.setRichTextValues([[richTextA1], [richTextA2]]);

Parametreler

AdTürAçıklama
valuesRichTextValue[][]İstenen Zengin Metin değerleri.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Aralıkta köprülerin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.

// Opens the spreadsheet file by its URL. If you created your script from within a
// Google Sheets file, you can useSpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet() instead.
// TODO(developer): Replace the URL with your own.
const ss = SpreadsheetApp.openByUrl('https://docs.google.com/spreadsheets/d/abc123456/edit');

// Gets Sheet1 by its name.
const sheet = ss.getSheetByName('Sheet1');

// Gets cell A30 and sets its hyperlink value.
const range = sheet.getRange('A30');
range.setValue('https://www.example.com');

// Sets cell A30 to show hyperlinks.
range.setShowHyperlink(true);

Parametreler

AdTürAçıklama
showHyperlinkBooleanKöprünün gösterilip gösterilmeyeceği.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setTextDirection(direction)

Aralıktaki hücrelerin metin yönünü ayarlar. Belirtilen bir yön null ise yön belirlenir ve ardından ayarlanır.

// Sets right-to-left text direction for the range.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("B5:C6");
range.setTextDirection(SpreadsheetApp.TextDirection.RIGHT_TO_LEFT);

Parametreler

AdTürAçıklama
directionTextDirectionİstenen metin yönü; null ise yön, ayarlamadan önce tahmin edilir.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setTextDirections(directions)

Metin yönlerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar. Belirtilen bir yön null ise yön çıkarım yapılır ve ardından ayarlanır.

// Copies all of the text directions from range A1:B2 over to range C5:D6.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range1 = sheet.getRange("A1:B2");
var range2 = sheet.getRange("C5:D6");

range2.setTextRotations(range1.getTextDirections());

Parametreler

AdTürAçıklama
directionsTextDirection[][]İstenen metin yol tarifi. Belirtilen yön null ise ayarlamadan önce tahmin edilir.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setTextRotation(degrees)

Aralıktaki hücreler için metin döndürme ayarlarını belirler. Giriş, standart metin yönü ile istenen yön arasındaki açıya karşılık gelir. Sıfır girişi, metnin standart yöne ayarlandığını gösterir.

Soldan sağa metin yönünde, pozitif açılar saat yönünün tersine, sağdan sola için ise saat yönündedir.

// Sets all cell's in range B2:D4 to have text rotated up 45 degrees.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("B2:D4");

range.setTextRotation(45);

Parametreler

AdTürAçıklama
degreesIntegerStandart yön ile istenen yön arasında istenen açı. Soldan sağa metinde pozitif açılar saat yönünün tersinedir.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setTextRotation(rotation)

Aralıktaki hücreler için metin döndürme ayarlarını belirler.

// Sets all cell's in range B2:D4 to have the same text rotation settings as cell A1.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

var rotation = sheet.getRange("A1").getTextRotation();

sheet.getRange("B2:D4").setTextRotation(rotation);

Parametreler

AdTürAçıklama
rotationTextRotationİstenen metin döndürme ayarları.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setTextRotations(rotations)

Metin döndürmelerin dikdörtgen ızgarasını ayarlar.

// Copies all of the text rotations from range A1:B2 over to range C5:D6.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range1 = sheet.getRange("A1:B2");
var range2 = sheet.getRange("C5:D6");

range2.setTextRotations(range1.getTextRotations());

Parametreler

AdTürAçıklama
rotationsTextRotation[][]İstenen metin döndürme ayarları.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setTextStyle(style)

Aralıktaki hücrelerin metin stilini ayarlar.

// Sets the cells in range C5:D6 to have underlined size 15 font.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("C5:D6");
var style = SpreadsheetApp.newTextStyle()
  .setFontSize(15)
  .setUnderline(true)
  .build();
range.setTextStyle(style);

Parametreler

AdTürAçıklama
styleTextStyleİstenen metin stili.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setTextStyles(styles)

Metin stillerinden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar.

