Enum ComposedEmailType

ComposedEmailType

Oluşturulan e-postanın bağımsız mı yoksa yanıt taslağı mı olduğunu belirten enum değeri.

Bir enum'u çağırmak için üst sınıfını, adını ve özelliğini çağırırsınız. Örneğin, CardService.ComposedEmailType.REPLY_AS_DRAFT.

Özellikler

ÖzellikTürAçıklama
REPLY_AS_DRAFTEnumBaşka bir iletiye yanıt taslağı. Varsayılan.
STANDALONE_DRAFTEnumBağımsız bir ileti olan taslak.