Class ActionResponse

ActionResponse

İstemci üzerinde bir veya daha fazla işlem gerçekleştirmek için bir geri çağırma işlevinden (ör. form yanıtı işleyici) döndürülebilecek yanıt nesnesi. Bazı işlem kombinasyonları desteklenmez.

// An action that opens a link
var actionResponse = CardService.newActionResponseBuilder()
  .setOpenLink(CardService.newOpenLink()
    .setUrl("https://www.google.com"))
  .build();

// An action that shows a notification.
var actionResponse = CardService.newActionResponseBuilder()
  .setNotification(CardService.newNotification()
    .setText("Some info to display to user"))
  .build();

// An action that shows an additional card. It also sets a flag to indicate that the original
// state data has changed.

var cardBuilder = CardService.newCardBuilder();
// Build card ...
var actionResponse = CardService.newActionResponseBuilder()
  .setNavigation(CardService.newNavigation()
    .pushCard(cardBuilder.build()))
  .setStateChanged(true)
  .build();

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.

Ayrıntılı belgeler

printJson()

Bu nesnenin JSON gösterimini yazdırır. Bu yalnızca hata ayıklamak içindir.

Return

String