// Sets text styles for cells in range A1:B2
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("A1:B2");
var bold = SpreadsheetApp.newTextStyle()
  .setBold(true)
  .build();
var otherStyle = SpreadsheetApp.newTextStyle()
  .setBold(true)
  .setUnderline(true)
  .setItalic(true)
  .setForegroundColor("#335522")
  .setFontSize(44)
  .build();
range.setTextStyles([[bold, otherStyle], [otherStyle, bold]]);

Parametreler

AdTürAçıklama
stylesTextStyle[][]İstenen metin stilleri.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setValue(value)

Aralığın değerini ayarlar. Değer; sayısal, dize, boole veya tarih olabilir. '=' ile başlıyorsa formül olarak yorumlanır.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B2");
cell.setValue(100);

Parametreler

AdTürAçıklama
valueObjectAralığın değeri.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setValues(values)

Değerlerden oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir). Değer = ile başlıyorsa formül olarak yorumlanır.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// The size of the two-dimensional array must match the size of the range.
var values = [
 [ "2.000", "1,000,000", "$2.99" ]
];

var range = sheet.getRange("B2:D2");
range.setValues(values);

Parametreler

AdTürAçıklama
valuesObject[][]İki boyutlu değerler dizisi.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setVerticalAlignment(alignment)

Verilen aralık için dikey (üstten aşağıya) hizalamayı (üst/orta/alt) ayarlayın.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B2");
cell.setVerticalAlignment("middle");

Parametreler

AdTürAçıklama
alignmentStringHizalama ('top', 'middle' veya 'bottom'); null değeri hizalamayı sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setVerticalAlignments(alignments)

Dikey hizalamalardan oluşan dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir).

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// The size of the two-dimensional array must match the size of the range.
var alignments = [
 [ "top", "middle", "bottom" ]
];

var range = sheet.getRange("B2:D2");
range.setVerticalAlignments(alignments);

Parametreler

AdTürAçıklama
alignmentsObject[][]İki boyutlu hizalama dizisi ('top', 'middle' veya 'bottom'). null değeri, hizalamayı sıfırlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


setVerticalText(isVertical)

Metnin aralıktaki hücreler için gruplandırılıp yığılmayacağını ayarlar. Metin dikey olarak yığılırsa derece metin döndürme ayarı yok sayılır.

// Sets all cell's in range B2:D4 to have vertically stacked text.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("B2:D4");

range.setVerticalText(true);

Parametreler

AdTürAçıklama
isVerticalBooleanMetnin yığınlı olup olmayacağı.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setWrap(isWrapEnabled)

Verilen aralığın hücre sarmalamasını ayarlayın.

Kaydırma özelliğinin etkin olduğu (varsayılan) hücreler, içeriğin tamamını görüntülemek için yeniden boyutlandırılır. Kaydırma devre dışı olan hücreler, yeniden boyutlandırılmadan veya birden fazla satıra eklenmeden hücre içinde mümkün olduğunca çok gösterilir.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

var cell = sheet.getRange("B2");
cell.setWrap(true);

Parametreler

AdTürAçıklama
isWrapEnabledBooleanMetnin kaydırılıp kaydırılmayacağı.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setWrapStrategies(strategies)

Sarmalama stratejilerinin dikdörtgen ızgarasını ayarlar.

// Copies all of the wrap strategies from range A1:B2 over to range C5:D6.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range1 = sheet.getRange("A1:B2");
var range2 = sheet.getRange("C5:D6");

range2.setWrapStrategies(range1.getWrapStrategies());

Parametreler

AdTürAçıklama
strategiesWrapStrategy[][]İstenen sarmalama stratejileri.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setWrapStrategy(strategy)

Aralıktaki hücreler için metin kaydırma stratejisini ayarlar.

