Class ComposeActionResponse

ComposeActionResponse

Bir Gmail eklentisinde yazma işlemi için geri çağırma yönteminden döndürülebilecek yanıt nesnesi.

var composeActionResponse = CardService.newComposeActionResponseBuilder()
    .setGmailDraft(GmailApp.createDraft("recipient", "subject", "body"))
    .build();

Yöntemler

YöntemDönüş türüKısa açıklama
printJson()StringBu nesnenin JSON gösterimini yazdırır.

Ayrıntılı belgeler

printJson()

Bu nesnenin JSON gösterimini yazdırır. Bu yalnızca hata ayıklamak içindir.

Return

String