// Sets all cells in range B2:D4 to use the clip wrap strategy.
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();
var range = sheet.getRange("B2:D4");

range.setWrapStrategy(SpreadsheetApp.WrapStrategy.CLIP);

Parametreler

AdTürAçıklama
strategyWrapStrategyİstenen sarmalama stratejisi.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

setWraps(isWrapEnabled)

Kelime kaydırma politikaları için dikdörtgen bir ızgara ayarlar (bu aralığın boyutlarıyla eşleşmelidir). Sarmalamanın etkin olduğu (varsayılan) hücreler, içeriğinin tamamını görüntülemek için yeniden boyutlandırılır. Kaydırma devre dışı olan hücreler, yeniden boyutlandırılmadan veya birden fazla satıra çalıştırılmadan hücre içinde mümkün olduğunca çok gösterilir.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];

// The size of the two-dimensional array must match the size of the range.
var wraps = [
 [ true, true, false ]
];

var range = sheet.getRange("B2:D2");
range.setWraps(wraps);

Parametreler

AdTürAçıklama
isWrapEnabledObject[][]Bir hücrenin içinde metnin sarmalanıp kaydırılmayacağını belirleyen iki boyutlu sarmalama değişkenleri dizisi.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Aşağıdaki kaynakları da incelemenizi öneririz:


shiftColumnGroupDepth(delta)

Aralığın sütun gruplandırma derinliğini belirtilen miktarda değiştirir.

Bu işlem, aralıkla kesişen grupları oluşturma, değiştirme veya silme etkisine sahiptir. Pozitif deltalar için gruplar oluşturulur ve/veya değiştirilir; negatif deltalar için gruplar yok edilir ve/veya değiştirilir.

Bunun, grup derinliğini sıfırın altına veya sekizin üzerine kadar azaltmanın hiçbir etkisi olmaz.

column group control position değeri BEFORE ise ilk satırın derinliği değiştirilmeye çalışıldığında hata oluşur.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets()[0];
var range = sheet.getActiveRange();

// The column grouping depth is increased by 1.
range.shiftColumnGroupDepth(1);

// The column grouping depth is decreased by 1.
range.shiftColumnGroupDepth(-1);

Parametreler

AdTürAçıklama
deltaIntegerBu aralığın sütun grubu derinliğinin değiştirileceği miktar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Dekoratif yastıklar

Error: Kontrol konumu GroupControlTogglePosition.BEFORE olduğunda ilk sütunun derinliğini kaydırmaya çalışıldığında

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

shiftRowGroupDepth(delta)

Aralığın satır gruplandırma derinliğini belirtilen miktarda değiştirir.

Bu işlem, aralıkla kesişen grupları oluşturma, değiştirme veya silme etkisine sahiptir. Pozitif deltalar için gruplar oluşturulur ve/veya değiştirilir; negatif deltalar için gruplar yok edilir ve/veya değiştirilir.

Bunun, grup derinliğini sıfırın altına veya sekizin üzerine kadar azaltmanın hiçbir etkisi olmaz.

row group control position değeri BEFORE ise ilk satırın derinliğini kaydırmaya çalışırken hata oluşur.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets()[0];
var range = sheet.getActiveRange();

// The row grouping depth is increased by 1.
range.shiftRowGroupDepth(1);

// The row grouping depth is decreased by 1.
range.shiftRowGroupDepth(-1);

Parametreler

AdTürAçıklama
deltaIntegerBu aralığın satır grubu derinliğinin değiştirileceği miktar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Dekoratif yastıklar

Error: Kontrol konumu GroupControlTogglePosition.BEFORE olduğunda ilk satırın derinliğini kaydırmaya çalışıldığında

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

sort(sortSpecObj)

Verilen aralıktaki hücreleri, belirtilen sütuna ve sıraya göre sıralar.

var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sheet = ss.getSheets()[0];
var range = sheet.getRange("A1:C7");

// Sorts by the values in the first column (A)
range.sort(1);

// Sorts by the values in the second column (B)
range.sort(2);

// Sorts descending by column B
range.sort({column: 2, ascending: false});

// Sorts descending by column B, then ascending by column A
// Note the use of an array
range.sort([{column: 2, ascending: false}, {column: 1, ascending: true}]);

// For rows that are sorted in ascending order, the "ascending" parameter is
// optional, and just an integer with the column can be used instead. Note that
// in general, keeping the sort specification consistent results in more readable
// code. You can express the earlier sort as:
range.sort([{column: 2, ascending: false}, 1]);

// Alternatively, if you want all columns to be in ascending order, you can use
// the following (this makes column 2 ascending)
range.sort([2, 1]);
// ... which is equivalent to
range.sort([{column: 2, ascending: true}, {column: 1, ascending: true}]);

Parametreler

AdTürAçıklama
sortSpecObjObjectSıralama ölçütü olarak kullanılacak sütunlar.

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

splitTextToColumns()

Bir metin sütununu, otomatik olarak algılanan sınırlayıcıya göre birden fazla sütuna böler.

// A1:A3 has the following values:
//      A         B         C
// 1 |one,one,one   |         |         |
// 2 |two,two,two   |         |         |
// 3 |three,three,three|         |         |

var range = SpreadsheetApp.getActiveSheet().getRange("A1:A3");
range.splitTextToColumns();

// Result after spliting the text to columns:
//      A         B         C
// 1 |one       |one       |one       |
// 2 |two       |two       |two       |
// 3 |three      |three      |three      |

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

splitTextToColumns(delimiter)

Belirtilen dizeyi özel sınırlayıcı olarak kullanarak bir metin sütununu birden fazla sütuna böler.

// A1:A3 has the following values:
//      A         B         C
// 1 |one#one#one   |         |         |
// 2 |two#two#two   |         |         |
// 3 |three#three#three|         |         |

var range = SpreadsheetApp.getActiveSheet().getRange("A1:A3");
range.splitTextToColumns('#');

// Result after spliting the text to columns:
//      A         B         C
// 1 |one       |one       |one       |
// 2 |two       |two       |two       |
// 3 |three      |three      |three      |

Parametreler

AdTürAçıklama
delimiterStringBölme için kullanılacak özel sınırlayıcı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

splitTextToColumns(delimiter)

Bir metin sütununu, belirtilen sınırlayıcıya göre birden çok sütuna böler.

// A1:A3 has the following values:
//      A         B         C
// 1 |one;one;one   |         |         |
// 2 |two;two;two   |         |         |
// 3 |three;three;three|         |         |

var range = SpreadsheetApp.getActiveSheet().getRange("A1:A3");
range.splitTextToColumns(SpreadsheetApp.TextToColumnsDelimiter.SEMICOLON);

// Result after spliting the text to columns:
//      A         B         C
// 1 |one       |one       |one       |
// 2 |two       |two       |two       |
// 3 |three      |three      |three      |

Parametreler

AdTürAçıklama
delimiterTextToColumnsDelimiterBölme için önceden ayarlanmış sınırlayıcı.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

trimWhitespace()

Bu aralıktaki her hücrede bulunan boşlukları (boşluklar, sekmeler veya yeni satırlar gibi) kırpar. Her hücrenin metninin başındaki ve sonundaki tüm boşlukları kaldırır ve kalan boşluk karakterlerinin altlarını tek bir boşluğa azaltır.

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheets()[0];
var range = sheet.getRange('A1:A4');
range.activate();
range.setValues(
  [' preceding space', 'following space ', 'two middle spaces', '  =SUM(1,2)'])

range.trimWhitespace();

var values = range.getValues();
// Values are ['preceding space', 'following space', 'two middle spaces', '=SUM(1,2)']

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

uncheck()

Aralıktaki onay kutularının durumunu "işaretli değil" olarak değiştirir. Aralıktaki, yapılandırılmış veya işaretli olmayan değer içermeyen hücreleri yok sayar.

// Changes the state of cells which currently contain either the checked or unchecked value
// configured in the range A1:B10 to 'unchecked'.
var range = SpreadsheetApp.getActive().getRange('A1:B10');
range.uncheck();

Return

Range: Zincirleme için bu aralık.

Yetkilendirme

Bu yöntemi kullanan komut dosyaları, aşağıdaki kapsamların biri veya daha fazlasıyla yetkilendirme gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets.currentonly
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Kullanımdan kaldırılan yöntemler